club club club club

Club & Players

club
club สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] IPE SAMUTSAKHON UNITED
Short Name [Thai] สพล.สมุทรสาคร
Short Name [Eng] IPESK UNITED
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
สพล. สมุทรสาคร ยูไนเต็ด   3 1 2 6 6   2 3 2 5 4   13 5 4 4 11 10   1 19
Last Six Results club
20-05-61 club IPESK 0 - 1 SMSKFC club
L
12-05-61 club IPESK 3 - 1 CN.UTD club
W
06-05-61 club IPESK 0 - 1 NPTUTD club
L
28-04-61 club IPESK 1 - 1 NTBFC club
D
21-04-61 club IPESK 1 - 0 ACUTD club
W
31-03-61 club IPESK 0 - 0 LESFC club
D
All Results
Last Six Fixtures club
10-06-61 club IPESK VS HHCITY club
H
17-06-61 club IPESK VS CNHB club
A
23-06-61 club IPESK VS LESFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
จิรวัฒน์
ปันลา
  club  club - club - club -
GK
2
club
โกวิท
น่้อยแย้ม
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
นภดล
เกิดฤทธิ์
  club  club 2 club - club -
MF
4
club
พันธกานต์
เกษมกุลวิไล
  club  club 4 club - club -
DF
5
club
วิรัช
อุปดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธนากร
จันทร์เพ็ชร
  club  club 4 club - club -
MF
7
club
พงศ์พันธ์
ทวีทรัพย์สมบัติ
  club  club 3 club - club -
MF
8
club
ยุทธพันธ์
ป้อมทอง
  club  club - club - club -
MF
9
club
ณัฐชวิทย์
ขันนาค
  club  club - club - club 3
FW
10
club
เกียรติคุณ
เนื่องไชยยศ
  club  club 2 club - club -
MF
11
club
วันชัยวัฒน์
ชัญถาวร
  club  club - club - club 1
FW
14
club
อรรถพล
คำบรรลือ
  club  club - club - club -
MF
15
club
จักรกฤษณ์
ทองนวลจันทร์
  club  club - club - club -
MF
18
club
อนันต์
ชัยพนัส
  club  club - club - club -
GK
19
club
ชัชพล
เชื้อแสง
  club  club 1 club - club -
DF
20
club
เกียรติศักดิ์
พิมพ์โยธา
  club  club 1 club - club -
GK
21
club
สราวุธ
คำปล้อง
  club  club - club - club -
DF
22
club
KISSI KOFFI
LUDOVIC LOIC
  club  club club 3 club - club -
DF
23
club
OMAR
FERNANDEZ
  club  club club - club - club -
FW
24
club
นนทวัฒน์
ราชคำ
  club  club - club - club -
MF
25
club
ศุภสัณห์
ประสาททอง
  club  club - club - club -
DF
27
club
ALMAMY
SYLLA
  club  club club 1 club - club 5
FW
30
club
ณัฐวุฒิ
แก้วคำดี
  club  club 1 club 1 club 1
DF
34
club
สิทธิพงษ์
การัตน์
  club  club - club - club -
MF
38
club
นราธิป
สุวรรณคติ
  club  club - club - club -
DF
40
club
เพทาย
เสงี่ยมศักดิ์
  club  club 5 club - club -
MF
50
club
FARSHID
ALIZADEH
  club  club club - club - club -
FW
55
club
ภานุวัฒน์
สิทธิศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
90
club
ธนะศักดิ์
จันมะณี
  club  club - club - club 1
FW
99
club
อำพันยุทธ์
ตราชู
  club  club - club - club -
DF
1 จิรวัฒน์
ปันลา
  club  GK
club - club - club -
2 โกวิท
น่้อยแย้ม
  club  DF
club 1 club - club -
3 นภดล
เกิดฤทธิ์
  club  MF
club 2 club - club -
4 พันธกานต์
เกษมกุลวิไล
  club  DF
club 4 club - club -
5 วิรัช
อุปดี
  club  DF
club - club - club -
6 ธนากร
จันทร์เพ็ชร
  club  MF
club 4 club - club -
7 พงศ์พันธ์
ทวีทรัพย์สมบัติ
  club  MF
club 3 club - club -
8 ยุทธพันธ์
ป้อมทอง
  club  MF
club - club - club -
9 ณัฐชวิทย์
ขันนาค
  club  FW
club - club - club 3
10 เกียรติคุณ
เนื่องไชยยศ
  club  MF
club 2 club - club -
11 วันชัยวัฒน์
ชัญถาวร
  club  FW
club - club - club 1
14 อรรถพล
คำบรรลือ
  club  MF
club - club - club -
15 จักรกฤษณ์
ทองนวลจันทร์
  club  MF
club - club - club -
18 อนันต์
ชัยพนัส
  club  GK
club - club - club -
19 ชัชพล
เชื้อแสง
  club  DF
club 1 club - club -
20 เกียรติศักดิ์
พิมพ์โยธา
  club  GK
club 1 club - club -
21 สราวุธ
คำปล้อง
  club  DF
club - club - club -
22 KISSI KOFFI
LUDOVIC LOIC
  club  club DF
club 3 club - club -
23 OMAR
FERNANDEZ
  club  club FW
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
ราชคำ
  club  MF
club - club - club -
25 ศุภสัณห์
ประสาททอง
  club  DF
club - club - club -
27 ALMAMY
SYLLA
  club  club FW
club 1 club - club 5
30 ณัฐวุฒิ
แก้วคำดี
  club  DF
club 1 club 1 club 1
34 สิทธิพงษ์
การัตน์
  club  MF
club - club - club -
38 นราธิป
สุวรรณคติ
  club  DF
club - club - club -
40 เพทาย
เสงี่ยมศักดิ์
  club  MF
club 5 club - club -
50 FARSHID
ALIZADEH
  club  club FW
club - club - club -
55 ภานุวัฒน์
สิทธิศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
90 ธนะศักดิ์
จันมะณี
  club  FW
club - club - club 1
99 อำพันยุทธ์
ตราชู
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 จิรวัฒน์
ปันลา
  club  GK
club - club - club -
18 อนันต์
ชัยพนัส
  club  GK
club - club - club -
20 เกียรติศักดิ์
พิมพ์โยธา
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2 โกวิท
น่้อยแย้ม
  club  DF
club 1 club - club -
4 พันธกานต์
เกษมกุลวิไล
  club  DF
club 4 club - club -
5 วิรัช
อุปดี
  club  DF
club - club - club -
19 ชัชพล
เชื้อแสง
  club  DF
club 1 club - club -
21 สราวุธ
คำปล้อง
  club  DF
club - club - club -
22 KISSI KOFFI
LUDOVIC LOIC
  club  club DF
club 3 club - club -
25 ศุภสัณห์
ประสาททอง
  club  DF
club - club - club -
30 ณัฐวุฒิ
แก้วคำดี
  club  DF
club 1 club 1 club 1
38 นราธิป
สุวรรณคติ
  club  DF
club - club - club -
99 อำพันยุทธ์
ตราชู
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 นภดล
เกิดฤทธิ์
  club  MF
club 2 club - club -
6 ธนากร
จันทร์เพ็ชร
  club  MF
club 4 club - club -
7 พงศ์พันธ์
ทวีทรัพย์สมบัติ
  club  MF
club 3 club - club -
8 ยุทธพันธ์
ป้อมทอง
  club  MF
club - club - club -
10 เกียรติคุณ
เนื่องไชยยศ
  club  MF
club 2 club - club -
14 อรรถพล
คำบรรลือ
  club  MF
club - club - club -
15 จักรกฤษณ์
ทองนวลจันทร์
  club  MF
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
ราชคำ
  club  MF
club - club - club -
34 สิทธิพงษ์
การัตน์
  club  MF
club - club - club -
40 เพทาย
เสงี่ยมศักดิ์
  club  MF
club 5 club - club -
55 ภานุวัฒน์
สิทธิศักดิ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ณัฐชวิทย์
ขันนาค
  club  FW
club - club - club 3
11 วันชัยวัฒน์
ชัญถาวร
  club  FW
club - club - club 1
23 OMAR
FERNANDEZ
  club  club FW
club - club - club -
27 ALMAMY
SYLLA
  club  club FW
club 1 club - club 5
50 FARSHID
ALIZADEH
  club  club FW
club - club - club -
90 ธนะศักดิ์
จันมะณี
  club  FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor