club club club club

Club & Players

club
club สีหมอก เอฟซี
Club Name [Thai] สีหมอก เอฟซี
Club Name [Eng] SIMORK FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] SMFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Capacity 5000
Website
Email Touchsanova_san@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สีหมอก เอฟซี   0 1 0 1 1   1 0 0 1 0   2 1 1 0 2 1   1 4
Last Six Results club
17-02-62 club SMFC 1 - 0 PHRUTD club
W
09-02-62 club SMFC 1 - 1 LPWR club
D
Next Six Fixtures club

Players

All Players

3
club
ธีรติ
หอมทอง
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  club - club - club -
DF
7
club
วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  club - club - club -
MF
8
club
วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  club - club - club -
MF
9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club - club - club -
FW
10
club
ศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  club - club - club -
FW
11
club
อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  club - club - club -
MF
13
club
ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
14
club
สกล
ขวัญใจ
  club  club - club - club -
MF
15
club
จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
16
club
บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  club - club - club -
MF
23
club
ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  club - club - club -
DF
26
club
วีรเดช
ทองมั่น
  club  club - club - club -
DF
27
club
ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  club - club - club -
MF
29
club
กิตติ
กินโนนกอก
  club  club - club - club -
FW
30
club
มณฑล
พลนอก
  club  club - club - club -
MF
37
club
เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  club - club - club -
MF
39
club
พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  club - club - club -
FW
40
club
เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  club - club - club -
GK
54
club
กฤษณุชา
เหมือนเสน
  club  club - club - club -
GK
74
club
MOHAMED
OSMAN ABDELATY
  club  club club - club - club -
MF
88
club
OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club club - club - club -
FW
96
club
ธีรพัฒน์
ชาติพุก
  club  club - club - club -
MF
97
club
สิงหราช
สิงห์จานุสงค์
  club  club - club - club -
DF
98
club
ปิยดนัย
ประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
3 ธีรติ
หอมทอง
  club  DF
club - club - club -
5 ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  DF
club - club - club -
6 ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  DF
club - club - club -
7 วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  MF
club - club - club -
8 วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  MF
club - club - club -
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club - club - club -
10 ศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  FW
club - club - club -
11 อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  MF
club - club - club -
13 ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
14 สกล
ขวัญใจ
  club  MF
club - club - club -
15 จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
16 บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
17 ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  MF
club - club - club -
23 ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  DF
club - club - club -
26 วีรเดช
ทองมั่น
  club  DF
club - club - club -
27 ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  MF
club - club - club -
29 กิตติ
กินโนนกอก
  club  FW
club - club - club -
30 มณฑล
พลนอก
  club  MF
club - club - club -
37 เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  MF
club - club - club -
39 พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club -
40 เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  GK
club - club - club -
54 กฤษณุชา
เหมือนเสน
  club  GK
club - club - club -
74 MOHAMED
OSMAN ABDELATY
  club  club MF
club - club - club -
88 OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club FW
club - club - club -
96 ธีรพัฒน์
ชาติพุก
  club  MF
club - club - club -
97 สิงหราช
สิงห์จานุสงค์
  club  DF
club - club - club -
98 ปิยดนัย
ประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

40
club
เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  club - club - club -
GK
54
club
กฤษณุชา
เหมือนเสน
  club  club - club - club -
GK
40 เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  GK
club - club - club -
54 กฤษณุชา
เหมือนเสน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
ธีรติ
หอมทอง
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  club - club - club -
DF
15
club
จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  club - club - club -
DF
26
club
วีรเดช
ทองมั่น
  club  club - club - club -
DF
97
club
สิงหราช
สิงห์จานุสงค์
  club  club - club - club -
DF
3 ธีรติ
หอมทอง
  club  DF
club - club - club -
5 ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  DF
club - club - club -
6 ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  DF
club - club - club -
15 จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
23 ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  DF
club - club - club -
26 วีรเดช
ทองมั่น
  club  DF
club - club - club -
97 สิงหราช
สิงห์จานุสงค์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  club - club - club -
MF
8
club
วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  club - club - club -
MF
11
club
อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  club - club - club -
MF
13
club
ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
14
club
สกล
ขวัญใจ
  club  club - club - club -
MF
16
club
บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  club - club - club -
MF
27
club
ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  club - club - club -
MF
30
club
มณฑล
พลนอก
  club  club - club - club -
MF
37
club
เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  club - club - club -
MF
74
club
MOHAMED
OSMAN ABDELATY
  club  club club - club - club -
MF
96
club
ธีรพัฒน์
ชาติพุก
  club  club - club - club -
MF
98
club
ปิยดนัย
ประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
7 วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  MF
club - club - club -
8 วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  MF
club - club - club -
11 อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  MF
club - club - club -
13 ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
14 สกล
ขวัญใจ
  club  MF
club - club - club -
16 บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
17 ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  MF
club - club - club -
27 ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  MF
club - club - club -
30 มณฑล
พลนอก
  club  MF
club - club - club -
37 เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  MF
club - club - club -
74 MOHAMED
OSMAN ABDELATY
  club  club MF
club - club - club -
96 ธีรพัฒน์
ชาติพุก
  club  MF
club - club - club -
98 ปิยดนัย
ประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  club - club - club -  
FW
29
club
กิตติ
กินโนนกอก
  club  club - club - club -  
FW
39
club
พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  club - club - club -  
FW
88
club
OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club club - club - club -  
FW
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club - club - club -
10 ศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  FW
club - club - club -
29 กิตติ
กินโนนกอก
  club  FW
club - club - club -
39 พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club -
88 OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor