club club club club

Club & Players

club
club แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี
Club Name [Thai] แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี
Club Name [Eng] Air Force Robinson FC
Short Name [Thai] AFR
Short Name [Eng] AFRFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] XX
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี   1 2 3 4 9   1 0 5 4 11   12 2 2 8 8 20   -12 8
Last Six Results club
16-06-61 club AFRFC 1 - 0 KPWR club
W
13-05-61 club AFRFC 0 - 1 TEROB club
L
06-05-61 club AFRFC 0 - 4 PTUFC club
L
29-04-61 club AFRFC 1 - 3 SPFC club
L
22-04-61 club AFRFC 0 - 0 BUFC B club
D
01-04-61 club AFRFC 2 - 1 BGCFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
24-06-61 club AFRFC VS GSMUNT club
H
01-07-61 club AFRFC VS NBUFC club
A
07-07-61 club AFRFC VS DOMEFC club
H
14-07-61 club AFRFC VS TPFCB club
A
21-07-61 club AFRFC VS BGCFC club
H
28-07-61 club AFRFC VS BUFC B club
A
All Fixtures

Players

All Players

54
club
ธนิก
แสงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
55
club
ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  club 1 club - club -
GK
57
club
พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  club - club - club -
FW
59
club
กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  club 1 club - club -
DF
62
club
วทัญญู
พรมโสภา
  club  club 1 club - club -
FW
63
club
อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  club 5 club - club -
DF
64
club
คชพล
คานทอง
  club  club - club - club -
MF
65
club
อัษฎายุธ
พลบัว
  club  club - club - club 2
MF
66
club
นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  club - club - club -
DF
67
club
เจตพล
สุระเสน
  club  club - club - club 1
MF
68
club
อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  club 1 club - club 2
MF
70
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club 2 club - club -
DF
71
club
ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  club - club - club -
DF
78
club
ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  club - club - club -
DF
79
club
ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  club 1 club - club -
FW
81
club
อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  club - club - club -
FW
88
club
ธนพนธ์
ใจดี
  club  club 2 club - club -
DF
90
club
พัชรพล
อุสมาลี
  club  club - club - club -
MF
92
club
อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  club 1 club - club -
FW
93
club
เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  club 1 club - club -
MF
94
club
ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  club - club - club -
GK
95
club
อนัส
ดุลยเสรี
  club  club 1 club - club -
DF
96
club
ณัฐดนัย
มัคราช
  club  club - club - club -
FW
99
club
นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  club - club - club 1
MF
54 ธนิก
แสงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
55 ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  GK
club 1 club - club -
57 พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  FW
club - club - club -
59 กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  DF
club 1 club - club -
62 วทัญญู
พรมโสภา
  club  FW
club 1 club - club -
63 อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  DF
club 5 club - club -
64 คชพล
คานทอง
  club  MF
club - club - club -
65 อัษฎายุธ
พลบัว
  club  MF
club - club - club 2
66 นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  DF
club - club - club -
67 เจตพล
สุระเสน
  club  MF
club - club - club 1
68 อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  MF
club 1 club - club 2
70 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club 2 club - club -
71 ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  DF
club - club - club -
78 ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  DF
club - club - club -
79 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  FW
club 1 club - club -
81 อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  FW
club - club - club -
88 ธนพนธ์
ใจดี
  club  DF
club 2 club - club -
90 พัชรพล
อุสมาลี
  club  MF
club - club - club -
92 อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  FW
club 1 club - club -
93 เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  MF
club 1 club - club -
94 ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  GK
club - club - club -
95 อนัส
ดุลยเสรี
  club  DF
club 1 club - club -
96 ณัฐดนัย
มัคราช
  club  FW
club - club - club -
99 นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  MF
club - club - club 1

GoalKeeper Players

55 ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  GK
club 1 club - club -
94 ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

54 ธนิก
แสงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
59 กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  DF
club 1 club - club -
63 อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  DF
club 5 club - club -
66 นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  DF
club - club - club -
70 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club 2 club - club -
71 ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  DF
club - club - club -
78 ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  DF
club - club - club -
88 ธนพนธ์
ใจดี
  club  DF
club 2 club - club -
95 อนัส
ดุลยเสรี
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

64 คชพล
คานทอง
  club  MF
club - club - club -
65 อัษฎายุธ
พลบัว
  club  MF
club - club - club 2
67 เจตพล
สุระเสน
  club  MF
club - club - club 1
68 อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  MF
club 1 club - club 2
90 พัชรพล
อุสมาลี
  club  MF
club - club - club -
93 เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  MF
club 1 club - club -
99 นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

57 พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  FW
club - club - club -
62 วทัญญู
พรมโสภา
  club  FW
club 1 club - club -
79 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  FW
club 1 club - club -
81 อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  FW
club - club - club -
92 อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  FW
club 1 club - club -
96 ณัฐดนัย
มัคราช
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor