club club club club

Club & Players

club
club ชัยนาท ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ชัยนาท ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chainat United Football Club
Short Name [Thai] CN.UTD
Short Name [Eng] CN.UTD
Alias [Eng] CN.UTD
Stadium [Eng] United Stadium
Capacity 800
Website
Email shop_chainatfc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
ชัยนาท ยูไนเต็ด   4 1 2 13 9   1 1 4 7 12   13 5 2 6 20 21   -1 17
Last Six Results club
19-05-61 club CN.UTD 4 - 1 ACUTD club
W
12-05-61 club CN.UTD 1 - 3 IPESK club
L
06-05-61 club CN.UTD 2 - 1 LESFC club
W
29-04-61 club CN.UTD 3 - 4 CNHB club
L
22-04-61 club CN.UTD 1 - 0 HHCITY club
W
08-04-61 club CN.UTD 1 - 2 SMSKFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
10-06-61 club CN.UTD VS NTBFC club
A
16-06-61 club CN.UTD VS NPTUTD club
H
30-06-61 club CN.UTD VS SMSKFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ทัศนัย
เสือสกุล
  club  club - club - club -
MF
3
club
ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  club - club - club -
GK
4
club
ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  club - club - club -
MF
5
club
นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
พงศธร
เกตแค
  club  club - club - club -
DF
7
club
พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  club - club - club -
MF
8
club
เฉลิมเกียรติ
เพราะดี
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุเมธี
ศรีสุข
  club  club - club - club 2
MF
10
club
ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  club 4 club - club -
MF
11
club
สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  club - club - club -
MF
12
club
รณรงค์
รักซ้อน
  club  club 4 club 1 club -
DF
13
club
ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  club 1 club - club 1
DF
14
club
รชตะ
บุญปริก
  club  club - club - club -
FW
15
club
วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  club - club - club 2
FW
16
club
เพทาย
นุวัต
  club  club 1 club 1 club 1
MF
17
club
เอกชัย
ดีรักษา
  club  club - club - club -
FW
18
club
นเรศ
สังข์นาค
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  club - club - club 5
DF
20
club
กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  club 4 club - club 2
MF
21
club
ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  club - club - club -
DF
22
club
จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  club 2 club - club 1
DF
23
club
ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  club - club - club 1
FW
24
club
ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  club 1 club - club 1
FW
25
club
ไตรภพ
สมหวัง
  club  club 3 club - club 2
DF
26
club
ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  club - club - club -
MF
29
club
ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  club 1 club - club -
DF
30
club
นายนราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  club 1 club - club 1
FW
31
club
เกริกพล
คำขวาง
  club  club 1 club - club -
MF
35
club
วรัญญู
ห่วงญาติ
  club  club 1 club - club 1
FW
1 รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  GK
club - club - club -
2 ทัศนัย
เสือสกุล
  club  MF
club - club - club -
3 ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  GK
club - club - club -
4 ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  MF
club - club - club -
5 นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
6 พงศธร
เกตแค
  club  DF
club - club - club -
7 พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  MF
club - club - club -
8 เฉลิมเกียรติ
เพราะดี
  club  MF
club - club - club -
9 สุเมธี
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club 2
10 ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  MF
club 4 club - club -
11 สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  MF
club - club - club -
12 รณรงค์
รักซ้อน
  club  DF
club 4 club 1 club -
13 ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  DF
club 1 club - club 1
14 รชตะ
บุญปริก
  club  FW
club - club - club -
15 วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  FW
club - club - club 2
16 เพทาย
นุวัต
  club  MF
club 1 club 1 club 1
17 เอกชัย
ดีรักษา
  club  FW
club - club - club -
18 นเรศ
สังข์นาค
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  DF
club - club - club 5
20 กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  MF
club 4 club - club 2
21 ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  DF
club - club - club -
22 จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  DF
club 2 club - club 1
23 ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  FW
club - club - club 1
24 ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  FW
club 1 club - club 1
25 ไตรภพ
สมหวัง
  club  DF
club 3 club - club 2
26 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -
27 ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  MF
club - club - club -
29 ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  DF
club 1 club - club -
30 นายนราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  FW
club 1 club - club 1
31 เกริกพล
คำขวาง
  club  MF
club 1 club - club -
35 วรัญญู
ห่วงญาติ
  club  FW
club 1 club - club 1

GoalKeeper Players

1 รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  GK
club - club - club -
3 ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  GK
club - club - club -
18 นเรศ
สังข์นาค
  club  GK
club - club - club -
26 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
6 พงศธร
เกตแค
  club  DF
club - club - club -
12 รณรงค์
รักซ้อน
  club  DF
club 4 club 1 club -
13 ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  DF
club 1 club - club 1
19 ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  DF
club - club - club 5
21 ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  DF
club - club - club -
22 จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  DF
club 2 club - club 1
25 ไตรภพ
สมหวัง
  club  DF
club 3 club - club 2
29 ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

2 ทัศนัย
เสือสกุล
  club  MF
club - club - club -
4 ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  MF
club - club - club -
7 พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  MF
club - club - club -
8 เฉลิมเกียรติ
เพราะดี
  club  MF
club - club - club -
9 สุเมธี
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club 2
10 ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  MF
club 4 club - club -
11 สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  MF
club - club - club -
16 เพทาย
นุวัต
  club  MF
club 1 club 1 club 1
20 กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  MF
club 4 club - club 2
27 ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  MF
club - club - club -
31 เกริกพล
คำขวาง
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

14 รชตะ
บุญปริก
  club  FW
club - club - club -
15 วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  FW
club - club - club 2
17 เอกชัย
ดีรักษา
  club  FW
club - club - club -
23 ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  FW
club - club - club 1
24 ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  FW
club 1 club - club 1
30 นายนราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  FW
club 1 club - club 1
35 วรัญญู
ห่วงญาติ
  club  FW
club 1 club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor