club club club club

Club & Players

club
club นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] NARA UNITED
Short Name [Thai] NRUTD
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส
Capacity 0
Website http://www.naraunited.com
Email narautd2010@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นรา ยูไนเต็ด   1 0 0 2 1   0 0 1 1 3   2 1 0 1 3 4   -1 3
Last Six Results club
16-02-62 club NRUTD 2 - 1 CCRUTD club
W
09-02-62 club NRUTD 1 - 3 KBUFC club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ซาการียา
สะแลแม
  club  club - club - club -
GK
2
club
ฮาบีบุรรอฮีม
ซาแม
  club  club - club - club -
DF
3
club
เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club - club - club -
DF
6
club
อัมรินทร์
อูมา
  club  club - club - club -
FW
8
club
มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club - club - club -
MF
9
club
JUNGYU
JUNG
  club  club club - club - club -
FW
10
club
IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club club - club - club -
FW
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club - club - club -
DF
13
club
อิลฮัม
อิบราเฮ็ง
  club  club - club - club -
FW
14
club
มันโซร
สาและ
  club  club - club - club -
MF
15
club
อาลีฟ
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
16
club
รุสดี
อามะ
  club  club - club - club -
MF
17
club
ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -
FW
20
club
มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  club - club - club -
MF
21
club
พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  club - club - club -
FW
22
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
24
club
NICOLAS PAUL
VANDELLI
  club  club club - club - club -
FW
25
club
จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  club - club - club -
GK
26
club
รีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
28
club
อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club - club - club -
MF
29
club
สะมาแอ
สามะ
  club  club - club - club -
DF
33
club
ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club - club - club -
DF
50
club
อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  club - club - club -
DF
55
club
นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  club - club - club -
GK
57
club
นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  club - club - club -
MF
77
club
ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
88
club
สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  club - club - club -
MF
1 ซาการียา
สะแลแม
  club  GK
club - club - club -
2 ฮาบีบุรรอฮีม
ซาแม
  club  DF
club - club - club -
3 เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  DF
club - club - club -
4 มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club - club - club -
5 ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club - club - club -
6 อัมรินทร์
อูมา
  club  FW
club - club - club -
8 มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club - club - club -
9 JUNGYU
JUNG
  club  club FW
club - club - club -
10 IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club FW
club - club - club -
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club - club - club -
13 อิลฮัม
อิบราเฮ็ง
  club  FW
club - club - club -
14 มันโซร
สาและ
  club  MF
club - club - club -
15 อาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
16 รุสดี
อามะ
  club  MF
club - club - club -
17 ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
20 มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  MF
club - club - club -
21 พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  FW
club - club - club -
22 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
24 NICOLAS PAUL
VANDELLI
  club  club FW
club - club - club -
25 จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  GK
club - club - club -
26 รีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
28 อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club - club - club -
29 สะมาแอ
สามะ
  club  DF
club - club - club -
33 ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club - club - club -
50 อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  DF
club - club - club -
55 นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  GK
club - club - club -
57 นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  MF
club - club - club -
77 ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
88 สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ซาการียา
สะแลแม
  club  club - club - club -
GK
25
club
จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  club - club - club -
GK
26
club
รีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
55
club
นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  club - club - club -
GK
1 ซาการียา
สะแลแม
  club  GK
club - club - club -
25 จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  GK
club - club - club -
26 รีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
55 นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ฮาบีบุรรอฮีม
ซาแม
  club  club - club - club -
DF
3
club
เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club - club - club -
DF
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club - club - club -
DF
22
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
29
club
สะมาแอ
สามะ
  club  club - club - club -
DF
33
club
ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club - club - club -
DF
50
club
อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  club - club - club -
DF
2 ฮาบีบุรรอฮีม
ซาแม
  club  DF
club - club - club -
3 เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  DF
club - club - club -
4 มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club - club - club -
5 ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club - club - club -
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club - club - club -
22 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
29 สะมาแอ
สามะ
  club  DF
club - club - club -
33 ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club - club - club -
50 อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club - club - club -
MF
14
club
มันโซร
สาและ
  club  club - club - club -
MF
15
club
อาลีฟ
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
16
club
รุสดี
อามะ
  club  club - club - club -
MF
20
club
มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  club - club - club -
MF
28
club
อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club - club - club -
MF
57
club
นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  club - club - club -
MF
77
club
ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
88
club
สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  club - club - club -
MF
8 มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club - club - club -
14 มันโซร
สาและ
  club  MF
club - club - club -
15 อาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
16 รุสดี
อามะ
  club  MF
club - club - club -
20 มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  MF
club - club - club -
28 อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club - club - club -
57 นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  MF
club - club - club -
77 ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
88 สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

6
club
อัมรินทร์
อูมา
  club  club - club - club -  
FW
9
club
JUNGYU
JUNG
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club club - club - club -  
FW
13
club
อิลฮัม
อิบราเฮ็ง
  club  club - club - club -  
FW
17
club
ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -  
FW
21
club
พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  club - club - club -  
FW
24
club
NICOLAS PAUL
VANDELLI
  club  club club - club - club -  
FW
6 อัมรินทร์
อูมา
  club  FW
club - club - club -
9 JUNGYU
JUNG
  club  club FW
club - club - club -
10 IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club FW
club - club - club -
13 อิลฮัม
อิบราเฮ็ง
  club  FW
club - club - club -
17 ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
21 พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  FW
club - club - club -
24 NICOLAS PAUL
VANDELLI
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor