club club club club

Club & Players

club
club สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Thai] สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Eng] SINGBURIBANGRAJUN FC
Short Name [Thai] SBR FC
Short Name [Eng] SBR FC
Alias [Eng] นักรบบางระจัน
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี
Capacity 4000
Website
Email singburibangrajunfootballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี   2 0 2 4 3   0 1 2 1 3   7 2 1 4 5 6   -1 7
Last Six Results club
21-04-61 club SNGBFC 2 - 0 NKSWFC club
W
31-03-61 club SNGBFC 0 - 1 NKMSUNT club
L
24-03-61 club SNGBFC 0 - 0 SKTFC B club
D
17-03-61 club SNGBFC 1 - 2 NAN FC club
L
04-03-61 club SNGBFC 0 - 1 UTDFC club
L
28-02-61 club SNGBFC 5 - 6 BKKFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
28-04-61 club SNGBFC VS PLFC club
A
13-05-61 club SNGBFC VS UTDFC club
H
17-06-61 club SNGBFC VS NAN FC club
A
24-06-61 club SNGBFC VS SKTFC B club
H
01-07-61 club SNGBFC VS NKMSUNT club
A
All Fixtures

Players

All Players

2
club
ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  club 3 club - club -
DF
4
club
ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  club 2 club - club -
MF
5
club
นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  club - club - club 1
MF
6
club
ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  club - club - club -
MF
8
club
พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  club - club - club 2
FW
10
club
ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  club - club - club -
DF
11
club
ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  club 3 club - club -
MF
12
club
ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
15
club
อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  club - club - club -
DF
16
club
EBUBE MOSES
UHUO
  club  club club 1 club - club -
DF
17
club
SOKY
DOUGLAS
  club  club club - club - club -
FW
18
club
พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  club - club - club -
GK
19
club
อัสรี
แดงเส็น
  club  club 1 club - club -
FW
20
club
ดนุพล
คนฟูม
  club  club - club - club -
MF
22
club
ธนดล
ตะติยะ
  club  club - club - club -
FW
23
club
MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club club 1 club - club 1
DF
24
club
ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
25
club
กฤษณพล
คนซื่อ
  club  club - club - club -
GK
26
club
มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  club - club - club -
MF
27
club
ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  club - club - club -
DF
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club 1 club - club -
MF
30
club
ภานุพงษ์
อารีเพื่อน
  club  club - club - club -
MF
31
club
ธนภูมิ
ปานา
  club  club - club - club -
GK
32
club
ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  club - club - club 1
MF
33
club
นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  club - club - club -
MF
2 ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  DF
club - club - club -
3 เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  DF
club 3 club - club -
4 ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  MF
club 2 club - club -
5 นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  MF
club - club - club 1
6 ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  MF
club 2 club - club -
7 ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  MF
club - club - club -
8 พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  MF
club 1 club - club -
9 อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  FW
club - club - club 2
10 ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  DF
club - club - club -
11 ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  MF
club 3 club - club -
12 ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  DF
club - club - club -
13 ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
15 อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  DF
club - club - club -
16 EBUBE MOSES
UHUO
  club  club DF
club 1 club - club -
17 SOKY
DOUGLAS
  club  club FW
club - club - club -
18 พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  GK
club - club - club -
19 อัสรี
แดงเส็น
  club  FW
club 1 club - club -
20 ดนุพล
คนฟูม
  club  MF
club - club - club -
22 ธนดล
ตะติยะ
  club  FW
club - club - club -
23 MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club DF
club 1 club - club 1
24 ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
25 กฤษณพล
คนซื่อ
  club  GK
club - club - club -
26 มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  MF
club - club - club -
27 ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  DF
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  MF
club 1 club - club -
30 ภานุพงษ์
อารีเพื่อน
  club  MF
club - club - club -
31 ธนภูมิ
ปานา
  club  GK
club - club - club -
32 ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club 1
33 นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  club - club - club -
GK
25
club
กฤษณพล
คนซื่อ
  club  club - club - club -
GK
31
club
ธนภูมิ
ปานา
  club  club - club - club -
GK
18 พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  GK
club - club - club -
25 กฤษณพล
คนซื่อ
  club  GK
club - club - club -
31 ธนภูมิ
ปานา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  club 3 club - club -
DF
10
club
ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  club - club - club -
DF
12
club
ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  club - club - club -
DF
15
club
อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  club - club - club -
DF
16
club
EBUBE MOSES
UHUO
  club  club club 1 club - club -
DF
23
club
MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club club 1 club - club 1
DF
27
club
ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  club - club - club -
DF
2 ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  DF
club - club - club -
3 เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  DF
club 3 club - club -
10 ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  DF
club - club - club -
12 ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  DF
club - club - club -
15 อุกฤษฎ์
ช่างเหลา
  club  DF
club - club - club -
16 EBUBE MOSES
UHUO
  club  club DF
club 1 club - club -
23 MICHAEL KWASI
MAWUNYO
  club  club DF
club 1 club - club 1
27 ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  club 2 club - club -
MF
5
club
นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  club - club - club 1
MF
6
club
ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  club - club - club -
MF
8
club
พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  club 3 club - club -
MF
13
club
ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
ดนุพล
คนฟูม
  club  club - club - club -
MF
24
club
ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  club - club - club -
MF
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club 1 club - club -
MF
30
club
ภานุพงษ์
อารีเพื่อน
  club  club - club - club -
MF
32
club
ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  club - club - club 1
MF
33
club
นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  club - club - club -
MF
4 ปิยะวุฒิ
ทองทา
  club  MF
club 2 club - club -
5 นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  MF
club - club - club 1
6 ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  MF
club 2 club - club -
7 ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  MF
club - club - club -
8 พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  MF
club 1 club - club -
11 ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  MF
club 3 club - club -
13 ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
20 ดนุพล
คนฟูม
  club  MF
club - club - club -
24 ธนรักษ์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
26 มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  MF
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  MF
club 1 club - club -
30 ภานุพงษ์
อารีเพื่อน
  club  MF
club - club - club -
32 ธนาเทพ
ศิริสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club 1
33 นพเกล้า
ดำรงไทย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  club - club - club 2  
FW
14
club
ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
17
club
SOKY
DOUGLAS
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
อัสรี
แดงเส็น
  club  club 1 club - club -  
FW
22
club
ธนดล
ตะติยะ
  club  club - club - club -  
FW
9 อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  FW
club - club - club 2
14 ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
17 SOKY
DOUGLAS
  club  club FW
club - club - club -
19 อัสรี
แดงเส็น
  club  FW
club 1 club - club -
22 ธนดล
ตะติยะ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor