club club club club

Club & Players

club
club สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] IPE SAMUTSAKHON UNITED
Short Name [Thai] สพล.สมุทรสาคร
Short Name [Eng] IPESK UNITED
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   1 0 0 3 1   0 0 0 0 0   1 1 0 0 3 1   2 3
Last Six Results club
16-02-62 club IPESK 3 - 1 CN.UTD club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
จิรวัฒน์
ปันลา
  club  club - club - club -
GK
2
club
โกวิท
น่้อยแย้ม
  club  club - club - club -
DF
3
club
นภดล
เกิดฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
4
club
พันธกานต์
เกษมกุลวิไล
  club  club - club - club -
DF
5
club
วิรัช
อุปดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธนากร
จันทร์เพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
7
club
พงศ์พันธ์
ทวีทรัพย์สมบัติ
  club  club - club - club -
MF
8
club
พานุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  club - club - club -
MF
9
club
ณัฐชวิทย์
ขันนาค
  club  club - club - club -
FW
10
club
เกียรติคุณ
เนื่องไชยยศ
  club  club - club - club -
MF
11
club
วรินทร
เก่งธีระวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
12
club
กฤติน
ดวงเกตุ
  club  club - club - club -
MF
13
club
HYEONWOO
LEE
  club  club club - club - club -
MF
14
club
อรรถพล
คำบรรลือ
  club  club - club - club -
MF
15
club
จักรกฤษณ์
ทองนวลจันทร์
  club  club - club - club -
MF
16
club
ศุภกิจ
ประทุมศิริ
  club  club - club - club -
MF
17
club
ศักดิ์เกษม
พจนพรพันธุ์
  club  club - club - club -
MF
18
club
อิสราวุฒิ
ถีระแก้ว
  club  club - club - club -
DF
19
club
ชัชพล
เชื้อแสง
  club  club - club - club -
DF
20
club
เกียรติศักดิ์
พิมพ์โยธา
  club  club - club - club -
GK
21
club
สราวุธ
คำปล้อง
  club  club - club - club -
DF
22
club
KISSI KOFFI
LUDOVIC LOIC
  club  club club - club - club -
DF
23
club
OMAR
FERNANDEZ
  club  club club - club - club -
FW
24
club
นนทวัฒน์
ราชคำ
  club  club - club - club -
MF
26
club
วัฒนา
ยิ้มสง่า
  club  club - club - club -
MF
27
club
ALMAMY
SYLLA
  club  club club - club - club -
FW
29
club
สุขุม
ชมภูลาว
  club  club - club - club -
DF
30
club
ณัฐวุฒิ
แก้วคำดี
  club  club - club - club -
DF
34
club
สิทธิพงษ์
การัตน์
  club  club - club - club -
MF
38
club
มงคล
รวมรัมย์
  club  club - club - club -
MF
40
club
เพทาย
เสงี่ยมศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
55
club
สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  club - club - club -
MF
59
club
ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  club - club - club -
DF
61
club
สลากรณ์
สุขประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
99
club
อำพันยุทธ์
ตราชู
  club  club - club - club -
DF
1 จิรวัฒน์
ปันลา
  club  GK
club - club - club -
2 โกวิท
น่้อยแย้ม
  club  DF
club - club - club -
3 นภดล
เกิดฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
4 พันธกานต์
เกษมกุลวิไล
  club  DF
club - club - club -
5 วิรัช
อุปดี
  club  DF
club - club - club -
6 ธนากร
จันทร์เพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
7 พงศ์พันธ์
ทวีทรัพย์สมบัติ
  club  MF
club - club - club -
8 พานุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
9 ณัฐชวิทย์
ขันนาค
  club  FW
club - club - club -
10 เกียรติคุณ
เนื่องไชยยศ
  club  MF
club - club - club -
11 วรินทร
เก่งธีระวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
12 กฤติน
ดวงเกตุ
  club  MF
club - club - club -
13 HYEONWOO
LEE
  club  club MF
club - club - club -
14 อรรถพล
คำบรรลือ
  club  MF
club - club - club -
15 จักรกฤษณ์
ทองนวลจันทร์
  club  MF
club - club - club -
16 ศุภกิจ
ประทุมศิริ
  club  MF
club - club - club -
17 ศักดิ์เกษม
พจนพรพันธุ์
  club  MF
club - club - club -
18 อิสราวุฒิ
ถีระแก้ว
  club  DF
club - club - club -
19 ชัชพล
เชื้อแสง
  club  DF
club - club - club -
20 เกียรติศักดิ์
พิมพ์โยธา
  club  GK
club - club - club -
21 สราวุธ
คำปล้อง
  club  DF
club - club - club -
22 KISSI KOFFI
LUDOVIC LOIC
  club  club DF
club - club - club -
23 OMAR
FERNANDEZ
  club  club FW
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
ราชคำ
  club  MF
club - club - club -
26 วัฒนา
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
27 ALMAMY
SYLLA
  club  club FW
club - club - club -
29 สุขุม
ชมภูลาว
  club  DF
club - club - club -
30 ณัฐวุฒิ
แก้วคำดี
  club  DF
club - club - club -
34 สิทธิพงษ์
การัตน์
  club  MF
club - club - club -
38 มงคล
รวมรัมย์
  club  MF
club - club - club -
40 เพทาย
เสงี่ยมศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
55 สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  MF
club - club - club -
59 ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  DF
club - club - club -
61 สลากรณ์
สุขประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
99 อำพันยุทธ์
ตราชู
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 จิรวัฒน์
ปันลา
  club  GK
club - club - club -
20 เกียรติศักดิ์
พิมพ์โยธา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 โกวิท
น่้อยแย้ม
  club  DF
club - club - club -
4 พันธกานต์
เกษมกุลวิไล
  club  DF
club - club - club -
5 วิรัช
อุปดี
  club  DF
club - club - club -
18 อิสราวุฒิ
ถีระแก้ว
  club  DF
club - club - club -
19 ชัชพล
เชื้อแสง
  club  DF
club - club - club -
21 สราวุธ
คำปล้อง
  club  DF
club - club - club -
22 KISSI KOFFI
LUDOVIC LOIC
  club  club DF
club - club - club -
29 สุขุม
ชมภูลาว
  club  DF
club - club - club -
30 ณัฐวุฒิ
แก้วคำดี
  club  DF
club - club - club -
59 ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  DF
club - club - club -
99 อำพันยุทธ์
ตราชู
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 นภดล
เกิดฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
6 ธนากร
จันทร์เพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
7 พงศ์พันธ์
ทวีทรัพย์สมบัติ
  club  MF
club - club - club -
8 พานุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
10 เกียรติคุณ
เนื่องไชยยศ
  club  MF
club - club - club -
11 วรินทร
เก่งธีระวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
12 กฤติน
ดวงเกตุ
  club  MF
club - club - club -
13 HYEONWOO
LEE
  club  club MF
club - club - club -
14 อรรถพล
คำบรรลือ
  club  MF
club - club - club -
15 จักรกฤษณ์
ทองนวลจันทร์
  club  MF
club - club - club -
16 ศุภกิจ
ประทุมศิริ
  club  MF
club - club - club -
17 ศักดิ์เกษม
พจนพรพันธุ์
  club  MF
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
ราชคำ
  club  MF
club - club - club -
26 วัฒนา
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
34 สิทธิพงษ์
การัตน์
  club  MF
club - club - club -
38 มงคล
รวมรัมย์
  club  MF
club - club - club -
40 เพทาย
เสงี่ยมศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
55 สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  MF
club - club - club -
61 สลากรณ์
สุขประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ณัฐชวิทย์
ขันนาค
  club  FW
club - club - club -
23 OMAR
FERNANDEZ
  club  club FW
club - club - club -
27 ALMAMY
SYLLA
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor