club club club club

Club & Players

club
club มหาสารคาม เอฟซี
Club Name [Thai] มหาสารคาม เอฟซี
Club Name [Eng] MAHASARAKHAM FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] MSKFC
Short Name [Eng] MAHASARAKHAM FC
Alias [Eng] ปูพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
Capacity 1500
Website
Email mskfcmskfc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
มหาสารคาม เอฟซี   2 3 1 7 5   2 2 3 9 12   13 4 5 4 16 17   -1 17
Last Six Results club
12-05-61 club MSKFC 1 - 1 LOEIFC club
D
06-05-61 club MSKFC 2 - 2 KCMFC club
D
29-04-61 club MSKFC 0 - 2 KKUTD club
L
21-04-61 club MSKFC 2 - 3 MLUTD club
L
07-04-61 club MSKFC 0 - 0 NPFCB club
D
31-03-61 club MSKFC 1 - 0 UBUMT B club
W
All Results
Last Six Fixtures club
10-06-61 club MSKFC VS BRUTD B club
H
17-06-61 club MSKFC VS SRCITY club
A
23-06-61 club MSKFC VS SKONFC club
H
30-06-61 club MSKFC VS HTUTD club
A
08-07-61 club MSKFC VS MCYPFC club
H
14-07-61 club MSKFC VS SSKUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  club - club - club -
GK
2
club
สุนทร
ทองบอน
  club  club - club - club -
DF
3
club
ธีรวุฒิ
สมคูณ
  club  club 2 club - club 2
MF
4
club
ทวีโชค
มณีวรรณ
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภาสกร
จำปาหอม
  club  club - club - club -
DF
6
club
สันติภาพ
วิภักดิ์
  club  club - club - club -
DF
9
club
กีรติกร
แจ้งกลั่น
  club  club 2 club - club -
MF
10
club
มนัสชัย
ภูไพสิทธิ์
  club  club 2 club - club 2
MF
11
club
ศักดิ์ศรี
คำมีแก่น
  club  club 2 club - club 1
DF
13
club
วีระพงศ์
โยธาภักดี
  club  club 4 club - club 1
DF
14
club
กฤตภาส
จารุพันธ์
  club  club - club - club 1
FW
16
club
สุริวัฒน์
จันทรเสนา
  club  club 3 club - club 1
DF
17
club
ชัยวัฒน์
ปิดตานัง
  club  club - club - club -
FW
18
club
ระวี
มาตรินทร์
  club  club - club - club -
GK
19
club
สุภัทร
ทิพย์ธรรมา
  club  club 1 club - club -
FW
20
club
พิทักษ์
แหล่งหล้า
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
พงศธร
มาโนนทอง
  club  club 5 club - club 2
MF
22
club
ธวัชชัย
ชาวนา
  club  club - club - club -
DF
24
club
เรวัตร
โยธาภักดี
  club  club - club - club 4
FW
30
club
สุรยุทธ
พรนิคม
  club  club - club - club -
GK
33
club
อนิรุทธิ์
โพธิ์งาม
  club  club - club - club -
DF
34
club
ฉัตรฐานันท์
รักโคตร
  club  club 5 club - club 2
MF
35
club
อนันทพล
ดวงตรีมูล
  club  club - club - club -
MF
39
club
มงคล
บุเรนเต
  club  club - club - club -
FW
1 บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  GK
club - club - club -
2 สุนทร
ทองบอน
  club  DF
club - club - club -
3 ธีรวุฒิ
สมคูณ
  club  MF
club 2 club - club 2
4 ทวีโชค
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
5 ภาสกร
จำปาหอม
  club  DF
club - club - club -
6 สันติภาพ
วิภักดิ์
  club  DF
club - club - club -
9 กีรติกร
แจ้งกลั่น
  club  MF
club 2 club - club -
10 มนัสชัย
ภูไพสิทธิ์
  club  MF
club 2 club - club 2
11 ศักดิ์ศรี
คำมีแก่น
  club  DF
club 2 club - club 1
13 วีระพงศ์
โยธาภักดี
  club  DF
club 4 club - club 1
14 กฤตภาส
จารุพันธ์
  club  FW
club - club - club 1
16 สุริวัฒน์
จันทรเสนา
  club  DF
club 3 club - club 1
17 ชัยวัฒน์
ปิดตานัง
  club  FW
club - club - club -
18 ระวี
มาตรินทร์
  club  GK
club - club - club -
19 สุภัทร
ทิพย์ธรรมา
  club  FW
club 1 club - club -
20 พิทักษ์
แหล่งหล้า
  club  DF
club 1 club - club -
21 พงศธร
มาโนนทอง
  club  MF
club 5 club - club 2
22 ธวัชชัย
ชาวนา
  club  DF
club - club - club -
24 เรวัตร
โยธาภักดี
  club  FW
club - club - club 4
30 สุรยุทธ
พรนิคม
  club  GK
club - club - club -
33 อนิรุทธิ์
โพธิ์งาม
  club  DF
club - club - club -
34 ฉัตรฐานันท์
รักโคตร
  club  MF
club 5 club - club 2
35 อนันทพล
ดวงตรีมูล
  club  MF
club - club - club -
39 มงคล
บุเรนเต
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  GK
club - club - club -
18 ระวี
มาตรินทร์
  club  GK
club - club - club -
30 สุรยุทธ
พรนิคม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 สุนทร
ทองบอน
  club  DF
club - club - club -
4 ทวีโชค
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
5 ภาสกร
จำปาหอม
  club  DF
club - club - club -
6 สันติภาพ
วิภักดิ์
  club  DF
club - club - club -
11 ศักดิ์ศรี
คำมีแก่น
  club  DF
club 2 club - club 1
13 วีระพงศ์
โยธาภักดี
  club  DF
club 4 club - club 1
16 สุริวัฒน์
จันทรเสนา
  club  DF
club 3 club - club 1
20 พิทักษ์
แหล่งหล้า
  club  DF
club 1 club - club -
22 ธวัชชัย
ชาวนา
  club  DF
club - club - club -
33 อนิรุทธิ์
โพธิ์งาม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 ธีรวุฒิ
สมคูณ
  club  MF
club 2 club - club 2
9 กีรติกร
แจ้งกลั่น
  club  MF
club 2 club - club -
10 มนัสชัย
ภูไพสิทธิ์
  club  MF
club 2 club - club 2
21 พงศธร
มาโนนทอง
  club  MF
club 5 club - club 2
34 ฉัตรฐานันท์
รักโคตร
  club  MF
club 5 club - club 2
35 อนันทพล
ดวงตรีมูล
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

14 กฤตภาส
จารุพันธ์
  club  FW
club - club - club 1
17 ชัยวัฒน์
ปิดตานัง
  club  FW
club - club - club -
19 สุภัทร
ทิพย์ธรรมา
  club  FW
club 1 club - club -
24 เรวัตร
โยธาภักดี
  club  FW
club - club - club 4
39 มงคล
บุเรนเต
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor