club club club club

Club & Players

club
club บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Bankhai United
Short Name [Thai] บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Bankhai United
Alias [Eng]
Stadium [Eng] หวายกรอง สเตเดี่ยม
Capacity 1362
Website
Email ฺBankhai.bkutd@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
บ้านค่าย ยูไนเต็ด   4 3 2 9 7   3 3 2 10 6   17 7 6 4 19 13   6 27
Last Six Results club
23-06-61 club BKHAUTD 2 - 0 PUTDB club
W
16-06-61 club BKHAUTD 0 - 3 SKBUTD club
L
09-06-61 club BKHAUTD 2 - 2 NAVY FC B club
D
19-05-61 club BKHAUTD 2 - 2 PDRYFC club
D
12-05-61 club BKHAUTD 1 - 0 EDAP club
W
06-05-61 club BKHAUTD 1 - 1 CTBFC club
D
All Results
Last Six Fixtures club
30-06-61 club BKHAUTD VS FLTFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  club - club - club -
GK
3
club
พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  club 3 club - club -
DF
7
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club 5 club - club -
MF
8
club
วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  club 1 club - club 2
MF
9
club
JOB NJOUONKOU MOUNTAP
ELVIS
  club  club club - club - club 1
FW
10
club
ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  club 5 club - club -
FW
11
club
มงคล
ดำโดด
  club  club 3 club - club -
MF
12
club
Camara
Souleymane
  club  club club 3 club - club 5
FW
14
club
อานนท์
บุณบรรจง
  club  club - club - club -
MF
16
club
พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  club 1 club - club 1
MF
17
club
ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  club - club - club -
GK
23
club
วีระพันธ์
ทองนาค
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
พนธกร
โทสันเทียะ
  club  club - club 1 club -
DF
30
club
โชคชัย
สุขเทศ
  club  club 3 club - club -
MF
31
club
ภาณุกรณ์
ประภา
  club  club 3 club - club 2
MF
33
club
บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  club 2 club - club 1
DF
35
club
ปิยะ
เครือวัลย์
  club  club 1 club - club 2
FW
38
club
กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  club 2 club - club -
DF
40
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club 1
FW
43
club
ภานุวัฒน์
พงษ์ประเทศ
  club  club - club - club -
DF
44
club
ธนาธิป
ขันทอง
  club  club - club - club -
MF
45
club
ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  club - club - club 3
FW
55
club
ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  club - club - club -
FW
99
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club 2 club - club -
DF
1 กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  GK
club - club - club -
3 พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  DF
club 2 club - club -
5 กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  DF
club 3 club - club -
7 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club 5 club - club -
8 วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  MF
club 1 club - club 2
9 JOB NJOUONKOU MOUNTAP
ELVIS
  club  club FW
club - club - club 1
10 ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  FW
club 5 club - club -
11 มงคล
ดำโดด
  club  MF
club 3 club - club -
12 Camara
Souleymane
  club  club FW
club 3 club - club 5
14 อานนท์
บุณบรรจง
  club  MF
club - club - club -
16 พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  MF
club 1 club - club 1
17 ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  MF
club - club - club -
18 ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  GK
club - club - club -
23 วีระพันธ์
ทองนาค
  club  MF
club 1 club - club -
29 พนธกร
โทสันเทียะ
  club  DF
club - club 1 club -
30 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club 3 club - club -
31 ภาณุกรณ์
ประภา
  club  MF
club 3 club - club 2
33 บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  DF
club 2 club - club 1
35 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club 1 club - club 2
38 กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  DF
club 2 club - club -
40 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  FW
club - club - club 1
43 ภานุวัฒน์
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
44 ธนาธิป
ขันทอง
  club  MF
club - club - club -
45 ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  FW
club - club - club 3
55 ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  FW
club - club - club -
99 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club 2 club - club -

GoalKeeper Players

1 กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  GK
club - club - club -
18 ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  DF
club 2 club - club -
5 กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  DF
club 3 club - club -
29 พนธกร
โทสันเทียะ
  club  DF
club - club 1 club -
33 บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  DF
club 2 club - club 1
38 กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  DF
club 2 club - club -
43 ภานุวัฒน์
พงษ์ประเทศ
  club  DF
club - club - club -
99 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

7 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club 5 club - club -
8 วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  MF
club 1 club - club 2
11 มงคล
ดำโดด
  club  MF
club 3 club - club -
14 อานนท์
บุณบรรจง
  club  MF
club - club - club -
16 พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  MF
club 1 club - club 1
17 ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  MF
club - club - club -
23 วีระพันธ์
ทองนาค
  club  MF
club 1 club - club -
30 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club 3 club - club -
31 ภาณุกรณ์
ประภา
  club  MF
club 3 club - club 2
44 ธนาธิป
ขันทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 JOB NJOUONKOU MOUNTAP
ELVIS
  club  club FW
club - club - club 1
10 ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  FW
club 5 club - club -
12 Camara
Souleymane
  club  club FW
club 3 club - club 5
35 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club 1 club - club 2
40 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  FW
club - club - club 1
45 ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  FW
club - club - club 3
55 ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor