club club club club

Club & Players

club
club สกลนคร เมืองไทย เอฟซี
Club Name [Thai] สกลนคร เมืองไทย เอฟซี
Club Name [Eng] SAKONNAKHON MUANGTHAI FC
Short Name [Thai] SNFC
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลนครสกลนคร
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
สกลนคร เมืองไทย เอฟซี   3 1 4 9 13   1 4 3 6 12   16 4 5 7 15 25   -10 17
Last Six Results club
23-06-61 club SKONFC 1 - 1 MSKFC club
D
16-06-61 club SKONFC 0 - 3 NPFCB club
L
10-06-61 club SKONFC 0 - 1 MCYPFC club
L
12-05-61 club SKONFC 1 - 0 SSKUTD club
W
06-05-61 club SKONFC 1 - 0 LOEIFC club
W
28-04-61 club SKONFC 1 - 1 BRUTD B club
D
All Results
Last Six Fixtures club
01-07-61 club SKONFC VS UBUMT B club
H
08-07-61 club SKONFC VS SRCITY club
A
15-07-61 club SKONFC VS KCMFC club
H
22-07-61 club SKONFC VS YSTFC club
A
29-07-61 club SKONFC VS MLUTD club
H
01-08-61 club SKONFC VS HTUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ปราโมทย์
ชัยวินิจ
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธิเบต
ประวันตา
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
ณงค์ศักดิ์
กาสินพิลา
  club  club 4 club - club -
DF
4
club
ธีรยุทธ
พงษ์ประเทศ
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภานุพงศ์
แจ่มแจ้ง
  club  club - club - club -
DF
6
club
อธิวัฒน์
แก้วก่อง
  club  club - club - club -
MF
7
club
สยมภู
คำสอน
  club  club 2 club - club -
MF
8
club
สุริยา
โพธิโคตร
  club  club - club - club -
FW
9
club
เดชา
ศิริฟอง
  club  club 2 club - club 3
FW
10
club
นิยม
คำชมภู
  club  club 3 club 1 club 4
FW
12
club
พงศ์วิทย์
ทองเกิด
  club  club 2 club 1 club -
DF
13
club
กิตติธัช
พละเสน
  club  club - club - club -
FW
14
club
ณัฏฐิกรณ์
ย่าพรม
  club  club 1 club - club 3
FW
15
club
ประกิต
สุมังคะ
  club  club 4 club - club -
MF
16
club
วีระพงษ์
ภูนาเชียง
  club  club 1 club - club -
FW
17
club
วิวัฒน์
หอมเดิน
  club  club - club - club -
FW
18
club
สนธยา
อินทรักษ์
  club  club 1 club - club -
FW
19
club
อภิโชค
ศรีระวงค์
  club  club 3 club - club 1
DF
20
club
ณัฐสิทธิ
อุปรชัย
  club  club - club - club -
FW
21
club
อัครพนธ์
พองพรม
  club  club - club - club -
MF
22
club
วุฒินันท์
วุธศรี
  club  club - club - club -
FW
23
club
ภานุพงศ์
หล้าชาญ
  club  club - club - club -
FW
24
club
อนุพงษ์
ปัสสาวะเท
  club  club - club - club -
DF
26
club
ธุมากร
เบิกบาน
  club  club - club - club -
FW
27
club
คุนากรณ์
พึ่งพา
  club  club - club - club -
DF
28
club
ธนกร
ทัศน์จันดา
  club  club - club - club -
FW
29
club
ณภัทร
กองจันทร์ดี
  club  club 1 club - club -
GK
31
club
EKEJIUBA CHIMAOBI
WELLINGTON
  club  club club 1 club - club 2
FW
32
club
รัชชานนท์
แก้วเวียงเดช
  club  club - club - club -
MF
33
club
วงศ์ตะวัน
วงค์ละคร
  club  club - club - club -
DF
36
club
กฤษฎา
แสงเพชร
  club  club - club - club -
FW
37
club
ธีรนัย
นิคม
  club  club - club - club -
FW
38
club
ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  club - club - club -
GK
1 ปราโมทย์
ชัยวินิจ
  club  GK
club - club - club -
2 ธิเบต
ประวันตา
  club  DF
club 1 club - club -
3 ณงค์ศักดิ์
กาสินพิลา
  club  DF
club 4 club - club -
4 ธีรยุทธ
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุพงศ์
แจ่มแจ้ง
  club  DF
club - club - club -
6 อธิวัฒน์
แก้วก่อง
  club  MF
club - club - club -
7 สยมภู
คำสอน
  club  MF
club 2 club - club -
8 สุริยา
โพธิโคตร
  club  FW
club - club - club -
9 เดชา
ศิริฟอง
  club  FW
club 2 club - club 3
10 นิยม
คำชมภู
  club  FW
club 3 club 1 club 4
12 พงศ์วิทย์
ทองเกิด
  club  DF
club 2 club 1 club -
13 กิตติธัช
พละเสน
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฏฐิกรณ์
ย่าพรม
  club  FW
club 1 club - club 3
15 ประกิต
สุมังคะ
  club  MF
club 4 club - club -
16 วีระพงษ์
ภูนาเชียง
  club  FW
club 1 club - club -
17 วิวัฒน์
หอมเดิน
  club  FW
club - club - club -
18 สนธยา
อินทรักษ์
  club  FW
club 1 club - club -
19 อภิโชค
ศรีระวงค์
  club  DF
club 3 club - club 1
20 ณัฐสิทธิ
อุปรชัย
  club  FW
club - club - club -
21 อัครพนธ์
พองพรม
  club  MF
club - club - club -
22 วุฒินันท์
วุธศรี
  club  FW
club - club - club -
23 ภานุพงศ์
หล้าชาญ
  club  FW
club - club - club -
24 อนุพงษ์
ปัสสาวะเท
  club  DF
club - club - club -
26 ธุมากร
เบิกบาน
  club  FW
club - club - club -
27 คุนากรณ์
พึ่งพา
  club  DF
club - club - club -
28 ธนกร
ทัศน์จันดา
  club  FW
club - club - club -
29 ณภัทร
กองจันทร์ดี
  club  GK
club 1 club - club -
31 EKEJIUBA CHIMAOBI
WELLINGTON
  club  club FW
club 1 club - club 2
32 รัชชานนท์
แก้วเวียงเดช
  club  MF
club - club - club -
33 วงศ์ตะวัน
วงค์ละคร
  club  DF
club - club - club -
36 กฤษฎา
แสงเพชร
  club  FW
club - club - club -
37 ธีรนัย
นิคม
  club  FW
club - club - club -
38 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ปราโมทย์
ชัยวินิจ
  club  GK
club - club - club -
29 ณภัทร
กองจันทร์ดี
  club  GK
club 1 club - club -
38 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ธิเบต
ประวันตา
  club  DF
club 1 club - club -
3 ณงค์ศักดิ์
กาสินพิลา
  club  DF
club 4 club - club -
4 ธีรยุทธ
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุพงศ์
แจ่มแจ้ง
  club  DF
club - club - club -
12 พงศ์วิทย์
ทองเกิด
  club  DF
club 2 club 1 club -
19 อภิโชค
ศรีระวงค์
  club  DF
club 3 club - club 1
24 อนุพงษ์
ปัสสาวะเท
  club  DF
club - club - club -
27 คุนากรณ์
พึ่งพา
  club  DF
club - club - club -
33 วงศ์ตะวัน
วงค์ละคร
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 อธิวัฒน์
แก้วก่อง
  club  MF
club - club - club -
7 สยมภู
คำสอน
  club  MF
club 2 club - club -
15 ประกิต
สุมังคะ
  club  MF
club 4 club - club -
21 อัครพนธ์
พองพรม
  club  MF
club - club - club -
32 รัชชานนท์
แก้วเวียงเดช
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 สุริยา
โพธิโคตร
  club  FW
club - club - club -
9 เดชา
ศิริฟอง
  club  FW
club 2 club - club 3
10 นิยม
คำชมภู
  club  FW
club 3 club 1 club 4
13 กิตติธัช
พละเสน
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฏฐิกรณ์
ย่าพรม
  club  FW
club 1 club - club 3
16 วีระพงษ์
ภูนาเชียง
  club  FW
club 1 club - club -
17 วิวัฒน์
หอมเดิน
  club  FW
club - club - club -
18 สนธยา
อินทรักษ์
  club  FW
club 1 club - club -
20 ณัฐสิทธิ
อุปรชัย
  club  FW
club - club - club -
22 วุฒินันท์
วุธศรี
  club  FW
club - club - club -
23 ภานุพงศ์
หล้าชาญ
  club  FW
club - club - club -
26 ธุมากร
เบิกบาน
  club  FW
club - club - club -
28 ธนกร
ทัศน์จันดา
  club  FW
club - club - club -
31 EKEJIUBA CHIMAOBI
WELLINGTON
  club  club FW
club 1 club - club 2
36 กฤษฎา
แสงเพชร
  club  FW
club - club - club -
37 ธีรนัย
นิคม
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor