club club club club

Club & Players

club
club จันทบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] จันทบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] Chanthaburi FC
Short Name [Thai] จันทบุรี
Short Name [Eng] Chanthaburi
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง อบจ.จันทบุรี
Capacity 0
Website
Email tong_supong@hotmail.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
จันทบุรี เอฟซี   3 2 2 6 5   3 2 2 7 5   14 6 4 4 13 10   3 22
Last Six Results club
20-05-61 club CTBFC 0 - 0 CHONFC B club
D
13-05-61 club CTBFC 2 - 1 SKBUTD club
W
06-05-61 club CTBFC 1 - 1 BKHAUTD club
D
29-04-61 club CTBFC 1 - 2 FLTFC club
L
21-04-61 club CTBFC 0 - 0 PUTDB club
D
08-04-61 club CTBFC 1 - 2 NKNFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
10-06-61 club CTBFC VS PDRYFC club
A
16-06-61 club CTBFC VS NAVY FC B club
H
24-06-61 club CTBFC VS EDAP club
H
01-07-61 club CTBFC VS NKNFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณัฐวุฒิ
จันทเจริญ
  club  club - club - club -
GK
2
club
พณดล
เล็กสุวรรณ
  club  club - club - club 1
DF
3
club
วุฒิชัย
นุ่มก่วน
  club  club 4 club - club -
DF
5
club
ภานุมาตร
อำนวย
  club  club 4 club - club -
MF
6
club
จิรพงค์
บุญอิ่ม
  club  club 5 club - club -
MF
7
club
สมรักษ์
มงคลอินทร์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ภูวดล
เหล็กพัฒนกุล
  club  club - club - club -
MF
9
club
OZOR
ENOCH
  club  club club 4 club - club 2
FW
10
club
ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  club - club - club -
FW
11
club
อนิรุทธิ์
หม่อมคง
  club  club - club - club -
DF
12
club
สุรศักดิ์
อสุรินทร์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  club 2 club - club 6
DF
14
club
ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  club - club - club 1
FW
18
club
ปภาวิน
พุ่มพวง
  club  club - club - club -
GK
21
club
ภานุพงศ์
แต่งสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
23
club
ปรีชา
วงษ์ชมภู
  club  club 1 club - club -
FW
26
club
LYTY
NGET
  club  club club - club - club -
MF
27
club
ALASSANE SWAIB
TAIWO
  club  club club - club - club -
MF
28
club
วิทยา
สลักเพชร
  club  club 1 club - club 1
MF
29
club
SHUN
KAMINO
  club  club club 1 club - club -
MF
31
club
ณัฐวุฒิ
ด่านตระเวน
  club  club 1 club - club 1
DF
32
club
ทวีศักดิ์
รติภูรี
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
ฐิติ
สังข์ศรี
  club  club - club - club -
DF
34
club
ณัฐพงษ์
มินกุล
  club  club - club - club -
DF
35
club
ชัยรัตน์
เกษราธิคุณ
  club  club - club - club -
GK
36
club
ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  club 1 club - club -
DF
38
club
ธีระ
ศรัทธา
  club  club - club - club -
DF
39
club
ธนรัตน์
เชษฐา
  club  club - club - club -
FW
40
club
ไตรภพ
เจริญชีพ
  club  club 7 club - club 1
FW
42
club
ทินภัทร
พิริยะพงษ์พันธ์
  club  club - club - club -
GK
1 ณัฐวุฒิ
จันทเจริญ
  club  GK
club - club - club -
2 พณดล
เล็กสุวรรณ
  club  DF
club - club - club 1
3 วุฒิชัย
นุ่มก่วน
  club  DF
club 4 club - club -
5 ภานุมาตร
อำนวย
  club  MF
club 4 club - club -
6 จิรพงค์
บุญอิ่ม
  club  MF
club 5 club - club -
7 สมรักษ์
มงคลอินทร์
  club  MF
club - club - club -
8 ภูวดล
เหล็กพัฒนกุล
  club  MF
club - club - club -
9 OZOR
ENOCH
  club  club FW
club 4 club - club 2
10 ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  FW
club - club - club -
11 อนิรุทธิ์
หม่อมคง
  club  DF
club - club - club -
12 สุรศักดิ์
อสุรินทร์
  club  DF
club - club - club -
13 ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  DF
club 2 club - club 6
14 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  FW
club - club - club 1
18 ปภาวิน
พุ่มพวง
  club  GK
club - club - club -
21 ภานุพงศ์
แต่งสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
23 ปรีชา
วงษ์ชมภู
  club  FW
club 1 club - club -
26 LYTY
NGET
  club  club MF
club - club - club -
27 ALASSANE SWAIB
TAIWO
  club  club MF
club - club - club -
28 วิทยา
สลักเพชร
  club  MF
club 1 club - club 1
29 SHUN
KAMINO
  club  club MF
club 1 club - club -
31 ณัฐวุฒิ
ด่านตระเวน
  club  DF
club 1 club - club 1
32 ทวีศักดิ์
รติภูรี
  club  MF
club 1 club - club -
33 ฐิติ
สังข์ศรี
  club  DF
club - club - club -
34 ณัฐพงษ์
มินกุล
  club  DF
club - club - club -
35 ชัยรัตน์
เกษราธิคุณ
  club  GK
club - club - club -
36 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club 1 club - club -
38 ธีระ
ศรัทธา
  club  DF
club - club - club -
39 ธนรัตน์
เชษฐา
  club  FW
club - club - club -
40 ไตรภพ
เจริญชีพ
  club  FW
club 7 club - club 1
42 ทินภัทร
พิริยะพงษ์พันธ์
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ณัฐวุฒิ
จันทเจริญ
  club  GK
club - club - club -
18 ปภาวิน
พุ่มพวง
  club  GK
club - club - club -
35 ชัยรัตน์
เกษราธิคุณ
  club  GK
club - club - club -
42 ทินภัทร
พิริยะพงษ์พันธ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 พณดล
เล็กสุวรรณ
  club  DF
club - club - club 1
3 วุฒิชัย
นุ่มก่วน
  club  DF
club 4 club - club -
11 อนิรุทธิ์
หม่อมคง
  club  DF
club - club - club -
12 สุรศักดิ์
อสุรินทร์
  club  DF
club - club - club -
13 ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  DF
club 2 club - club 6
31 ณัฐวุฒิ
ด่านตระเวน
  club  DF
club 1 club - club 1
33 ฐิติ
สังข์ศรี
  club  DF
club - club - club -
34 ณัฐพงษ์
มินกุล
  club  DF
club - club - club -
36 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club 1 club - club -
38 ธีระ
ศรัทธา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 ภานุมาตร
อำนวย
  club  MF
club 4 club - club -
6 จิรพงค์
บุญอิ่ม
  club  MF
club 5 club - club -
7 สมรักษ์
มงคลอินทร์
  club  MF
club - club - club -
8 ภูวดล
เหล็กพัฒนกุล
  club  MF
club - club - club -
21 ภานุพงศ์
แต่งสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
26 LYTY
NGET
  club  club MF
club - club - club -
27 ALASSANE SWAIB
TAIWO
  club  club MF
club - club - club -
28 วิทยา
สลักเพชร
  club  MF
club 1 club - club 1
29 SHUN
KAMINO
  club  club MF
club 1 club - club -
32 ทวีศักดิ์
รติภูรี
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9 OZOR
ENOCH
  club  club FW
club 4 club - club 2
10 ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  FW
club - club - club -
14 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  FW
club - club - club 1
23 ปรีชา
วงษ์ชมภู
  club  FW
club 1 club - club -
39 ธนรัตน์
เชษฐา
  club  FW
club - club - club -
40 ไตรภพ
เจริญชีพ
  club  FW
club 7 club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor