club club club club

Club & Players

club
club ชัยนาท ฮอร์นบิล บี
Club Name [Thai] ชัยนาท ฮอร์นบิล บี
Club Name [Eng] Chainat Hornbill ฺB
Short Name [Thai] ชัยนาท เอฟซี
Short Name [Eng] Chainat Hornbill
Alias [Eng] นกใหญ่พิฆาต ชัยนาทฮอร์นบิล
Stadium [Eng] เขาพลอง สเตเดี้ยม
Capacity 12000
Website
Email Chainatfc@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
9
ชัยนาท ฮอร์นบิล บี   1 2 4 9 15   1 0 6 6 15   14 2 2 10 15 30   -15 8
Last Six Results club
17-06-61 club CNHB 1 - 2 IPESK club
L
09-06-61 club CNHB 0 - 1 LESFC club
L
12-05-61 club CNHB 2 - 3 HHCITY club
L
05-05-61 club CNHB 0 - 1 SMSKFC club
L
29-04-61 club CNHB 4 - 3 CN.UTD club
W
22-04-61 club CNHB 0 - 5 NPTUTD club
L
All Results
Last Six Fixtures club
24-06-61 club CNHB VS ACUTD club
A
30-06-61 club CNHB VS NTBFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กฤษชนะ
ยอดอาจ
  club  club - club - club -
GK
2
club
โชตินันท์
วีรภัทรพงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
พรเทพ
จันทร์ไข่
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
ชัชชน
ใจรังสี
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
RYUTARO
KARUBE
  club  club club - club - club -
MF
9
club
อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  club - club - club -
FW
10
club
Florent Stephane
Sinama-Pongolle
  club  club club 1 club - club -
FW
11
club
BERNARD HENRI CEDRIC
DOUMBIA
  club  club club 1 club - club -
FW
13
club
ธานัท
จันทะยา
  club  club - club - club 1
MF
14
club
ลักษณะ
คำรื่น
  club  club 3 club - club 1
MF
15
club
ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  club 3 club - club -
MF
16
club
ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  club 2 club - club -
DF
17
club
บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  club 2 club - club -
MF
18
club
อนุศิษฏ์
เติมมี
  club  club - club - club -
GK
19
club
จีระ
เจริญสุข
  club  club 1 club - club 1
DF
20
club
Diouf
Bireme
  club  club club 2 club - club -
FW
22
club
ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  club 3 club - club 1
FW
23
club
มาร์โค
บัลลินี
  club  club 1 club - club -
DF
26
club
กฤษน์วัต
คงคต
  club  club - club - club -
GK
27
club
ธีรัตม์
นาคชำนาญ
  club  club 1 club - club -
GK
28
club
ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  club 2 club - club -
MF
30
club
รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  club 4 club - club -
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club 4 club - club -
MF
37
club
กิตติภาพ
อุปชาคำ
  club  club - club - club -
MF
40
club
นิติพนธ์
สายเพ็ชร์
  club  club 2 club - club -
DF
41
club
อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  club 5 club - club -
DF
43
club
พาณุวัฒ
สมใจ
  club  club 3 club - club 1
FW
44
club
วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  club 1 club - club 1
MF
45
club
ธนศร
จันทรโคตร
  club  club - club - club -
FW
47
club
ศิริชัย
สังข์ทอง
  club  club 2 club - club -
DF
48
club
ยะห์ยา
สาและ
  club  club - club - club -
DF
49
club
สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  club - club - club -
MF
52
club
นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  club 3 club - club -
MF
55
club
อรรถพล
พันนาเคน
  club  club 1 club - club -
MF
56
club
กฤษฎา
ศรีวนิชย์
  club  club - club - club -
MF
57
club
เตชะธร
สีหะวงษ์
  club  club - club - club -
MF
60
club
ชาญยุทธ์
กุลลา
  club  club 2 club - club -
DF
64
club
ธีรพงษ์
ยังดี
  club  club - club - club -
MF
66
club
สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  club - club - club 1
MF
67
club
ธนพล
ทองทึง
  club  club - club - club -
DF
68
club
อักรอม
หะวี
  club  club - club - club -
DF
70
club
พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  club - club - club -
MF
71
club
พงศกร
พูนสัมฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
75
club
เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  club - club - club -
MF
77
club
สุเมธ
อยู่โต
  club  club 4 club - club 1
FW
78
club
ณัฐพล
นาคดิลก
  club  club 4 club - club 1
DF
80
club
สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  club 1 club - club 1
MF
88
club
นรินทร์
ชาญณรงค์
  club  club - club - club 2
FW
93
club
นวพนธ์
อรุณแสงติชัย
  club  club - club - club -
DF
94
club
ญาณพัฒน์
สุทธิ
  club  club - club - club -
MF
99
club
ภูวนาถ
เรืองศรี
  club  club 1 club - club 2
FW
1 กฤษชนะ
ยอดอาจ
  club  GK
club - club - club -
2 โชตินันท์
วีรภัทรพงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
4 สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  MF
club 1 club - club -
5 พรเทพ
จันทร์ไข่
  club  DF
club 3 club - club -
6 ชัชชน
ใจรังสี
  club  DF
club 2 club - club -
7 RYUTARO
KARUBE
  club  club MF
club - club - club -
9 อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  FW
club - club - club -
10 Florent Stephane
Sinama-Pongolle
  club  club FW
club 1 club - club -
11 BERNARD HENRI CEDRIC
DOUMBIA
  club  club FW
club 1 club - club -
13 ธานัท
จันทะยา
  club  MF
club - club - club 1
14 ลักษณะ
คำรื่น
  club  MF
club 3 club - club 1
15 ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  MF
club 3 club - club -
16 ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  DF
club 2 club - club -
17 บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  MF
club 2 club - club -
18 อนุศิษฏ์
เติมมี
  club  GK
club - club - club -
19 จีระ
เจริญสุข
  club  DF
club 1 club - club 1
20 Diouf
Bireme
  club  club FW
club 2 club - club -
22 ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  FW
club 3 club - club 1
23 มาร์โค
บัลลินี
  club  DF
club 1 club - club -
26 กฤษน์วัต
คงคต
  club  GK
club - club - club -
27 ธีรัตม์
นาคชำนาญ
  club  GK
club 1 club - club -
28 ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  MF
club 1 club - club -
29 เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  MF
club 2 club - club -
30 รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  MF
club 4 club - club -
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club 4 club - club -
37 กิตติภาพ
อุปชาคำ
  club  MF
club - club - club -
40 นิติพนธ์
สายเพ็ชร์
  club  DF
club 2 club - club -
41 อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  DF
club 5 club - club -
43 พาณุวัฒ
สมใจ
  club  FW
club 3 club - club 1
44 วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  MF
club 1 club - club 1
45 ธนศร
จันทรโคตร
  club  FW
club - club - club -
47 ศิริชัย
สังข์ทอง
  club  DF
club 2 club - club -
48 ยะห์ยา
สาและ
  club  DF
club - club - club -
49 สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  MF
club - club - club -
52 นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  MF
club 3 club - club -
55 อรรถพล
พันนาเคน
  club  MF
club 1 club - club -
56 กฤษฎา
ศรีวนิชย์
  club  MF
club - club - club -
57 เตชะธร
สีหะวงษ์
  club  MF
club - club - club -
60 ชาญยุทธ์
กุลลา
  club  DF
club 2 club - club -
64 ธีรพงษ์
ยังดี
  club  MF
club - club - club -
66 สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  MF
club - club - club 1
67 ธนพล
ทองทึง
  club  DF
club - club - club -
68 อักรอม
หะวี
  club  DF
club - club - club -
70 พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  MF
club - club - club -
71 พงศกร
พูนสัมฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
75 เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  MF
club - club - club -
77 สุเมธ
อยู่โต
  club  FW
club 4 club - club 1
78 ณัฐพล
นาคดิลก
  club  DF
club 4 club - club 1
80 สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  MF
club 1 club - club 1
88 นรินทร์
ชาญณรงค์
  club  FW
club - club - club 2
93 นวพนธ์
อรุณแสงติชัย
  club  DF
club - club - club -
94 ญาณพัฒน์
สุทธิ
  club  MF
club - club - club -
99 ภูวนาถ
เรืองศรี
  club  FW
club 1 club - club 2

GoalKeeper Players

1 กฤษชนะ
ยอดอาจ
  club  GK
club - club - club -
18 อนุศิษฏ์
เติมมี
  club  GK
club - club - club -
26 กฤษน์วัต
คงคต
  club  GK
club - club - club -
27 ธีรัตม์
นาคชำนาญ
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2 โชตินันท์
วีรภัทรพงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
5 พรเทพ
จันทร์ไข่
  club  DF
club 3 club - club -
6 ชัชชน
ใจรังสี
  club  DF
club 2 club - club -
16 ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  DF
club 2 club - club -
19 จีระ
เจริญสุข
  club  DF
club 1 club - club 1
23 มาร์โค
บัลลินี
  club  DF
club 1 club - club -
40 นิติพนธ์
สายเพ็ชร์
  club  DF
club 2 club - club -
41 อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  DF
club 5 club - club -
47 ศิริชัย
สังข์ทอง
  club  DF
club 2 club - club -
48 ยะห์ยา
สาและ
  club  DF
club - club - club -
60 ชาญยุทธ์
กุลลา
  club  DF
club 2 club - club -
67 ธนพล
ทองทึง
  club  DF
club - club - club -
68 อักรอม
หะวี
  club  DF
club - club - club -
78 ณัฐพล
นาคดิลก
  club  DF
club 4 club - club 1
93 นวพนธ์
อรุณแสงติชัย
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
RYUTARO
KARUBE
  club  club club - club - club -
MF
13
club
ธานัท
จันทะยา
  club  club - club - club 1
MF
14
club
ลักษณะ
คำรื่น
  club  club 3 club - club 1
MF
15
club
ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  club 3 club - club -
MF
17
club
บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  club 2 club - club -
MF
28
club
ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  club 2 club - club -
MF
30
club
รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  club 4 club - club -
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club 4 club - club -
MF
37
club
กิตติภาพ
อุปชาคำ
  club  club - club - club -
MF
44
club
วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  club 1 club - club 1
MF
49
club
สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  club - club - club -
MF
52
club
นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  club 3 club - club -
MF
55
club
อรรถพล
พันนาเคน
  club  club 1 club - club -
MF
56
club
กฤษฎา
ศรีวนิชย์
  club  club - club - club -
MF
57
club
เตชะธร
สีหะวงษ์
  club  club - club - club -
MF
64
club
ธีรพงษ์
ยังดี
  club  club - club - club -
MF
66
club
สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  club - club - club 1
MF
70
club
พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  club - club - club -
MF
71
club
พงศกร
พูนสัมฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
75
club
เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  club - club - club -
MF
80
club
สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  club 1 club - club 1
MF
94
club
ญาณพัฒน์
สุทธิ
  club  club - club - club -
MF
4 สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  MF
club 1 club - club -
7 RYUTARO
KARUBE
  club  club MF
club - club - club -
13 ธานัท
จันทะยา
  club  MF
club - club - club 1
14 ลักษณะ
คำรื่น
  club  MF
club 3 club - club 1
15 ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  MF
club 3 club - club -
17 บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  MF
club 2 club - club -
28 ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  MF
club 1 club - club -
29 เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  MF
club 2 club - club -
30 รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  MF
club 4 club - club -
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club 4 club - club -
37 กิตติภาพ
อุปชาคำ
  club  MF
club - club - club -
44 วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  MF
club 1 club - club 1
49 สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  MF
club - club - club -
52 นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  MF
club 3 club - club -
55 อรรถพล
พันนาเคน
  club  MF
club 1 club - club -
56 กฤษฎา
ศรีวนิชย์
  club  MF
club - club - club -
57 เตชะธร
สีหะวงษ์
  club  MF
club - club - club -
64 ธีรพงษ์
ยังดี
  club  MF
club - club - club -
66 สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  MF
club - club - club 1
70 พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  MF
club - club - club -
71 พงศกร
พูนสัมฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
75 เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  MF
club - club - club -
80 สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  MF
club 1 club - club 1
94 ญาณพัฒน์
สุทธิ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  FW
club - club - club -
10 Florent Stephane
Sinama-Pongolle
  club  club FW
club 1 club - club -
11 BERNARD HENRI CEDRIC
DOUMBIA
  club  club FW
club 1 club - club -
20 Diouf
Bireme
  club  club FW
club 2 club - club -
22 ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  FW
club 3 club - club 1
43 พาณุวัฒ
สมใจ
  club  FW
club 3 club - club 1
45 ธนศร
จันทรโคตร
  club  FW
club - club - club -
77 สุเมธ
อยู่โต
  club  FW
club 4 club - club 1
88 นรินทร์
ชาญณรงค์
  club  FW
club - club - club 2
99 ภูวนาถ
เรืองศรี
  club  FW
club 1 club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor