club club club club

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Suratthani F.C.
Short Name [Thai] เอสอาร์ที เอฟซี
Short Name [Eng] SRT F.C.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สุราษฎร์ธานี เอฟซี   0 0 1 1 2   0 0 1 0 3   2 0 0 2 1 5   -4 0
Last Six Results club
17-02-62 club SRTFC 0 - 3 BTUUTD club
L
10-02-62 club SRTFC 1 - 2 NPTUTD club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กิตติธัช
สุกุมารพันธุ์
  club  club - club - club -
GK
2
club
สุจินดา
สิงหราช
  club  club - club - club -
DF
3
club
เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
11
club
นครินทร์
อินทปัน
  club  club - club - club -
MF
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club -
MF
15
club
soumahoro
mafa
  club  club club - club - club -
DF
16
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
17
club
สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  club - club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club - club - club -
MF
19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -
FW
21
club
สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  club - club - club -
DF
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
23
club
นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  club - club - club -
MF
24
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
26
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
27
club
วิศรุต
ศรีทัพ
  club  club - club - club -
MF
28
club
พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  club - club - club -
DF
33
club
จักรพันธ์
วังหิน
  club  club - club - club -
DF
37
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club -
FW
39
club
สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
DF
44
club
COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club club - club - club -
DF
55
club
FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club club - club - club -
DF
77
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club - club - club -
MF
88
club
กฤษดา
กลางณรงค์
  club  club - club - club -
MF
99
club
KHUON
LABORAVY
  club  club club - club - club -
FW
1 กิตติธัช
สุกุมารพันธุ์
  club  GK
club - club - club -
2 สุจินดา
สิงหราช
  club  DF
club - club - club -
3 เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  DF
club - club - club -
4 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
11 นครินทร์
อินทปัน
  club  MF
club - club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club -
15 soumahoro
mafa
  club  club DF
club - club - club -
16 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
17 สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  MF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club - club - club -
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
21 สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  DF
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
23 นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  MF
club - club - club -
24 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -
26 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
27 วิศรุต
ศรีทัพ
  club  MF
club - club - club -
28 พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  DF
club - club - club -
33 จักรพันธ์
วังหิน
  club  DF
club - club - club -
37 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club -
39 สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club - club - club -
44 COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club DF
club - club - club -
55 FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club DF
club - club - club -
77 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club - club - club -
88 กฤษดา
กลางณรงค์
  club  MF
club - club - club -
99 KHUON
LABORAVY
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติธัช
สุกุมารพันธุ์
  club  club - club - club -
GK
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
24
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
26
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติธัช
สุกุมารพันธุ์
  club  GK
club - club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
24 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -
26 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
สุจินดา
สิงหราช
  club  club - club - club -
DF
3
club
เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
15
club
soumahoro
mafa
  club  club club - club - club -
DF
21
club
สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  club - club - club -
DF
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
28
club
พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  club - club - club -
DF
33
club
จักรพันธ์
วังหิน
  club  club - club - club -
DF
39
club
สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
DF
44
club
COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club club - club - club -
DF
55
club
FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club club - club - club -
DF
2 สุจินดา
สิงหราช
  club  DF
club - club - club -
3 เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  DF
club - club - club -
4 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
15 soumahoro
mafa
  club  club DF
club - club - club -
21 สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  DF
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
28 พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  DF
club - club - club -
33 จักรพันธ์
วังหิน
  club  DF
club - club - club -
39 สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club - club - club -
44 COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club DF
club - club - club -
55 FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
11
club
นครินทร์
อินทปัน
  club  club - club - club -
MF
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club -
MF
16
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
17
club
สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  club - club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  club - club - club -
MF
27
club
วิศรุต
ศรีทัพ
  club  club - club - club -
MF
77
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club - club - club -
MF
88
club
กฤษดา
กลางณรงค์
  club  club - club - club -
MF
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
11 นครินทร์
อินทปัน
  club  MF
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club -
16 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
17 สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  MF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club - club - club -
23 นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  MF
club - club - club -
27 วิศรุต
ศรีทัพ
  club  MF
club - club - club -
77 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club - club - club -
88 กฤษดา
กลางณรงค์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -  
FW
37
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club -  
FW
99
club
KHUON
LABORAVY
  club  club club - club - club -  
FW
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
37 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club -
99 KHUON
LABORAVY
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor