club club club club

Club & Players

club
club บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Eng] BANBUENG FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] บีบี
Short Name [Eng] BBFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บ้านบึง เอฟซี   0 0 1 1 2   0 0 1 1 4   2 0 0 2 2 6   -4 0
Last Six Results club
17-02-62 club BBFC 1 - 2 KRBFC club
L
09-02-62 club BBFC 1 - 4 NKS UTD club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  club - club - club -
GK
2
club
ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  club - club - club -
DF
4
club
ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  club - club - club -
DF
7
club
กานต์
จรเทศ
  club  club - club - club -
FW
8
club
อัครพงศ์
พุ่มวิเศษ
  club  club - club - club -
MF
9
club
เรวัต
มีเรียน
  club  club - club - club -
FW
10
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
11
club
อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  club - club - club -
FW
13
club
สุกรี
อีแต
  club  club - club - club -
FW
14
club
ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  club - club - club -
MF
17
club
อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  club - club - club -
DF
18
club
อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
19
club
NAGASAWA
RYOSUKE
  club  club club - club - club -
MF
21
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club - club - club -
MF
22
club
เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  club - club - club -
DF
24
club
เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club - club - club -
DF
28
club
อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  club - club - club -
MF
30
club
มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  club - club - club -
FW
31
club
จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  club - club - club -
GK
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club - club - club -
MF
35
club
วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  club - club - club -
DF
36
club
ชินธันย์
จักรทอง
  club  club - club - club -
MF
37
club
นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  club - club - club -
GK
1 พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  GK
club - club - club -
2 ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  DF
club - club - club -
4 ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  DF
club - club - club -
5 ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -
7 กานต์
จรเทศ
  club  FW
club - club - club -
8 อัครพงศ์
พุ่มวิเศษ
  club  MF
club - club - club -
9 เรวัต
มีเรียน
  club  FW
club - club - club -
10 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
11 อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  FW
club - club - club -
13 สุกรี
อีแต
  club  FW
club - club - club -
14 ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  MF
club - club - club -
17 อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
19 NAGASAWA
RYOSUKE
  club  club MF
club - club - club -
21 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  MF
club - club - club -
22 เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  DF
club - club - club -
23 ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  DF
club - club - club -
24 เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  DF
club - club - club -
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club - club - club -
28 อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  MF
club - club - club -
30 มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  FW
club - club - club -
31 จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  GK
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club - club - club -
35 วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  DF
club - club - club -
36 ชินธันย์
จักรทอง
  club  MF
club - club - club -
37 นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
39 อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  club - club - club -
GK
18
club
อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
31
club
จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  club - club - club -
GK
39
club
อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  club - club - club -
GK
1 พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  GK
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
31 จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  GK
club - club - club -
39 อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  club - club - club -
DF
4
club
ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  club - club - club -
DF
10
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
17
club
อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  club - club - club -
DF
22
club
เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  club - club - club -
DF
24
club
เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club - club - club -
DF
35
club
วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  club - club - club -
DF
37
club
นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
2 ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  DF
club - club - club -
4 ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  DF
club - club - club -
5 ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -
10 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
17 อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  DF
club - club - club -
22 เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  DF
club - club - club -
23 ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  DF
club - club - club -
24 เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  DF
club - club - club -
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club - club - club -
35 วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  DF
club - club - club -
37 นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
อัครพงศ์
พุ่มวิเศษ
  club  club - club - club -
MF
14
club
ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  club - club - club -
MF
19
club
NAGASAWA
RYOSUKE
  club  club club - club - club -
MF
21
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club - club - club -
MF
28
club
อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club - club - club -
MF
36
club
ชินธันย์
จักรทอง
  club  club - club - club -
MF
8 อัครพงศ์
พุ่มวิเศษ
  club  MF
club - club - club -
14 ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  MF
club - club - club -
19 NAGASAWA
RYOSUKE
  club  club MF
club - club - club -
21 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  MF
club - club - club -
28 อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  MF
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club - club - club -
36 ชินธันย์
จักรทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
กานต์
จรเทศ
  club  club - club - club -  
FW
9
club
เรวัต
มีเรียน
  club  club - club - club -  
FW
11
club
อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  club - club - club -  
FW
13
club
สุกรี
อีแต
  club  club - club - club -  
FW
30
club
มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  club - club - club -  
FW
7 กานต์
จรเทศ
  club  FW
club - club - club -
9 เรวัต
มีเรียน
  club  FW
club - club - club -
11 อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  FW
club - club - club -
13 สุกรี
อีแต
  club  FW
club - club - club -
30 มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor