club club club club

Club & Players

club
club ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Sisaket United
Short Name [Thai] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Sisaket United
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีนครลำดวน
Capacity 11200
Website www
Email somboon172519@hotmail.com,somboon172519@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด   2 2 2 10 10   0 4 3 3 7   13 2 6 5 13 17   -4 12
Last Six Results club
12-05-61 club SSKUTD 0 - 1 SKONFC club
L
05-05-61 club SSKUTD 1 - 1 NPFCB club
D
28-04-61 club SSKUTD 3 - 2 UBUMT B club
W
21-04-61 club SSKUTD 4 - 2 BRUTD B club
W
08-04-61 club SSKUTD 0 - 2 SRCITY club
L
31-03-61 club SSKUTD 2 - 2 MLUTD club
D
All Results
Last Six Fixtures club
09-06-61 club SSKUTD VS KCMFC club
H
17-06-61 club SSKUTD VS MCYPFC club
A
24-06-61 club SSKUTD VS LOEIFC club
H
01-07-61 club SSKUTD VS KKUTD club
H
07-07-61 club SSKUTD VS YSTFC club
A
14-07-61 club SSKUTD VS MSKFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อาชาวิน
เกษศิริ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วุฒิชัย
คิดสำราญ
  club  club - club - club -
DF
3
club
อนนท์
มูลสาร
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
รภัสพล
สดชื่น
  club  club - club - club -
DF
6
club
สืบสกุล
ทรงบัณฑิตฐ์
  club  club 2 club - club 2
DF
8
club
ภาณุพงษ์
สุราวุธ
  club  club - club - club -
FW
9
club
กฤษกร
บุญใส
  club  club - club - club 1
FW
10
club
วีรพล
เเสนกล้า
  club  club - club - club -
MF
12
club
รุ่งเพชร
สุวรรณเพ็ชร
  club  club 1 club - club 2
FW
13
club
สุริยัญ
เคนคำ
  club  club 2 club - club 4
MF
15
club
จักรพันธ์
ศรีละพันธ์
  club  club 3 club - club -
DF
16
club
ปฏิภาน
พิมาทัย
  club  club - club - club -
MF
17
club
พิทักษ์พงษ์
ไชยโพธิ์
  club  club 6 club - club -
DF
18
club
วิทยา
ทองคำ
  club  club - club - club -
GK
19
club
อภินันท์
ขันทอง
  club  club 4 club - club -
MF
20
club
เกียรติศักดิ์
วรรณทวี
  club  club 1 club - club -
MF
21
club
วีระยุทธ
ผุยพรม
  club  club - club - club 2
MF
23
club
บุญญฤทธิ์
อ่อนศรี
  club  club 1 club - club -
DF
24
club
พิชัย
บุญโย
  club  club - club - club -
FW
25
club
ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  club - club - club 2
MF
26
club
จักรพันธ์
เผ่าพันธุ์
  club  club 2 club - club -
DF
27
club
ธัชนนท์
นิลพันธ์
  club  club - club - club -
DF
28
club
เกียรติศักดิ์
เหรียญเจริญ
  club  club 1 club - club -
DF
31
club
อาชาไนย
โสตศิริ
  club  club 1 club - club -
MF
32
club
พงศ์พัฒน์
จีนมะโน
  club  club - club - club -
DF
1 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
2 วุฒิชัย
คิดสำราญ
  club  DF
club - club - club -
3 อนนท์
มูลสาร
  club  DF
club 2 club - club -
5 รภัสพล
สดชื่น
  club  DF
club - club - club -
6 สืบสกุล
ทรงบัณฑิตฐ์
  club  DF
club 2 club - club 2
8 ภาณุพงษ์
สุราวุธ
  club  FW
club - club - club -
9 กฤษกร
บุญใส
  club  FW
club - club - club 1
10 วีรพล
เเสนกล้า
  club  MF
club - club - club -
12 รุ่งเพชร
สุวรรณเพ็ชร
  club  FW
club 1 club - club 2
13 สุริยัญ
เคนคำ
  club  MF
club 2 club - club 4
15 จักรพันธ์
ศรีละพันธ์
  club  DF
club 3 club - club -
16 ปฏิภาน
พิมาทัย
  club  MF
club - club - club -
17 พิทักษ์พงษ์
ไชยโพธิ์
  club  DF
club 6 club - club -
18 วิทยา
ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
19 อภินันท์
ขันทอง
  club  MF
club 4 club - club -
20 เกียรติศักดิ์
วรรณทวี
  club  MF
club 1 club - club -
21 วีระยุทธ
ผุยพรม
  club  MF
club - club - club 2
23 บุญญฤทธิ์
อ่อนศรี
  club  DF
club 1 club - club -
24 พิชัย
บุญโย
  club  FW
club - club - club -
25 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club - club - club 2
26 จักรพันธ์
เผ่าพันธุ์
  club  DF
club 2 club - club -
27 ธัชนนท์
นิลพันธ์
  club  DF
club - club - club -
28 เกียรติศักดิ์
เหรียญเจริญ
  club  DF
club 1 club - club -
31 อาชาไนย
โสตศิริ
  club  MF
club 1 club - club -
32 พงศ์พัฒน์
จีนมะโน
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อาชาวิน
เกษศิริ
  club  GK
club - club - club -
18 วิทยา
ทองคำ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 วุฒิชัย
คิดสำราญ
  club  DF
club - club - club -
3 อนนท์
มูลสาร
  club  DF
club 2 club - club -
5 รภัสพล
สดชื่น
  club  DF
club - club - club -
6 สืบสกุล
ทรงบัณฑิตฐ์
  club  DF
club 2 club - club 2
15 จักรพันธ์
ศรีละพันธ์
  club  DF
club 3 club - club -
17 พิทักษ์พงษ์
ไชยโพธิ์
  club  DF
club 6 club - club -
23 บุญญฤทธิ์
อ่อนศรี
  club  DF
club 1 club - club -
26 จักรพันธ์
เผ่าพันธุ์
  club  DF
club 2 club - club -
27 ธัชนนท์
นิลพันธ์
  club  DF
club - club - club -
28 เกียรติศักดิ์
เหรียญเจริญ
  club  DF
club 1 club - club -
32 พงศ์พัฒน์
จีนมะโน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

10 วีรพล
เเสนกล้า
  club  MF
club - club - club -
13 สุริยัญ
เคนคำ
  club  MF
club 2 club - club 4
16 ปฏิภาน
พิมาทัย
  club  MF
club - club - club -
19 อภินันท์
ขันทอง
  club  MF
club 4 club - club -
20 เกียรติศักดิ์
วรรณทวี
  club  MF
club 1 club - club -
21 วีระยุทธ
ผุยพรม
  club  MF
club - club - club 2
25 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club - club - club 2
31 อาชาไนย
โสตศิริ
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

8 ภาณุพงษ์
สุราวุธ
  club  FW
club - club - club -
9 กฤษกร
บุญใส
  club  FW
club - club - club 1
12 รุ่งเพชร
สุวรรณเพ็ชร
  club  FW
club 1 club - club 2
24 พิชัย
บุญโย
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor