club club club club

Club & Players

club
club ชลบุรี เอฟซี บี
Club Name [Thai] ชลบุรี เอฟซี บี
Club Name [Eng] Chonburi FC B
Short Name [Thai] ฉลามชล
Short Name [Eng] CHON B
Alias [Eng] ฉลามชล
Stadium [Eng] ชลบุรี สเตเดี้ยม
Capacity 8600
Website www.chonburifootballclub.com
Email info@chonburifootballclub.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
ชลบุรี เอฟซี บี   1 6 1 6 8   3 3 2 15 9   16 4 9 3 21 17   4 21
Last Six Results club
18-06-61 club CHONFC B 0 - 1 EDAP club
L
09-06-61 club CHONFC B 1 - 1 NKNFC club
D
20-05-61 club CHONFC B 0 - 0 CTBFC club
D
13-05-61 club CHONFC B 2 - 2 PUTDB club
D
07-05-61 club CHONFC B 2 - 2 FLTFC club
D
30-04-61 club CHONFC B 0 - 3 NAVY FC B club
L
All Results
Last Six Fixtures club
24-06-61 club CHONFC B VS PDRYFC club
A
30-06-61 club CHONFC B VS SKBUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

2
club
นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  club 5 club - club -
DF
4
club
เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
สุทธินันท์
พุกหอม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
CIRO
ALVES
  club  club club 2 club - club -
FW
8
club
วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  club - club - club -
MF
10
club
พิภพ
อ่อนโม้
  club  club - club - club -
FW
11
club
สิทธิโชค
ภาโส
  club  club - club - club 3
FW
18
club
ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  club 2 club - club 1
DF
19
club
สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  club 6 club - club -
MF
20
club
BAJRAM
NEBIJA
  club  club club 1 club - club -
FW
22
club
วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  club 5 club - club -
MF
23
club
ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club club 1 club - club -
MF
24
club
ภานุพงศ์
พลซา
  club  club 3 club - club -
MF
25
club
ชลทิตย์
จันทคาม
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
GYEONGMIN
KIM
  club  club club 1 club - club -
DF
32
club
ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  club 2 club - club -
MF
33
club
โนโต้
บุญตาวัน
  club  club 2 club - club -
MF
34
club
ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  club 5 club - club -
MF
35
club
ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  club - club 1 club -
GK
36
club
ธณชัย
หนูราช
  club  club - club - club -
GK
38
club
ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  club - club - club 1
MF
40
club
MATHEUS
ALVES
  club  club club - club - club -
FW
41
club
ชาคร
พิลาคลัง
  club  club - club - club -
GK
42
club
กฤษดา
กาแมน
  club  club 3 club - club 1
DF
43
club
รชต
หมอรักษา
  club  club - club - club -
MF
45
club
จักรพงษ์
แสนมะฮุง
  club  club - club - club 1
DF
46
club
อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  club 1 club - club -
DF
48
club
ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  club - club - club 1
MF
49
club
อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  club 1 club - club 1
DF
50
club
ทรงชัย
ทองฉ่ำ
  club  club - club - club -
DF
54
club
อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  club - club - club 3
MF
55
club
สัญชัย
ชาวเลาขวัญ
  club  club - club - club -
FW
56
club
ชาญณรงค์
พรมศรีแก้ว
  club  club - club - club -
MF
57
club
นิติธร
ศรีประมาณ
  club  club - club - club -
MF
58
club
พัทธดนย์
เที่ยงวงศ์
  club  club - club - club -
MF
59
club
อนุรักษ์
สืบสุนทร
  club  club - club - club -
FW
60
club
พงษ์ปภัส
ทาบุดา
  club  club - club - club -
GK
77
club
ธนะสิทธิ์
วิรุฬห์ชุติภรณ์
  club  club - club - club -
MF
79
club
เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  club 2 club - club 1
FW
88
club
ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  club 1 club - club 1
FW
91
club
ฤทธิเดช
เพ็ญสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
97
club
ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  club - club - club -
MF
2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club 5 club - club -
4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club 1 club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
7 CIRO
ALVES
  club  club FW
club 2 club - club -
8 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
11 สิทธิโชค
ภาโส
  club  FW
club - club - club 3
18 ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  DF
club 2 club - club 1
19 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club 6 club - club -
20 BAJRAM
NEBIJA
  club  club FW
club 1 club - club -
22 วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  MF
club 5 club - club -
23 ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club MF
club 1 club - club -
24 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club 3 club - club -
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club - club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club - club - club -
30 GYEONGMIN
KIM
  club  club DF
club 1 club - club -
32 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club 2 club - club -
33 โนโต้
บุญตาวัน
  club  MF
club 2 club - club -
34 ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  MF
club 5 club - club -
35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club 1 club -
36 ธณชัย
หนูราช
  club  GK
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club 1
40 MATHEUS
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
41 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club 3 club - club 1
43 รชต
หมอรักษา
  club  MF
club - club - club -
45 จักรพงษ์
แสนมะฮุง
  club  DF
club - club - club 1
46 อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  DF
club 1 club - club -
48 ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  MF
club - club - club 1
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club 1 club - club 1
50 ทรงชัย
ทองฉ่ำ
  club  DF
club - club - club -
54 อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club 3
55 สัญชัย
ชาวเลาขวัญ
  club  FW
club - club - club -
56 ชาญณรงค์
พรมศรีแก้ว
  club  MF
club - club - club -
57 นิติธร
ศรีประมาณ
  club  MF
club - club - club -
58 พัทธดนย์
เที่ยงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
59 อนุรักษ์
สืบสุนทร
  club  FW
club - club - club -
60 พงษ์ปภัส
ทาบุดา
  club  GK
club - club - club -
77 ธนะสิทธิ์
วิรุฬห์ชุติภรณ์
  club  MF
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club 2 club - club 1
88 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club 1 club - club 1
91 ฤทธิเดช
เพ็ญสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club 1 club -
36 ธณชัย
หนูราช
  club  GK
club - club - club -
41 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -
60 พงษ์ปภัส
ทาบุดา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club 5 club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
18 ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  DF
club 2 club - club 1
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club - club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club - club - club -
30 GYEONGMIN
KIM
  club  club DF
club 1 club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club 3 club - club 1
45 จักรพงษ์
แสนมะฮุง
  club  DF
club - club - club 1
46 อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  DF
club 1 club - club -
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club 1 club - club 1
50 ทรงชัย
ทองฉ่ำ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club 1 club - club -
8 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
19 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club 6 club - club -
22 วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  MF
club 5 club - club -
23 ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club MF
club 1 club - club -
24 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club 3 club - club -
32 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club 2 club - club -
33 โนโต้
บุญตาวัน
  club  MF
club 2 club - club -
34 ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  MF
club 5 club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club 1
43 รชต
หมอรักษา
  club  MF
club - club - club -
48 ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  MF
club - club - club 1
54 อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club 3
56 ชาญณรงค์
พรมศรีแก้ว
  club  MF
club - club - club -
57 นิติธร
ศรีประมาณ
  club  MF
club - club - club -
58 พัทธดนย์
เที่ยงวงศ์
  club  MF
club - club - club -
77 ธนะสิทธิ์
วิรุฬห์ชุติภรณ์
  club  MF
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 CIRO
ALVES
  club  club FW
club 2 club - club -
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
11 สิทธิโชค
ภาโส
  club  FW
club - club - club 3
20 BAJRAM
NEBIJA
  club  club FW
club 1 club - club -
40 MATHEUS
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
55 สัญชัย
ชาวเลาขวัญ
  club  FW
club - club - club -
59 อนุรักษ์
สืบสุนทร
  club  FW
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club 2 club - club 1
88 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club 1 club - club 1
91 ฤทธิเดช
เพ็ญสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor