club club club club

Club & Players

club
club บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] BTU S.BOONMEERIT UNITED
Short Name [Thai] บีทียู ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] BTU UNITED
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Capacity 2800
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด   1 0 0 3 0   0 0 1 1 4   2 1 0 1 4 4   0 3
Last Six Results club
17-02-62 club BTUUTD 3 - 0 SRTFC club
W
09-02-62 club BTUUTD 1 - 4 KRBFC club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
KOUASSI
BERNARD
  club  club club - club - club -
GK
3
club
ศิวดล
พุทธลา
  club  club - club - club -
DF
4
club
ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  club - club - club -
DF
5
club
นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศักรินทร์
แสงทอง
  club  club - club - club -
DF
7
club
LEE
HEON JU
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club - club - club -
FW
14
club
ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  club - club - club -
MF
15
club
RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club club - club - club -
MF
20
club
ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  club - club - club -
DF
22
club
เดชอนันต์
แดงมณี
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนากร
นาคจำศิล
  club  club - club - club -
DF
24
club
วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  club - club - club -
MF
25
club
กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  club - club - club -
MF
28
club
สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  club - club - club -
MF
30
club
ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  club - club - club -
MF
31
club
อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  club - club - club -
DF
36
club
ชลทิศ
วงษ์สง่างาม
  club  club - club - club -
MF
37
club
ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  club - club - club -
MF
43
club
กิตติภาส
ปานแจ่ม
  club  club - club - club -
GK
52
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
69
club
มนตรี
ตรีสังข์
  club  club - club - club -
GK
77
club
นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  club - club - club -
MF
79
club
ธนากร
ธรรมแสงดาว
  club  club - club - club -
MF
90
club
วรพจน์
สมสร้าง
  club  club - club - club -
FW
91
club
เดชาวัต
สินปรุ
  club  club - club - club -
DF
99
club
FELIPE
SILVA ABREU
  club  club club - club - club -
FW
1 KOUASSI
BERNARD
  club  club GK
club - club - club -
3 ศิวดล
พุทธลา
  club  DF
club - club - club -
4 ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  DF
club - club - club -
5 นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  DF
club - club - club -
6 ศักรินทร์
แสงทอง
  club  DF
club - club - club -
7 LEE
HEON JU
  club  club MF
club - club - club -
8 ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  MF
club - club - club -
9 ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  FW
club - club - club -
11 ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  MF
club - club - club -
15 RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club MF
club - club - club -
20 ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  DF
club - club - club -
22 เดชอนันต์
แดงมณี
  club  MF
club - club - club -
23 ธนากร
นาคจำศิล
  club  DF
club - club - club -
24 วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  MF
club - club - club -
25 กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
26 ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  MF
club - club - club -
28 สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  MF
club - club - club -
30 ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  MF
club - club - club -
31 อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  DF
club - club - club -
36 ชลทิศ
วงษ์สง่างาม
  club  MF
club - club - club -
37 ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  MF
club - club - club -
43 กิตติภาส
ปานแจ่ม
  club  GK
club - club - club -
52 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
69 มนตรี
ตรีสังข์
  club  GK
club - club - club -
77 นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  MF
club - club - club -
79 ธนากร
ธรรมแสงดาว
  club  MF
club - club - club -
90 วรพจน์
สมสร้าง
  club  FW
club - club - club -
91 เดชาวัต
สินปรุ
  club  DF
club - club - club -
99 FELIPE
SILVA ABREU
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
KOUASSI
BERNARD
  club  club club - club - club -
GK
43
club
กิตติภาส
ปานแจ่ม
  club  club - club - club -
GK
69
club
มนตรี
ตรีสังข์
  club  club - club - club -
GK
1 KOUASSI
BERNARD
  club  club GK
club - club - club -
43 กิตติภาส
ปานแจ่ม
  club  GK
club - club - club -
69 มนตรี
ตรีสังข์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
ศิวดล
พุทธลา
  club  club - club - club -
DF
4
club
ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  club - club - club -
DF
5
club
นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศักรินทร์
แสงทอง
  club  club - club - club -
DF
20
club
ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธนากร
นาคจำศิล
  club  club - club - club -
DF
25
club
กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
31
club
อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  club - club - club -
DF
52
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
91
club
เดชาวัต
สินปรุ
  club  club - club - club -
DF
3 ศิวดล
พุทธลา
  club  DF
club - club - club -
4 ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  DF
club - club - club -
5 นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  DF
club - club - club -
6 ศักรินทร์
แสงทอง
  club  DF
club - club - club -
20 ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  DF
club - club - club -
23 ธนากร
นาคจำศิล
  club  DF
club - club - club -
25 กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
31 อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  DF
club - club - club -
52 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
91 เดชาวัต
สินปรุ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
LEE
HEON JU
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  club - club - club -
MF
14
club
ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  club - club - club -
MF
15
club
RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club club - club - club -
MF
22
club
เดชอนันต์
แดงมณี
  club  club - club - club -
MF
24
club
วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  club - club - club -
MF
26
club
ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  club - club - club -
MF
28
club
สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  club - club - club -
MF
30
club
ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  club - club - club -
MF
36
club
ชลทิศ
วงษ์สง่างาม
  club  club - club - club -
MF
37
club
ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  club - club - club -
MF
77
club
นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  club - club - club -
MF
79
club
ธนากร
ธรรมแสงดาว
  club  club - club - club -
MF
7 LEE
HEON JU
  club  club MF
club - club - club -
8 ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  MF
club - club - club -
14 ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  MF
club - club - club -
15 RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club MF
club - club - club -
22 เดชอนันต์
แดงมณี
  club  MF
club - club - club -
24 วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  MF
club - club - club -
26 ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  MF
club - club - club -
28 สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  MF
club - club - club -
30 ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  MF
club - club - club -
36 ชลทิศ
วงษ์สง่างาม
  club  MF
club - club - club -
37 ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  MF
club - club - club -
77 นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  MF
club - club - club -
79 ธนากร
ธรรมแสงดาว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  club - club - club -  
FW
11
club
ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club - club - club -  
FW
90
club
วรพจน์
สมสร้าง
  club  club - club - club -  
FW
99
club
FELIPE
SILVA ABREU
  club  club club - club - club -  
FW
9 ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  FW
club - club - club -
11 ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club - club - club -
90 วรพจน์
สมสร้าง
  club  FW
club - club - club -
99 FELIPE
SILVA ABREU
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor