club club club club

Club & Players

club
club แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] GRAND ANDAMAN RANONG UNITED
Short Name [Thai] สฟ.รน.
Short Name [Eng] RN. UTD.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด   1 0 0 3 0   0 1 0 2 2   2 1 1 0 5 2   3 4
Last Six Results club
16-02-62 club RNUTD 3 - 0 RPC club
W
10-02-62 club RNUTD 2 - 2 NBUFC club
D
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  club - club - club -
GK
5
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club - club - club -
DF
6
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
7
club
ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
10
club
OKANA
STASI BURNEL
  club  club club - club - club -
FW
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
12
club
KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club club - club - club -
DF
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ARMAND MEFIRE
NJIKAM
  club  club club - club - club -
MF
15
club
ชาติดนัย
พริกสุวรรณ
  club  club - club - club -
FW
16
club
ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  club - club - club -
FW
17
club
ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
18
club
จักรกริช
พาละพล
  club  club - club - club -
FW
19
club
เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  club - club - club -
MF
21
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club - club - club -
DF
22
club
ภัทรธิกร
จิตกลาง
  club  club - club - club -
DF
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
29
club
นทีธร
นุ่นทองหอม
  club  club - club - club -
FW
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club - club - club -
GK
31
club
ธีระวัฒน์
สังวรจิตร
  club  club - club - club -
DF
32
club
กิตติวุฒิ
บัวลอย
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
36
club
WIN
HLAING OO
  club  club club - club - club -
FW
39
club
กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธีรภัทร
เพ็ญจำรัส
  club  club - club - club -
MF
41
club
วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  club - club - club -
GK
51
club
ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  club - club - club -
FW
77
club
KIM
TAE WOONG
  club  club club - club - club -
MF
89
club
กิตติธัช
ไกรทอง
  club  club - club - club -
DF
99
club
ภัคพงค์
สุทธิเสริม
  club  club - club - club -
MF
1 กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  GK
club - club - club -
5 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club - club - club -
6 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
7 ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  MF
club - club - club -
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
10 OKANA
STASI BURNEL
  club  club FW
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
12 KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club DF
club - club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  MF
club - club - club -
14 ARMAND MEFIRE
NJIKAM
  club  club MF
club - club - club -
15 ชาติดนัย
พริกสุวรรณ
  club  FW
club - club - club -
16 ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  FW
club - club - club -
17 ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
18 จักรกริช
พาละพล
  club  FW
club - club - club -
19 เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  MF
club - club - club -
21 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club - club - club -
22 ภัทรธิกร
จิตกลาง
  club  DF
club - club - club -
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
29 นทีธร
นุ่นทองหอม
  club  FW
club - club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club - club - club -
31 ธีระวัฒน์
สังวรจิตร
  club  DF
club - club - club -
32 กิตติวุฒิ
บัวลอย
  club  MF
club - club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
36 WIN
HLAING OO
  club  club FW
club - club - club -
39 กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
40 ธีรภัทร
เพ็ญจำรัส
  club  MF
club - club - club -
41 วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  GK
club - club - club -
51 ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  FW
club - club - club -
77 KIM
TAE WOONG
  club  club MF
club - club - club -
89 กิตติธัช
ไกรทอง
  club  DF
club - club - club -
99 ภัคพงค์
สุทธิเสริม
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  club - club - club -
GK
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club - club - club -
GK
41
club
วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  club - club - club -
GK
1 กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  GK
club - club - club -
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club - club - club -
41 วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club - club - club -
DF
6
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
12
club
KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club club - club - club -
DF
21
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club - club - club -
DF
22
club
ภัทรธิกร
จิตกลาง
  club  club - club - club -
DF
31
club
ธีระวัฒน์
สังวรจิตร
  club  club - club - club -
DF
39
club
กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
89
club
กิตติธัช
ไกรทอง
  club  club - club - club -
DF
5 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club - club - club -
6 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
12 KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club DF
club - club - club -
21 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club - club - club -
22 ภัทรธิกร
จิตกลาง
  club  DF
club - club - club -
31 ธีระวัฒน์
สังวรจิตร
  club  DF
club - club - club -
39 กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
89 กิตติธัช
ไกรทอง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  club - club - club -
MF
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ARMAND MEFIRE
NJIKAM
  club  club club - club - club -
MF
17
club
ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
19
club
เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  club - club - club -
MF
32
club
กิตติวุฒิ
บัวลอย
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
40
club
ธีรภัทร
เพ็ญจำรัส
  club  club - club - club -
MF
77
club
KIM
TAE WOONG
  club  club club - club - club -
MF
99
club
ภัคพงค์
สุทธิเสริม
  club  club - club - club -
MF
7 ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  MF
club - club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  MF
club - club - club -
14 ARMAND MEFIRE
NJIKAM
  club  club MF
club - club - club -
17 ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
19 เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  MF
club - club - club -
32 กิตติวุฒิ
บัวลอย
  club  MF
club - club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
40 ธีรภัทร
เพ็ญจำรัส
  club  MF
club - club - club -
77 KIM
TAE WOONG
  club  club MF
club - club - club -
99 ภัคพงค์
สุทธิเสริม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10
club
OKANA
STASI BURNEL
  club  club club - club - club -  
FW
15
club
ชาติดนัย
พริกสุวรรณ
  club  club - club - club -  
FW
16
club
ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  club - club - club -  
FW
18
club
จักรกริช
พาละพล
  club  club - club - club -  
FW
29
club
นทีธร
นุ่นทองหอม
  club  club - club - club -  
FW
36
club
WIN
HLAING OO
  club  club club - club - club -  
FW
51
club
ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  club - club - club -  
FW
10 OKANA
STASI BURNEL
  club  club FW
club - club - club -
15 ชาติดนัย
พริกสุวรรณ
  club  FW
club - club - club -
16 ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  FW
club - club - club -
18 จักรกริช
พาละพล
  club  FW
club - club - club -
29 นทีธร
นุ่นทองหอม
  club  FW
club - club - club -
36 WIN
HLAING OO
  club  club FW
club - club - club -
51 ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor