club club club club

Club & Players

club
club อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Eng] UBONRATCHATHANI FC
Short Name [Thai] UB.FC.
Short Name [Eng] UBON FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Capacity 2000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุบลราชธานี เอฟซี   1 1 3 4 9   1 1 3 4 8   10 2 2 6 8 17   -9 8
Last Six Results club
22-04-61 club UBONFC 2 - 0 KSFC club
W
07-04-61 club UBONFC 0 - 2 JLCMUTD club
L
01-04-61 club UBONFC 2 - 2 CCSFC club
D
25-03-61 club UBONFC 0 - 2 AYTFC club
L
17-03-61 club UBONFC 0 - 4 AYUTD club
L
10-03-61 club UBONFC 1 - 1 KPPFC club
D
Last Six Fixtures club
29-04-61 club UBONFC VS CRCITY club
A
05-05-61 club UBONFC VS MKUTD club
H
13-05-61 club UBONFC VS SAKFC club
H
09-06-61 club UBONFC VS LPWR club
A
17-06-61 club UBONFC VS NVYFC club
H
24-06-61 club UBONFC VS BKKFC club
A

Players

All Players

1
club
สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 2 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ROOHOLAH
ZARE
  club  club club - club - club -
DF
7
club
พงษ์เดช
ไชยมา
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
มนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
LEE
MIN KYU
  club  club club - club - club -
FW
10
club
SONG
ILEUM
  club  club club 2 club - club 3
FW
11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -
FW
13
club
ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 5 club - club 1
DF
14
club
รัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
15
club
อัครพล
พันธ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
16
club
พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  club - club - club -
DF
17
club
อิทธิพล
ภานาดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
ปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  club - club - club -
GK
19
club
ธวัชชัย
มั่นคง
  club  club - club - club 1
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  club - club - club -
DF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 2 club - club -
MF
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club 1 club - club 2
FW
33
club
พิริยะ
นัยเนตร
  club  club 1 club - club -
GK
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
88
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club 1 club - club -
MF
99
club
DIOP
BADARA ALY
  club  club club 4 club - club 1
FW
1 สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  GK
club - club - club -
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 2 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club 1 club - club -
5 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club - club - club -
6 ROOHOLAH
ZARE
  club  club DF
club - club - club -
7 พงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club 1 club - club -
8 มนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club -
9 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club - club - club -
10 SONG
ILEUM
  club  club FW
club 2 club - club 3
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
13 ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 5 club - club 1
14 รัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
15 อัครพล
พันธ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
16 พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  DF
club - club - club -
17 อิทธิพล
ภานาดี
  club  FW
club - club - club -
18 ปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  GK
club - club - club -
19 ธวัชชัย
มั่นคง
  club  DF
club - club - club 1
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
21 อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  DF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 2 club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club 1 club - club 2
33 พิริยะ
นัยเนตร
  club  GK
club 1 club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -
88 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  MF
club 1 club - club -
99 DIOP
BADARA ALY
  club  club FW
club 4 club - club 1

GoalKeeper Players

1
club
สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  club - club - club -
GK
18
club
ปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  club - club - club -
GK
33
club
พิริยะ
นัยเนตร
  club  club 1 club - club -
GK
1 สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  GK
club - club - club -
18 ปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  GK
club - club - club -
33 พิริยะ
นัยเนตร
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 2 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ROOHOLAH
ZARE
  club  club club - club - club -
DF
13
club
ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 5 club - club 1
DF
16
club
พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  club - club - club -
DF
19
club
ธวัชชัย
มั่นคง
  club  club - club - club 1
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  club - club - club -
DF
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 2 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club 1 club - club -
5 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club - club - club -
6 ROOHOLAH
ZARE
  club  club DF
club - club - club -
13 ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 5 club - club 1
16 พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  DF
club - club - club -
19 ธวัชชัย
มั่นคง
  club  DF
club - club - club 1
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
21 อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
พงษ์เดช
ไชยมา
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
มนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club -
MF
14
club
รัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
15
club
อัครพล
พันธ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 2 club - club -
MF
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
88
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club 1 club - club -
MF
7 พงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club 1 club - club -
8 มนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club -
14 รัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
15 อัครพล
พันธ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 2 club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -
88 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
LEE
MIN KYU
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
SONG
ILEUM
  club  club club 2 club - club 3  
FW
11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -  
FW
17
club
อิทธิพล
ภานาดี
  club  club - club - club -  
FW
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club 1 club - club 2  
FW
99
club
DIOP
BADARA ALY
  club  club club 4 club - club 1  
FW
9 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club - club - club -
10 SONG
ILEUM
  club  club FW
club 2 club - club 3
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
17 อิทธิพล
ภานาดี
  club  FW
club - club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club 1 club - club 2
99 DIOP
BADARA ALY
  club  club FW
club 4 club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor