club club club club

Club & Players

club
club เชียงราย ซิตี้
Club Name [Thai] เชียงราย ซิตี้
Club Name [Eng] CHIANGRAI CITY FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] ชร.ซิตี้
Short Name [Eng] CRCITY
Alias [Eng] เสื้อดาว เชียงราย
Stadium [Eng] สิงห์ สเตเดี้ยม
Capacity 13060
Website
Email chiangraicity2012@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เชียงราย ซิตี้   3 2 1 7 4   0 3 4 5 13   13 3 5 5 12 17   -5 14
Last Six Results club
13-05-61 club CRCITY 0 - 1 PHRUTD club
L
06-05-61 club CRCITY 0 - 1 LPWR club
L
29-04-61 club CRCITY 1 - 0 UBONFC club
W
21-04-61 club CRCITY 1 - 1 AYUTD club
D
08-04-61 club CRCITY 2 - 2 KSFC club
D
31-03-61 club CRCITY 0 - 0 KPPFC club
D
Last Six Fixtures club
09-06-61 club CRCITY VS BKKFC club
A
16-06-61 club CRCITY VS SAKFC club
H
24-06-61 club CRCITY VS NVYFC club
A
30-06-61 club CRCITY VS MKUTD club
H
07-07-61 club CRCITY VS AYTFC club
A
15-07-61 club CRCITY VS JLCMUTD club
H

Players

All Players

2
club
ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
ภราดร
พัฒนะผล
  club  club 1 club 1 club -
DF
4
club
ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
คทาธร
มะธิปิไข
  club  club - club - club -
DF
7
club
ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  club 2 club - club -
MF
8
club
นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  club 1 club - club -
FW
9
club
MINGU
KANG
  club  club club - club - club 7
FW
10
club
RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club club - club - club 2
MF
11
club
ฌัยญฮัล
อุ่นจิตร
  club  club 3 club - club 1
FW
12
club
โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  club - club - club -
FW
13
club
พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  club - club - club -
MF
15
club
วิทวัส
สายลาม
  club  club - club - club -
MF
16
club
นราชัย
อินทนาคา
  club  club - club - club -
MF
17
club
เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club - club - club -
GK
19
club
ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  club - club - club -
DF
20
club
แทนไท
ปิตินานนท์
  club  club - club - club -
FW
22
club
ตฤณ
เริงนภาผล
  club  club - club - club -
FW
24
club
สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  club - club - club -
FW
25
club
พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
29
club
นราธิป
อุปารี
  club  club - club - club -
GK
33
club
รัชพล
พรมเทศ
  club  club - club - club -
GK
34
club
วราวุฒิ
โมทิม
  club  club 4 club - club -
DF
36
club
นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  club 2 club - club 1
DF
40
club
อดุลย์
นามวงศ์
  club  club 2 club - club 1
MF
55
club
ธนพล
ทองทึง
  club  club - club - club -
MF
77
club
พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club 1 club - club -
MF
2 ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  DF
club 3 club - club -
3 ภราดร
พัฒนะผล
  club  DF
club 1 club 1 club -
4 ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
5 คทาธร
มะธิปิไข
  club  DF
club - club - club -
7 ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  MF
club 2 club - club -
8 นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  FW
club 1 club - club -
9 MINGU
KANG
  club  club FW
club - club - club 7
10 RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club MF
club - club - club 2
11 ฌัยญฮัล
อุ่นจิตร
  club  FW
club 3 club - club 1
12 โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  FW
club - club - club -
13 พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  MF
club - club - club -
14 ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  MF
club - club - club -
15 วิทวัส
สายลาม
  club  MF
club - club - club -
16 นราชัย
อินทนาคา
  club  MF
club - club - club -
17 เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  MF
club 1 club - club -
18 ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club - club - club -
19 ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  DF
club - club - club -
20 แทนไท
ปิตินานนท์
  club  FW
club - club - club -
22 ตฤณ
เริงนภาผล
  club  FW
club - club - club -
24 สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  FW
club - club - club -
25 พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
29 นราธิป
อุปารี
  club  GK
club - club - club -
33 รัชพล
พรมเทศ
  club  GK
club - club - club -
34 วราวุฒิ
โมทิม
  club  DF
club 4 club - club -
36 นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  DF
club 2 club - club 1
40 อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club 2 club - club 1
55 ธนพล
ทองทึง
  club  MF
club - club - club -
77 พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club - club - club -
GK
29
club
นราธิป
อุปารี
  club  club - club - club -
GK
33
club
รัชพล
พรมเทศ
  club  club - club - club -
GK
18 ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club - club - club -
29 นราธิป
อุปารี
  club  GK
club - club - club -
33 รัชพล
พรมเทศ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
ภราดร
พัฒนะผล
  club  club 1 club 1 club -
DF
4
club
ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
คทาธร
มะธิปิไข
  club  club - club - club -
DF
19
club
ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  club - club - club -
DF
25
club
พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
34
club
วราวุฒิ
โมทิม
  club  club 4 club - club -
DF
36
club
นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  club 2 club - club 1
DF
2 ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  DF
club 3 club - club -
3 ภราดร
พัฒนะผล
  club  DF
club 1 club 1 club -
4 ศิริพงษ์
อินต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
5 คทาธร
มะธิปิไข
  club  DF
club - club - club -
19 ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  DF
club - club - club -
25 พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
34 วราวุฒิ
โมทิม
  club  DF
club 4 club - club -
36 นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  DF
club 2 club - club 1

Midfielder Players

7
club
ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  club 2 club - club -
MF
10
club
RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club club - club - club 2
MF
13
club
พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  club - club - club -
MF
15
club
วิทวัส
สายลาม
  club  club - club - club -
MF
16
club
นราชัย
อินทนาคา
  club  club - club - club -
MF
17
club
เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  club 1 club - club -
MF
40
club
อดุลย์
นามวงศ์
  club  club 2 club - club 1
MF
55
club
ธนพล
ทองทึง
  club  club - club - club -
MF
77
club
พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club 1 club - club -
MF
7 ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  MF
club 2 club - club -
10 RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club MF
club - club - club 2
13 พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  MF
club - club - club -
14 ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  MF
club - club - club -
15 วิทวัส
สายลาม
  club  MF
club - club - club -
16 นราชัย
อินทนาคา
  club  MF
club - club - club -
17 เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  MF
club 1 club - club -
40 อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club 2 club - club 1
55 ธนพล
ทองทึง
  club  MF
club - club - club -
77 พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

8
club
นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  club 1 club - club -  
FW
9
club
MINGU
KANG
  club  club club - club - club 7  
FW
11
club
ฌัยญฮัล
อุ่นจิตร
  club  club 3 club - club 1  
FW
12
club
โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  club - club - club -  
FW
20
club
แทนไท
ปิตินานนท์
  club  club - club - club -  
FW
22
club
ตฤณ
เริงนภาผล
  club  club - club - club -  
FW
24
club
สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  club - club - club -  
FW
8 นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  FW
club 1 club - club -
9 MINGU
KANG
  club  club FW
club - club - club 7
11 ฌัยญฮัล
อุ่นจิตร
  club  FW
club 3 club - club 1
12 โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  FW
club - club - club -
20 แทนไท
ปิตินานนท์
  club  FW
club - club - club -
22 ตฤณ
เริงนภาผล
  club  FW
club - club - club -
24 สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor