club club club club

Club & Players

club
club ชัยนาท ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ชัยนาท ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chainat United Football Club
Short Name [Thai] CN.UTD
Short Name [Eng] CN.UTD
Alias [Eng] CN.UTD
Stadium [Eng] United Stadium
Capacity 800
Website
Email shop_chainatfc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
ชัยนาท ยูไนเต็ด   2 1 0 8 4   0 0 1 1 3   4 2 1 1 9 7   2 7
Last Six Results club
17-02-62 club CN.UTD 3 - 2 CNHB club
W
16-02-62 club CN.UTD 1 - 3 IPESK club
L
10-02-62 club CN.UTD 1 - 1 sara club
D
09-02-62 club CN.UTD 4 - 1 LESFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ทัศนัย
เสือสกุล
  club  club - club - club -
MF
3
club
ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  club - club - club -
GK
4
club
ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  club - club - club -
MF
5
club
นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  club - club - club -
DF
6
club
พงศธร
เกตแค
  club  club - club - club -
DF
7
club
ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  club - club - club -
DF
8
club
วีรยุทธ
เอี่ยมนิ่ม
  club  club - club - club -
DF
9
club
สุเมธี
ศรีสุข
  club  club - club - club -
MF
10
club
ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  club - club - club -
MF
11
club
นิพนธ์
พันธุ์พร้อม
  club  club - club - club -
MF
12
club
รณรงค์
รักซ้อน
  club  club - club - club -
DF
13
club
ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  club - club - club -
DF
14
club
ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  club - club - club -
DF
15
club
วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  club - club - club -
FW
16
club
เพทาย
นุวัต
  club  club - club - club -
MF
17
club
จิรายุส
ติ๊บแปลง
  club  club - club - club -
DF
19
club
ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  club - club - club -
DF
20
club
กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  club - club - club -
DF
22
club
จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  club - club - club -
DF
23
club
ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  club - club - club -
FW
24
club
ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  club - club - club -
FW
25
club
ไตรภพ
สมหวัง
  club  club - club - club -
DF
29
club
ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  club - club - club -
DF
30
club
นราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  club - club - club -
FW
31
club
เกริกพล
คำขวาง
  club  club - club - club -
MF
39
club
ภาณุพงษ์
ล้อมวงษ์
  club  club - club - club -
DF
40
club
CONDE
MAMOUDOU
  club  club club - club - club -
FW
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club - club - club -
DF
99
club
Shola Jimmy
Omotosho
  club  club club - club - club -
FW
1 รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  GK
club - club - club -
2 ทัศนัย
เสือสกุล
  club  MF
club - club - club -
3 ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  GK
club - club - club -
4 ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  MF
club - club - club -
5 นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  DF
club - club - club -
6 พงศธร
เกตแค
  club  DF
club - club - club -
7 ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
8 วีรยุทธ
เอี่ยมนิ่ม
  club  DF
club - club - club -
9 สุเมธี
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club -
10 ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  MF
club - club - club -
11 นิพนธ์
พันธุ์พร้อม
  club  MF
club - club - club -
12 รณรงค์
รักซ้อน
  club  DF
club - club - club -
13 ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  DF
club - club - club -
14 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club - club - club -
15 วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  FW
club - club - club -
16 เพทาย
นุวัต
  club  MF
club - club - club -
17 จิรายุส
ติ๊บแปลง
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  DF
club - club - club -
20 กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  MF
club - club - club -
21 ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  DF
club - club - club -
22 จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  DF
club - club - club -
23 ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  FW
club - club - club -
25 ไตรภพ
สมหวัง
  club  DF
club - club - club -
29 ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  DF
club - club - club -
30 นราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  FW
club - club - club -
31 เกริกพล
คำขวาง
  club  MF
club - club - club -
39 ภาณุพงษ์
ล้อมวงษ์
  club  DF
club - club - club -
40 CONDE
MAMOUDOU
  club  club FW
club - club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club - club - club -
99 Shola Jimmy
Omotosho
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  GK
club - club - club -
3 ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  DF
club - club - club -
6 พงศธร
เกตแค
  club  DF
club - club - club -
7 ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
8 วีรยุทธ
เอี่ยมนิ่ม
  club  DF
club - club - club -
12 รณรงค์
รักซ้อน
  club  DF
club - club - club -
13 ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  DF
club - club - club -
14 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club - club - club -
17 จิรายุส
ติ๊บแปลง
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  DF
club - club - club -
21 ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  DF
club - club - club -
22 จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  DF
club - club - club -
25 ไตรภพ
สมหวัง
  club  DF
club - club - club -
29 ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  DF
club - club - club -
39 ภาณุพงษ์
ล้อมวงษ์
  club  DF
club - club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 ทัศนัย
เสือสกุล
  club  MF
club - club - club -
4 ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  MF
club - club - club -
9 สุเมธี
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club -
10 ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  MF
club - club - club -
11 นิพนธ์
พันธุ์พร้อม
  club  MF
club - club - club -
16 เพทาย
นุวัต
  club  MF
club - club - club -
20 กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  MF
club - club - club -
31 เกริกพล
คำขวาง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

15 วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  FW
club - club - club -
23 ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  FW
club - club - club -
30 นราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  FW
club - club - club -
40 CONDE
MAMOUDOU
  club  club FW
club - club - club -
99 Shola Jimmy
Omotosho
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor