club club club club

Club & Players

club
club เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] JL Chiangmai United
Short Name [Thai] เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] ๋JLCMUTD
Alias [Eng] ช้างเผือก
Stadium [Eng] สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Capacity 20000
Website https://www.facebook.com/JL-Chiangmai-United-1524501647578435/
Email ่่jlchiangmaiunited@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด   7 1 0 25 11   3 4 1 11 9   16 10 5 1 36 20   16 35
Last Six Results club
23-06-61 club JLCMUTD 1 - 1 AYTFC club
D
17-06-61 club JLCMUTD 3 - 3 AYUTD club
D
10-06-61 club JLCMUTD 2 - 1 KPPFC club
W
13-05-61 club JLCMUTD 4 - 3 NVYFC club
W
06-05-61 club JLCMUTD 2 - 1 CCSFC club
W
29-04-61 club JLCMUTD 1 - 0 KSFC club
W
Last Six Fixtures club
01-07-61 club JLCMUTD VS BKKFC club
H
08-07-61 club JLCMUTD VS MKUTD club
A
15-07-61 club JLCMUTD VS CRCITY club
A
21-07-61 club JLCMUTD VS SAKFC club
H
29-07-61 club JLCMUTD VS UBONFC club
A
01-08-61 club JLCMUTD VS PHRUTD club
H

Players

All Players

1
club
ชินพงษ์
รักษี
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  club 3 club - club 1
DF
5
club
ฉัตรมงคล
ทองคีรี
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
TAKU
ITO
  club  club club 2 club - club 7
FW
8
club
Anggello
Machuca
  club  club club 3 club - club 6
MF
9
club
ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  club 7 club - club 11
FW
10
club
CRISTIAN ALEX
DA SILVA SANTOS
  club  club club 3 club - club 1
FW
11
club
กิตติพงษ์
นามแสง
  club  club 3 club - club 1
FW
14
club
พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  club - club - club -
GK
16
club
มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
17
club
อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 5 club - club -
DF
18
club
นพคุณ
ขัดตุ่น
  club  club - club - club -
GK
19
club
ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
FW
20
club
ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  club - club - club -
MF
22
club
แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  club 1 club - club 1
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club 2 club - club -
DF
24
club
พงศกร
วรรณจรูญ
  club  club - club - club 1
MF
25
club
พชร
จิตโรภาส
  club  club - club - club -
GK
34
club
ณัฐการ
อุปนันท์
  club  club - club - club -
MF
35
club
วสันต์
ชมเกษร
  club  club 2 club 1 club 2
FW
36
club
วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  club 4 club - club -
DF
39
club
ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  club - club - club -
FW
40
club
ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  club - club - club -
MF
45
club
ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  club - club - club 2
FW
95
club
ธีรชัย
ธรรมเพียร
  club  club 1 club - club -
DF
1 ชินพงษ์
รักษี
  club  GK
club - club - club -
2 ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  DF
club 3 club - club -
3 วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  DF
club 3 club - club 1
5 ฉัตรมงคล
ทองคีรี
  club  MF
club 1 club - club -
6 วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
7 TAKU
ITO
  club  club FW
club 2 club - club 7
8 Anggello
Machuca
  club  club MF
club 3 club - club 6
9 ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  FW
club 7 club - club 11
10 CRISTIAN ALEX
DA SILVA SANTOS
  club  club FW
club 3 club - club 1
11 กิตติพงษ์
นามแสง
  club  FW
club 3 club - club 1
14 พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  MF
club - club - club -
15 ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  GK
club - club - club -
16 มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
17 อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 5 club - club -
18 นพคุณ
ขัดตุ่น
  club  GK
club - club - club -
19 ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
20 ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  MF
club - club - club -
21 ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
22 แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  DF
club 1 club - club 1
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club 2 club - club -
24 พงศกร
วรรณจรูญ
  club  MF
club - club - club 1
25 พชร
จิตโรภาส
  club  GK
club - club - club -
34 ณัฐการ
อุปนันท์
  club  MF
club - club - club -
35 วสันต์
ชมเกษร
  club  FW
club 2 club 1 club 2
36 วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  DF
club 4 club - club -
39 ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
40 ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  MF
club - club - club -
45 ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  FW
club - club - club 2
95 ธีรชัย
ธรรมเพียร
  club  DF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ชินพงษ์
รักษี
  club  club - club - club -
GK
15
club
ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  club - club - club -
GK
18
club
นพคุณ
ขัดตุ่น
  club  club - club - club -
GK
25
club
พชร
จิตโรภาส
  club  club - club - club -
GK
1 ชินพงษ์
รักษี
  club  GK
club - club - club -
15 ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  GK
club - club - club -
18 นพคุณ
ขัดตุ่น
  club  GK
club - club - club -
25 พชร
จิตโรภาส
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  club 3 club - club 1
DF
6
club
วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 5 club - club -
DF
22
club
แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  club 1 club - club 1
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club 2 club - club -
DF
36
club
วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  club 4 club - club -
DF
95
club
ธีรชัย
ธรรมเพียร
  club  club 1 club - club -
DF
2 ศราวุฒิ
ยอดยิ่งหทัยกุล
  club  DF
club 3 club - club -
3 วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  DF
club 3 club - club 1
6 วัชรินทร์
เนื่องพระแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
17 อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 5 club - club -
22 แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  DF
club 1 club - club 1
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club 2 club - club -
36 วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  DF
club 4 club - club -
95 ธีรชัย
ธรรมเพียร
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

5
club
ฉัตรมงคล
ทองคีรี
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
Anggello
Machuca
  club  club club 3 club - club 6
MF
14
club
พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  club - club - club -
MF
16
club
มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  club - club - club -
MF
24
club
พงศกร
วรรณจรูญ
  club  club - club - club 1
MF
34
club
ณัฐการ
อุปนันท์
  club  club - club - club -
MF
40
club
ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  club - club - club -
MF
5 ฉัตรมงคล
ทองคีรี
  club  MF
club 1 club - club -
8 Anggello
Machuca
  club  club MF
club 3 club - club 6
14 พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  MF
club - club - club -
16 มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
20 ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  MF
club - club - club -
21 ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
24 พงศกร
วรรณจรูญ
  club  MF
club - club - club 1
34 ณัฐการ
อุปนันท์
  club  MF
club - club - club -
40 ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
TAKU
ITO
  club  club club 2 club - club 7  
FW
9
club
ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  club 7 club - club 11  
FW
10
club
CRISTIAN ALEX
DA SILVA SANTOS
  club  club club 3 club - club 1  
FW
11
club
กิตติพงษ์
นามแสง
  club  club 3 club - club 1  
FW
19
club
ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS
  club  club club - club - club -  
FW
35
club
วสันต์
ชมเกษร
  club  club 2 club 1 club 2  
FW
39
club
ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  club - club - club -  
FW
45
club
ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  club - club - club 2  
FW
7 TAKU
ITO
  club  club FW
club 2 club - club 7
9 ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  FW
club 7 club - club 11
10 CRISTIAN ALEX
DA SILVA SANTOS
  club  club FW
club 3 club - club 1
11 กิตติพงษ์
นามแสง
  club  FW
club 3 club - club 1
19 ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
35 วสันต์
ชมเกษร
  club  FW
club 2 club 1 club 2
39 ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
45 ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  FW
club - club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor