club club club club

Club & Players

club
club นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
Club Name [Thai] นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
Club Name [Eng] Marines Eureka FC
Short Name [Thai] นย.เอฟซี
Short Name [Eng] MEFC
Alias [Eng] สุภาพบุรุษชุดพราง
Stadium [Eng] สนามเทศบาลตำบลเมืองแกลง
Capacity 1000
Website www.facebook.com/marinesstrong
Email yothin.sawatdee@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี   2 2 3 7 10   0 4 2 9 11   13 2 6 5 16 21   -5 12
Last Six Results club
13-05-61 club NVYFC 3 - 4 JLCMUTD club
L
05-05-61 club NVYFC 1 - 1 AYTFC club
D
28-04-61 club NVYFC 0 - 0 KPPFC club
D
21-04-61 club NVYFC 0 - 0 CCSFC club
D
07-04-61 club NVYFC 2 - 2 MKUTD club
D
31-03-61 club NVYFC 2 - 1 BKKFC club
W
Last Six Fixtures club
10-06-61 club NVYFC VS KSFC club
H
17-06-61 club NVYFC VS UBONFC club
A
24-06-61 club NVYFC VS CRCITY club
H
30-06-61 club NVYFC VS PHRUTD club
A
08-07-61 club NVYFC VS LPWR club
H
15-07-61 club NVYFC VS SAKFC club
A

Players

All Players

3
club
ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  club - club - club -
MF
4
club
ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
SANDJO
JISLIN
  club  club club - club - club -
MF
6
club
LIONEL
FRANK
  club  club club - club - club -
DF
7
club
นพดล
ทรช่วย
  club  club - club - club -
MF
8
club
รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  club - club - club -
FW
9
club
ภัคพล
กาฬภักดี
  club  club - club - club -
MF
10
club
นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  club - club - club -
MF
12
club
ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  club - club - club -
DF
17
club
จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  club - club - club -
MF
18
club
วัชรพล
บุญชั้น
  club  club - club - club -
GK
19
club
MBASSEGUE
MBARGA
  club  club club - club - club -
FW
20
club
ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  club - club - club -
FW
21
club
กรกต
เหง้าบุตร
  club  club - club - club -
FW
23
club
กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  club - club - club -
DF
25
club
อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  club - club - club -
GK
26
club
ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  club - club - club -
DF
29
club
ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  club - club - club -
GK
33
club
ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  club - club - club -
MF
34
club
วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
35
club
ธีรพล
นาคทอง
  club  club - club - club -
DF
37
club
ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  club - club - club -
DF
40
club
วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  club - club - club -
FW
55
club
สุระเดช
เสาไธสง
  club  club - club - club -
DF
77
club
เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  club - club - club -
DF
3 ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  MF
club - club - club -
4 ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  DF
club - club - club -
5 SANDJO
JISLIN
  club  club MF
club - club - club -
6 LIONEL
FRANK
  club  club DF
club - club - club -
7 นพดล
ทรช่วย
  club  MF
club - club - club -
8 รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  FW
club - club - club -
9 ภัคพล
กาฬภักดี
  club  MF
club - club - club -
10 นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
11 กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
12 ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  MF
club - club - club -
13 ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  MF
club - club - club -
14 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club - club - club -
15 ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  DF
club - club - club -
17 จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  MF
club - club - club -
18 วัชรพล
บุญชั้น
  club  GK
club - club - club -
19 MBASSEGUE
MBARGA
  club  club FW
club - club - club -
20 ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  FW
club - club - club -
21 กรกต
เหง้าบุตร
  club  FW
club - club - club -
23 กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  DF
club - club - club -
25 อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  GK
club - club - club -
26 ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
29 ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  GK
club - club - club -
33 ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  MF
club - club - club -
34 วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
35 ธีรพล
นาคทอง
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  DF
club - club - club -
40 วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  FW
club - club - club -
55 สุระเดช
เสาไธสง
  club  DF
club - club - club -
77 เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 วัชรพล
บุญชั้น
  club  GK
club - club - club -
25 อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  GK
club - club - club -
29 ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  DF
club - club - club -
6 LIONEL
FRANK
  club  club DF
club - club - club -
15 ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  DF
club - club - club -
23 กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  DF
club - club - club -
26 ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
34 วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
35 ธีรพล
นาคทอง
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  DF
club - club - club -
55 สุระเดช
เสาไธสง
  club  DF
club - club - club -
77 เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  MF
club - club - club -
5 SANDJO
JISLIN
  club  club MF
club - club - club -
7 นพดล
ทรช่วย
  club  MF
club - club - club -
9 ภัคพล
กาฬภักดี
  club  MF
club - club - club -
10 นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
11 กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
12 ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  MF
club - club - club -
13 ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  MF
club - club - club -
14 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club - club - club -
17 จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  MF
club - club - club -
33 ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  FW
club - club - club -
19 MBASSEGUE
MBARGA
  club  club FW
club - club - club -
20 ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  FW
club - club - club -
21 กรกต
เหง้าบุตร
  club  FW
club - club - club -
40 วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor