club club club club

Club & Players

club
club เกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] GRAKCU SAI-MAI UNITED
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเกร็กคู ฟุตบอลคลับ (เพิ่มสิน 22)
Capacity 850
Website https://www.facebook.com/GrakcuSaimaiUtd/
Email cztnui@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
9
เกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด   1 0 0 1 0   0 0 1 0 1   2 1 0 1 1 1   0 3
Last Six Results club
16-02-62 club GSMUNT 1 - 0 SPFC club
W
10-02-62 club GSMUNT 0 - 1 MTUTD B club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
รังสรรค์
เรืองมี
  club  club - club - club -
MF
3
club
พีรกานต์
อัศวประพล
  club  club - club - club -
DF
4
club
SAKO
SEYDOU
  club  club club - club - club -
DF
5
club
สามารถ
เพชรหนู
  club  club - club - club -
DF
6
club
ยศธร
มูลทองเนียม
  club  club - club - club -
DF
8
club
รณฤทธิ์
ซ้ายจันทึก
  club  club - club - club -
MF
9
club
เตชธร
จามิกรณ์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ฐณพัชร์
ชัยหิรัญโรจน์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
ไวทยา
ตั้นซ้าย
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภัททิยดนย์
สยมภาค
  club  club - club - club -
MF
18
club
ภควัต
สกุลพอง
  club  club - club - club -
MF
26
club
อธิพันธ์
พลเดชา
  club  club - club - club -
DF
27
club
รัตติคุณ
โพล้งหิรัญ
  club  club - club - club -
FW
29
club
เสถียร
รายรัด
  club  club - club - club -
MF
31
club
ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  club - club - club -
DF
33
club
กฤษณพงศ์
แสงสิมา
  club  club - club - club -
MF
35
club
เอกชัย
ทุมพล
  club  club - club - club -
GK
37
club
ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  club - club - club -
MF
40
club
DJIBRIL
SOUMAH
  club  club club - club - club -
FW
45
club
วิษรุต
ฤาไชยคาม
  club  club - club - club -
DF
49
club
กรกวี
ฉวีบริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
61
club
เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  club - club - club -
MF
69
club
กฤตานนท์
ธนโชติเจริญผล
  club  club - club - club -
DF
88
club
ณัฐพล
พลพันงาม
  club  club - club - club -
GK
99
club
กฤษณ์วรา
พูลโภคผล
  club  club - club - club -
GK
2 รังสรรค์
เรืองมี
  club  MF
club - club - club -
3 พีรกานต์
อัศวประพล
  club  DF
club - club - club -
4 SAKO
SEYDOU
  club  club DF
club - club - club -
5 สามารถ
เพชรหนู
  club  DF
club - club - club -
6 ยศธร
มูลทองเนียม
  club  DF
club - club - club -
8 รณฤทธิ์
ซ้ายจันทึก
  club  MF
club - club - club -
9 เตชธร
จามิกรณ์
  club  FW
club - club - club -
10 ฐณพัชร์
ชัยหิรัญโรจน์
  club  MF
club - club - club -
15 ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
16 ไวทยา
ตั้นซ้าย
  club  DF
club - club - club -
17 ภัททิยดนย์
สยมภาค
  club  MF
club - club - club -
18 ภควัต
สกุลพอง
  club  MF
club - club - club -
26 อธิพันธ์
พลเดชา
  club  DF
club - club - club -
27 รัตติคุณ
โพล้งหิรัญ
  club  FW
club - club - club -
29 เสถียร
รายรัด
  club  MF
club - club - club -
31 ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  DF
club - club - club -
33 กฤษณพงศ์
แสงสิมา
  club  MF
club - club - club -
35 เอกชัย
ทุมพล
  club  GK
club - club - club -
37 ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  MF
club - club - club -
40 DJIBRIL
SOUMAH
  club  club FW
club - club - club -
45 วิษรุต
ฤาไชยคาม
  club  DF
club - club - club -
49 กรกวี
ฉวีบริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
61 เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  MF
club - club - club -
69 กฤตานนท์
ธนโชติเจริญผล
  club  DF
club - club - club -
88 ณัฐพล
พลพันงาม
  club  GK
club - club - club -
99 กฤษณ์วรา
พูลโภคผล
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

35 เอกชัย
ทุมพล
  club  GK
club - club - club -
88 ณัฐพล
พลพันงาม
  club  GK
club - club - club -
99 กฤษณ์วรา
พูลโภคผล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 พีรกานต์
อัศวประพล
  club  DF
club - club - club -
4 SAKO
SEYDOU
  club  club DF
club - club - club -
5 สามารถ
เพชรหนู
  club  DF
club - club - club -
6 ยศธร
มูลทองเนียม
  club  DF
club - club - club -
15 ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
16 ไวทยา
ตั้นซ้าย
  club  DF
club - club - club -
26 อธิพันธ์
พลเดชา
  club  DF
club - club - club -
31 ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  DF
club - club - club -
37 ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
45 วิษรุต
ฤาไชยคาม
  club  DF
club - club - club -
49 กรกวี
ฉวีบริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
69 กฤตานนท์
ธนโชติเจริญผล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 รังสรรค์
เรืองมี
  club  MF
club - club - club -
8 รณฤทธิ์
ซ้ายจันทึก
  club  MF
club - club - club -
10 ฐณพัชร์
ชัยหิรัญโรจน์
  club  MF
club - club - club -
17 ภัททิยดนย์
สยมภาค
  club  MF
club - club - club -
18 ภควัต
สกุลพอง
  club  MF
club - club - club -
29 เสถียร
รายรัด
  club  MF
club - club - club -
33 กฤษณพงศ์
แสงสิมา
  club  MF
club - club - club -
39 ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  MF
club - club - club -
61 เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 เตชธร
จามิกรณ์
  club  FW
club - club - club -
27 รัตติคุณ
โพล้งหิรัญ
  club  FW
club - club - club -
40 DJIBRIL
SOUMAH
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor