club club club club

Club & Players

club
club แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี
Club Name [Thai] แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี
Club Name [Eng] Air Force Robinson FC
Short Name [Thai] AFR
Short Name [Eng] AFRFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] XX
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี   0 0 0 0 0   0 0 1 2 3   1 0 0 1 2 3   -1 0
Last Six Results club
10-02-62 club AFRFC 2 - 3 AFCFC B club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

52
club
ครรชิต
เสนยะเสน
  club  club - club - club -
FW
54
club
ธนิก
แสงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
55
club
ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  club - club - club -
GK
57
club
พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  club - club - club -
FW
59
club
กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  club - club - club -
DF
62
club
วทัญญู
พรมโสภา
  club  club - club - club -
FW
63
club
อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  club - club - club -
DF
64
club
คชพล
คานทอง
  club  club - club - club -
MF
65
club
อัษฎายุธ
พลบัว
  club  club - club - club -
MF
66
club
นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  club - club - club -
DF
67
club
เจตพล
สุระเสน
  club  club - club - club -
MF
68
club
อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  club - club - club -
MF
70
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
71
club
ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  club - club - club -
DF
78
club
ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  club - club - club -
DF
79
club
ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  club - club - club -
FW
81
club
อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  club - club - club -
FW
88
club
ธนพนธ์
ใจดี
  club  club - club - club -
DF
90
club
พัชรพล
อุสมาลี
  club  club - club - club -
MF
92
club
อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  club - club - club -
FW
93
club
เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  club - club - club -
MF
94
club
ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  club - club - club -
GK
95
club
อนัส
ดุลยเสรี
  club  club - club - club -
DF
96
club
ณัฐดนัย
มัคราช
  club  club - club - club -
FW
99
club
นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  club - club - club -
MF
52 ครรชิต
เสนยะเสน
  club  FW
club - club - club -
54 ธนิก
แสงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
55 ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  GK
club - club - club -
57 พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  FW
club - club - club -
59 กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  DF
club - club - club -
62 วทัญญู
พรมโสภา
  club  FW
club - club - club -
63 อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
64 คชพล
คานทอง
  club  MF
club - club - club -
65 อัษฎายุธ
พลบัว
  club  MF
club - club - club -
66 นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  DF
club - club - club -
67 เจตพล
สุระเสน
  club  MF
club - club - club -
68 อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  MF
club - club - club -
70 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
71 ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  DF
club - club - club -
78 ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  DF
club - club - club -
79 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  FW
club - club - club -
81 อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  FW
club - club - club -
88 ธนพนธ์
ใจดี
  club  DF
club - club - club -
90 พัชรพล
อุสมาลี
  club  MF
club - club - club -
92 อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  FW
club - club - club -
93 เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  MF
club - club - club -
94 ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  GK
club - club - club -
95 อนัส
ดุลยเสรี
  club  DF
club - club - club -
96 ณัฐดนัย
มัคราช
  club  FW
club - club - club -
99 นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

55 ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  GK
club - club - club -
94 ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

54 ธนิก
แสงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
59 กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  DF
club - club - club -
63 อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
66 นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  DF
club - club - club -
70 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
71 ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  DF
club - club - club -
78 ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  DF
club - club - club -
88 ธนพนธ์
ใจดี
  club  DF
club - club - club -
95 อนัส
ดุลยเสรี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

64 คชพล
คานทอง
  club  MF
club - club - club -
65 อัษฎายุธ
พลบัว
  club  MF
club - club - club -
67 เจตพล
สุระเสน
  club  MF
club - club - club -
68 อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  MF
club - club - club -
90 พัชรพล
อุสมาลี
  club  MF
club - club - club -
93 เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  MF
club - club - club -
99 นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

52 ครรชิต
เสนยะเสน
  club  FW
club - club - club -
57 พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  FW
club - club - club -
62 วทัญญู
พรมโสภา
  club  FW
club - club - club -
79 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  FW
club - club - club -
81 อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  FW
club - club - club -
92 อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  FW
club - club - club -
96 ณัฐดนัย
มัคราช
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor