club club club club

Club & Players

club
club ยโสธร เอฟซี
Club Name [Thai] ยโสธร เอฟซี
Club Name [Eng] Yasothon FC
Short Name [Thai] ยส.
Short Name [Eng] YST FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางสวนพญาแถน
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
9
ยโสธร เอฟซี   0 1 0 0 0   0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0   0 1
Last Six Results club
16-02-62 club YSTFC 0 - 0 KCMFC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พิธพล
อภัยโคตร
  club  club - club - club -
GK
2
club
ประสงค์
โสมาบุตร
  club  club - club - club -
DF
3
club
อดิศักดิ์
ชอสูงเนิน
  club  club - club - club -
DF
4
club
จิราวัต
กุประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
5
club
นิวัติ
ศรีชมภู
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธวัช
ประดิษฐ์ศิลป์
  club  club - club - club -
MF
7
club
พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์
  club  club - club - club -
FW
8
club
อานนท์
ไชยบุตร
  club  club - club - club -
MF
9
club
จักพงษ์
ศรีสง่า
  club  club - club - club -
FW
11
club
วงศ์อนันต์
เปรี่ยมนอง
  club  club - club - club -
FW
12
club
ศิวกร
พรมเจริญ
  club  club - club - club -
DF
13
club
สุทธิพงค์
สราญรมย์
  club  club - club - club -
FW
14
club
วิชิต
สิงห์ลอยลม
  club  club - club - club -
FW
15
club
เทวัญ
มณีปกร
  club  club - club - club -
MF
16
club
ตุลเทพ
ชัยคำ
  club  club - club - club -
MF
17
club
วุฒิชัย
ทองทิพย์
  club  club - club - club -
MF
18
club
ครรณชิต
นาเวียง
  club  club - club - club -
GK
19
club
MR.BOUNDE
YVAN LOPEZ
  club  club club - club - club -
DF
20
club
ณรงค์ศิลป์
โคตรเวียง
  club  club - club - club -
DF
21
club
จิรายุส
คุณเดช
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนพงษ์
ชื่นตา
  club  club - club - club -
DF
25
club
ปฏิภาณ
โพนทัน
  club  club - club - club -
GK
26
club
สันติ
บุญทศ
  club  club - club - club -
MF
28
club
ดัสกร
ศรีแจ่ม
  club  club - club - club -
DF
29
club
นราชัย
ทองทับ
  club  club - club - club -
FW
31
club
ณรงค์ศักดิ์
บุญย่อ
  club  club - club - club -
MF
32
club
ภานุ
สุนทรรักษ์
  club  club - club - club -
MF
33
club
ไชยวัฒน์
ไชยคุณ
  club  club - club - club -
FW
34
club
ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  club - club - club -
DF
35
club
OTIS
SARFO ADJEI
  club  club club - club - club -
FW
36
club
จักรพงษ์
ศรีวะสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
37
club
ยศพล
บุญชู
  club  club - club - club -
MF
38
club
เจษฎา
บุญเรือง
  club  club - club - club -
GK
99
club
DIOP
BADARA ALY
  club  club club - club - club -
FW
1 พิธพล
อภัยโคตร
  club  GK
club - club - club -
2 ประสงค์
โสมาบุตร
  club  DF
club - club - club -
3 อดิศักดิ์
ชอสูงเนิน
  club  DF
club - club - club -
4 จิราวัต
กุประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
5 นิวัติ
ศรีชมภู
  club  DF
club - club - club -
6 ธวัช
ประดิษฐ์ศิลป์
  club  MF
club - club - club -
7 พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์
  club  FW
club - club - club -
8 อานนท์
ไชยบุตร
  club  MF
club - club - club -
9 จักพงษ์
ศรีสง่า
  club  FW
club - club - club -
11 วงศ์อนันต์
เปรี่ยมนอง
  club  FW
club - club - club -
12 ศิวกร
พรมเจริญ
  club  DF
club - club - club -
13 สุทธิพงค์
สราญรมย์
  club  FW
club - club - club -
14 วิชิต
สิงห์ลอยลม
  club  FW
club - club - club -
15 เทวัญ
มณีปกร
  club  MF
club - club - club -
16 ตุลเทพ
ชัยคำ
  club  MF
club - club - club -
17 วุฒิชัย
ทองทิพย์
  club  MF
club - club - club -
18 ครรณชิต
นาเวียง
  club  GK
club - club - club -
19 MR.BOUNDE
YVAN LOPEZ
  club  club DF
club - club - club -
20 ณรงค์ศิลป์
โคตรเวียง
  club  DF
club - club - club -
21 จิรายุส
คุณเดช
  club  MF
club - club - club -
23 ธนพงษ์
ชื่นตา
  club  DF
club - club - club -
25 ปฏิภาณ
โพนทัน
  club  GK
club - club - club -
26 สันติ
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
28 ดัสกร
ศรีแจ่ม
  club  DF
club - club - club -
29 นราชัย
ทองทับ
  club  FW
club - club - club -
31 ณรงค์ศักดิ์
บุญย่อ
  club  MF
club - club - club -
32 ภานุ
สุนทรรักษ์
  club  MF
club - club - club -
33 ไชยวัฒน์
ไชยคุณ
  club  FW
club - club - club -
34 ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  DF
club - club - club -
35 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club FW
club - club - club -
36 จักรพงษ์
ศรีวะสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
37 ยศพล
บุญชู
  club  MF
club - club - club -
38 เจษฎา
บุญเรือง
  club  GK
club - club - club -
99 DIOP
BADARA ALY
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 พิธพล
อภัยโคตร
  club  GK
club - club - club -
18 ครรณชิต
นาเวียง
  club  GK
club - club - club -
25 ปฏิภาณ
โพนทัน
  club  GK
club - club - club -
38 เจษฎา
บุญเรือง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ประสงค์
โสมาบุตร
  club  DF
club - club - club -
3 อดิศักดิ์
ชอสูงเนิน
  club  DF
club - club - club -
4 จิราวัต
กุประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
5 นิวัติ
ศรีชมภู
  club  DF
club - club - club -
12 ศิวกร
พรมเจริญ
  club  DF
club - club - club -
19 MR.BOUNDE
YVAN LOPEZ
  club  club DF
club - club - club -
20 ณรงค์ศิลป์
โคตรเวียง
  club  DF
club - club - club -
23 ธนพงษ์
ชื่นตา
  club  DF
club - club - club -
28 ดัสกร
ศรีแจ่ม
  club  DF
club - club - club -
34 ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ธวัช
ประดิษฐ์ศิลป์
  club  MF
club - club - club -
8 อานนท์
ไชยบุตร
  club  MF
club - club - club -
15 เทวัญ
มณีปกร
  club  MF
club - club - club -
16 ตุลเทพ
ชัยคำ
  club  MF
club - club - club -
17 วุฒิชัย
ทองทิพย์
  club  MF
club - club - club -
21 จิรายุส
คุณเดช
  club  MF
club - club - club -
26 สันติ
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
31 ณรงค์ศักดิ์
บุญย่อ
  club  MF
club - club - club -
32 ภานุ
สุนทรรักษ์
  club  MF
club - club - club -
36 จักรพงษ์
ศรีวะสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
37 ยศพล
บุญชู
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์
  club  FW
club - club - club -
9 จักพงษ์
ศรีสง่า
  club  FW
club - club - club -
11 วงศ์อนันต์
เปรี่ยมนอง
  club  FW
club - club - club -
13 สุทธิพงค์
สราญรมย์
  club  FW
club - club - club -
14 วิชิต
สิงห์ลอยลม
  club  FW
club - club - club -
29 นราชัย
ทองทับ
  club  FW
club - club - club -
33 ไชยวัฒน์
ไชยคุณ
  club  FW
club - club - club -
35 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club FW
club - club - club -
99 DIOP
BADARA ALY
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor