club club club club

Club & Players

club
club บ้านคุณแม่ เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านคุณแม่ เอฟซี
Club Name [Eng] BANKUNMAE FC
Short Name [Thai] บ้านคุณแม่ เอฟซี
Short Name [Eng] BANKUNMAE FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเสนาบดี
Capacity 3000
Website
Email natt_nrc46@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
10
บ้านคุณแม่ เอฟซี   0 0 1 0 1   0 1 0 0 0   2 0 1 1 0 1   -1 1
Last Six Results club
17-02-62 club BKFC 0 - 0 RSUFC club
D
09-02-62 club BKFC 0 - 1 PTUFC club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club - club - club -
12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club - club - club -
13 รชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club -
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
15 ธีรวัฒน์
คำเสียง
  club  DF
club - club - club -
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club - club - club -
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club - club - club -
24 ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -
32 สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ธนพล
กนกเงิน
  club  GK
club - club - club -
26 นราธิป
ยุ่งพรมมา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

12 วัชรากร
ประทุมสังข์
  club  DF
club - club - club -
13 รชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club -
15 ธีรวัฒน์
คำเสียง
  club  DF
club - club - club -
17 มัฆวาลย์
ศรีแพงมน
  club  DF
club - club - club -
19 สมชาติ
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
20 สุกฤษฎ์
พันธฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
21 อนันศักดิ์
จรอนันต์
  club  DF
club - club - club -
24 ภัทรยศ
เวทมานิตย์
  club  DF
club - club - club -
39 สนธยา
สุทธิธรรม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 วรจักร
ภูพานเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
14 เอนก
วิชัยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
18 อิทธิพล
จันทร์โครต
  club  MF
club - club - club -
32 สุวิทย์
ไปพรมราช
  club  MF
club - club - club -
37 ชัชวาลย์
ทิพฤาชา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ชัยวิชิต
สวนชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
11 วิทวัส
วงศ์ณรัตน์
  club  FW
club - club - club -
16 มงคล
วรพรม
  club  FW
club - club - club -
33 อนุริทธิ์
จันทร์แดง
  club  FW
club - club - club -
40 ธรรมรัตน์
สุกุมาลย์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor