club club club club

Club & Players

club
club กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Thai] กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Eng] kalasin fc
Short Name [Thai] ksfc
Short Name [Eng] ksfc
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุิ์ (สนามเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
Capacity 3000
Website www.kalasin fc.net
Email kalasin.fc2012@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
กาฬสินธุ์ เอฟซี   2 2 3 7 9   0 2 7 3 18   16 2 4 10 10 27   -17 10
Last Six Results club
23-06-61 club KSFC 1 - 2 AYUTD club
L
16-06-61 club KSFC 0 - 0 CCSFC club
D
09-06-61 club KSFC 0 - 2 NVYFC club
L
12-05-61 club KSFC 2 - 3 LPWR club
L
05-05-61 club KSFC 0 - 4 SAKFC club
L
29-04-61 club KSFC 0 - 1 JLCMUTD club
L
Last Six Fixtures club
30-06-61 club KSFC VS AYTFC club
H
07-07-61 club KSFC VS KPPFC club
A
14-07-61 club KSFC VS MKUTD club
H
22-07-61 club KSFC VS PHRUTD club
H
28-07-61 club KSFC VS CRCITY club
A
01-08-61 club KSFC VS UBONFC club
H

Players

All Players

2
club
สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
จักรี
คงสุดี
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club 1 club - club -
DF
8
club
MENSAH
YAW
  club  club club 2 club - club 1
MF
9
club
ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  club 4 club - club 2
FW
10
club
อภิชัย
ภูธง
  club  club - club - club -
FW
13
club
ภัทรพล
สุทธิดี
  club  club 1 club - club 1
MF
15
club
วาธิน
พิญญารักษ์
  club  club 6 club - club 1
MF
16
club
ณัฐสรรพ
วงเวียน
  club  club - club - club -
MF
19
club
GABRIEL
MINTAH
  club  club club 5 club - club -
FW
21
club
อานนท์
ประสงค์พร
  club  club - club - club -
FW
22
club
เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  club - club - club -
FW
30
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
32
club
วรวิทย์
ตะสอน
  club  club - club - club -
GK
33
club
นิธิกร
ศิริชู
  club  club - club - club -
FW
35
club
อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  club 1 club - club -
GK
36
club
ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  club 2 club - club -
MF
37
club
มนตรี
โพธิชัย
  club  club 2 club - club -
FW
39
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club 1 club - club -
FW
40
club
กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  club - club - club -
MF
42
club
ณัฐวุฒิ
เกียะขุนทด
  club  club - club - club -
GK
53
club
อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  club 1 club - club 3
DF
55
club
มานะศักดิ์
ใจทน
  club  club 4 club - club -
DF
77
club
พงษ์เดช
ไชยมา
  club  club 1 club - club -
MF
88
club
ศิลปไทย
สุวงทา
  club  club 2 club - club -
MF
2 สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  DF
club 1 club - club -
4 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club 3 club - club -
6 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club 1 club - club -
8 MENSAH
YAW
  club  club MF
club 2 club - club 1
9 ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  FW
club 4 club - club 2
10 อภิชัย
ภูธง
  club  FW
club - club - club -
13 ภัทรพล
สุทธิดี
  club  MF
club 1 club - club 1
15 วาธิน
พิญญารักษ์
  club  MF
club 6 club - club 1
16 ณัฐสรรพ
วงเวียน
  club  MF
club - club - club -
19 GABRIEL
MINTAH
  club  club FW
club 5 club - club -
21 อานนท์
ประสงค์พร
  club  FW
club - club - club -
22 เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  FW
club - club - club -
30 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
32 วรวิทย์
ตะสอน
  club  GK
club - club - club -
33 นิธิกร
ศิริชู
  club  FW
club - club - club -
35 อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  GK
club 1 club - club -
36 ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  MF
club 2 club - club -
37 มนตรี
โพธิชัย
  club  FW
club 2 club - club -
39 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club 1 club - club -
40 กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  MF
club - club - club -
42 ณัฐวุฒิ
เกียะขุนทด
  club  GK
club - club - club -
53 อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  DF
club 1 club - club 3
55 มานะศักดิ์
ใจทน
  club  DF
club 4 club - club -
77 พงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club 1 club - club -
88 ศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club 2 club - club -

GoalKeeper Players

32
club
วรวิทย์
ตะสอน
  club  club - club - club -
GK
35
club
อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  club 1 club - club -
GK
42
club
ณัฐวุฒิ
เกียะขุนทด
  club  club - club - club -
GK
32 วรวิทย์
ตะสอน
  club  GK
club - club - club -
35 อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  GK
club 1 club - club -
42 ณัฐวุฒิ
เกียะขุนทด
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
จักรี
คงสุดี
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club 1 club - club -
DF
30
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
53
club
อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  club 1 club - club 3
DF
55
club
มานะศักดิ์
ใจทน
  club  club 4 club - club -
DF
2 สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  DF
club 1 club - club -
4 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club 3 club - club -
6 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club 1 club - club -
30 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
53 อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  DF
club 1 club - club 3
55 มานะศักดิ์
ใจทน
  club  DF
club 4 club - club -

Midfielder Players

8
club
MENSAH
YAW
  club  club club 2 club - club 1
MF
13
club
ภัทรพล
สุทธิดี
  club  club 1 club - club 1
MF
15
club
วาธิน
พิญญารักษ์
  club  club 6 club - club 1
MF
16
club
ณัฐสรรพ
วงเวียน
  club  club - club - club -
MF
36
club
ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  club 2 club - club -
MF
40
club
กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  club - club - club -
MF
77
club
พงษ์เดช
ไชยมา
  club  club 1 club - club -
MF
88
club
ศิลปไทย
สุวงทา
  club  club 2 club - club -
MF
8 MENSAH
YAW
  club  club MF
club 2 club - club 1
13 ภัทรพล
สุทธิดี
  club  MF
club 1 club - club 1
15 วาธิน
พิญญารักษ์
  club  MF
club 6 club - club 1
16 ณัฐสรรพ
วงเวียน
  club  MF
club - club - club -
36 ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  MF
club 2 club - club -
40 กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  MF
club - club - club -
77 พงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club 1 club - club -
88 ศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club 2 club - club -

Forward Players

9
club
ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  club 4 club - club 2  
FW
10
club
อภิชัย
ภูธง
  club  club - club - club -  
FW
19
club
GABRIEL
MINTAH
  club  club club 5 club - club -  
FW
21
club
อานนท์
ประสงค์พร
  club  club - club - club -  
FW
22
club
เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  club - club - club -  
FW
33
club
นิธิกร
ศิริชู
  club  club - club - club -  
FW
37
club
มนตรี
โพธิชัย
  club  club 2 club - club -  
FW
39
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club 1 club - club -  
FW
9 ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  FW
club 4 club - club 2
10 อภิชัย
ภูธง
  club  FW
club - club - club -
19 GABRIEL
MINTAH
  club  club FW
club 5 club - club -
21 อานนท์
ประสงค์พร
  club  FW
club - club - club -
22 เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  FW
club - club - club -
33 นิธิกร
ศิริชู
  club  FW
club - club - club -
37 มนตรี
โพธิชัย
  club  FW
club 2 club - club -
39 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor