club club club club

Club & Players

club
club เกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] GRAKCU SAI-MAI UNITED
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเกร็กคู ฟุตบอลคลับ (เพิ่มสิน 22)
Capacity 850
Website https://www.facebook.com/GrakcuSaimaiUtd/
Email cztnui@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
เกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด   2 3 1 11 7   3 2 2 8 8   13 5 5 3 19 15   4 20
Last Six Results club
24-06-61 club GSMUNT 2 - 1 AFRFC club
W
17-06-61 club GSMUNT 3 - 1 BUFC B club
W
13-05-61 club GSMUNT 3 - 0 TPFCB club
W
05-05-61 club GSMUNT 1 - 1 BGCFC club
D
28-04-61 club GSMUNT 2 - 1 RSUFC club
W
21-04-61 club GSMUNT 0 - 1 NBUFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
30-06-61 club GSMUNT VS TEROB club
H
08-07-61 club GSMUNT VS KPWR club
A
15-07-61 club GSMUNT VS PTUFC club
H
21-07-61 club GSMUNT VS DOMEFC club
A
29-07-61 club GSMUNT VS NBUFC club
H
05-08-61 club GSMUNT VS RSUFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

2
club
รังสรรค์
เรืองมี
  club  club - club - club -
MF
3
club
พีรกานต์
อัศวประพล
  club  club - club - club -
DF
4
club
SAKO
SEYDOU
  club  club club 1 club - club -
DF
5
club
สามารถ
เพชรหนู
  club  club 4 club - club -
DF
6
club
ยศธร
มูลทองเนียม
  club  club 5 club - club -
DF
8
club
รณฤทธิ์
ซ้ายจันทึก
  club  club 3 club - club -
MF
9
club
เตชธร
จามิกรณ์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ฐณพัชร์
ชัยหิรัญโรจน์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  club 3 club - club -
DF
16
club
ไวทยา
ตั้นซ้าย
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภัททิยดนย์
สยมภาค
  club  club - club - club 3
MF
18
club
ภควัต
สกุลพอง
  club  club 1 club - club -
MF
21
club
กีระดิต
บริมาตร
  club  club - club - club 2
MF
26
club
อธิพันธ์
พลเดชา
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
รัตติคุณ
โพล้งหิรัญ
  club  club - club - club -
FW
29
club
เสถียร
รายรัด
  club  club - club - club -
MF
31
club
ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  club 2 club - club -
DF
33
club
กฤษณพงศ์
แสงสิมา
  club  club 1 club - club 2
MF
35
club
เอกชัย
ทุมพล
  club  club - club - club -
GK
37
club
ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  club 1 club - club 1
MF
40
club
DJIBRIL
SOUMAH
  club  club club 1 club - club 2
FW
45
club
วิษรุต
ฤาไชยคาม
  club  club - club - club -
DF
49
club
กรกวี
ฉวีบริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
61
club
เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  club 1 club - club -
MF
69
club
กฤตานนท์
ธนโชติเจริญผล
  club  club 4 club - club 6
DF
88
club
ณัฐพล
พลพันงาม
  club  club - club - club -
GK
99
club
กฤษณ์วรา
พูลโภคผล
  club  club - club - club -
GK
2 รังสรรค์
เรืองมี
  club  MF
club - club - club -
3 พีรกานต์
อัศวประพล
  club  DF
club - club - club -
4 SAKO
SEYDOU
  club  club DF
club 1 club - club -
5 สามารถ
เพชรหนู
  club  DF
club 4 club - club -
6 ยศธร
มูลทองเนียม
  club  DF
club 5 club - club -
8 รณฤทธิ์
ซ้ายจันทึก
  club  MF
club 3 club - club -
9 เตชธร
จามิกรณ์
  club  FW
club - club - club -
10 ฐณพัชร์
ชัยหิรัญโรจน์
  club  MF
club - club - club -
15 ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  DF
club 3 club - club -
16 ไวทยา
ตั้นซ้าย
  club  DF
club - club - club -
17 ภัททิยดนย์
สยมภาค
  club  MF
club - club - club 3
18 ภควัต
สกุลพอง
  club  MF
club 1 club - club -
21 กีระดิต
บริมาตร
  club  MF
club - club - club 2
26 อธิพันธ์
พลเดชา
  club  DF
club 1 club - club -
27 รัตติคุณ
โพล้งหิรัญ
  club  FW
club - club - club -
29 เสถียร
รายรัด
  club  MF
club - club - club -
31 ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  DF
club 2 club - club -
33 กฤษณพงศ์
แสงสิมา
  club  MF
club 1 club - club 2
35 เอกชัย
ทุมพล
  club  GK
club - club - club -
37 ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  MF
club 1 club - club 1
40 DJIBRIL
SOUMAH
  club  club FW
club 1 club - club 2
45 วิษรุต
ฤาไชยคาม
  club  DF
club - club - club -
49 กรกวี
ฉวีบริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
61 เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  MF
club 1 club - club -
69 กฤตานนท์
ธนโชติเจริญผล
  club  DF
club 4 club - club 6
88 ณัฐพล
พลพันงาม
  club  GK
club - club - club -
99 กฤษณ์วรา
พูลโภคผล
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

35 เอกชัย
ทุมพล
  club  GK
club - club - club -
88 ณัฐพล
พลพันงาม
  club  GK
club - club - club -
99 กฤษณ์วรา
พูลโภคผล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 พีรกานต์
อัศวประพล
  club  DF
club - club - club -
4 SAKO
SEYDOU
  club  club DF
club 1 club - club -
5 สามารถ
เพชรหนู
  club  DF
club 4 club - club -
6 ยศธร
มูลทองเนียม
  club  DF
club 5 club - club -
15 ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  DF
club 3 club - club -
16 ไวทยา
ตั้นซ้าย
  club  DF
club - club - club -
26 อธิพันธ์
พลเดชา
  club  DF
club 1 club - club -
31 ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  DF
club 2 club - club -
37 ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
45 วิษรุต
ฤาไชยคาม
  club  DF
club - club - club -
49 กรกวี
ฉวีบริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
69 กฤตานนท์
ธนโชติเจริญผล
  club  DF
club 4 club - club 6

Midfielder Players

2 รังสรรค์
เรืองมี
  club  MF
club - club - club -
8 รณฤทธิ์
ซ้ายจันทึก
  club  MF
club 3 club - club -
10 ฐณพัชร์
ชัยหิรัญโรจน์
  club  MF
club - club - club -
17 ภัททิยดนย์
สยมภาค
  club  MF
club - club - club 3
18 ภควัต
สกุลพอง
  club  MF
club 1 club - club -
21 กีระดิต
บริมาตร
  club  MF
club - club - club 2
29 เสถียร
รายรัด
  club  MF
club - club - club -
33 กฤษณพงศ์
แสงสิมา
  club  MF
club 1 club - club 2
39 ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  MF
club 1 club - club 1
61 เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9 เตชธร
จามิกรณ์
  club  FW
club - club - club -
27 รัตติคุณ
โพล้งหิรัญ
  club  FW
club - club - club -
40 DJIBRIL
SOUMAH
  club  club FW
club 1 club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor