club club club club

Club & Players

club
club อยุธยา เอฟซี
Club Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Club Name [Eng] Ayutthaya FC
Short Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Short Name [Eng] Ayutthaya
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาอำเภอบางปะอิน (โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน)
Capacity 2500
Website
Email ayutthayafc2016@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา เอฟซี   0 0 1 0 1   0 0 1 0 2   2 0 0 2 0 3   -3 0
Last Six Results club
17-02-62 club AYTFC 0 - 2 BKKFC club
L
09-02-62 club AYTFC 0 - 1 KKUTD club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club - club - club -
DF
3
club
ก้องสกล
ศรีบุญเพ็ง
  club  club - club - club -
MF
4
club
จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  club - club - club -
DF
7
club
อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  club - club - club -
DF
8
club
TAGHI
NAYEBI
  club  club club - club - club -
FW
9
club
EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club club - club - club -
MF
11
club
Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  club - club - club -
MF
14
club
รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
MF
16
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club - club - club -
FW
18
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club -
FW
20
club
ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
22
club
เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ประธาน
เสนาลา
  club  club - club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
25
club
ณัฐพล
มณีมงคล
  club  club - club - club -
MF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club - club - club -
DF
28
club
ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
31
club
พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  club - club - club -
DF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club - club - club -
DF
37
club
ณัฐภูมิ
มายา
  club  club - club - club -
FW
38
club
ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักรินทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
51
club
บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  club - club - club -
MF
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club - club - club -
3 ก้องสกล
ศรีบุญเพ็ง
  club  MF
club - club - club -
4 จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  DF
club - club - club -
7 อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  DF
club - club - club -
8 TAGHI
NAYEBI
  club  club FW
club - club - club -
9 EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club MF
club - club - club -
11 Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club FW
club - club - club -
13 ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  MF
club - club - club -
14 รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  MF
club - club - club -
16 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club - club - club -
18 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club -
20 ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
22 เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  DF
club - club - club -
23 ประธาน
เสนาลา
  club  MF
club - club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐพล
มณีมงคล
  club  MF
club - club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club - club - club -
28 ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  DF
club - club - club -
30 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
31 พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  DF
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club - club - club -
37 ณัฐภูมิ
มายา
  club  FW
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  GK
club - club - club -
39 จักรินทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -
51 บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
16
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
18
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
30
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
38
club
ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักรินทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
16 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
18 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
30 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  GK
club - club - club -
39 จักรินทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club - club - club -
DF
4
club
จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  club - club - club -
DF
7
club
อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  club - club - club -
DF
22
club
เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club - club - club -
DF
28
club
ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  club - club - club -
DF
31
club
พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  club - club - club -
DF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club - club - club -
DF
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club - club - club -
4 จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  DF
club - club - club -
7 อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  DF
club - club - club -
22 เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  DF
club - club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club - club - club -
28 ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  DF
club - club - club -
31 พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  DF
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
ก้องสกล
ศรีบุญเพ็ง
  club  club - club - club -
MF
9
club
EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club club - club - club -
MF
13
club
ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  club - club - club -
MF
14
club
รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
MF
20
club
ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
23
club
ประธาน
เสนาลา
  club  club - club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
25
club
ณัฐพล
มณีมงคล
  club  club - club - club -
MF
51
club
บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  club - club - club -
MF
3 ก้องสกล
ศรีบุญเพ็ง
  club  MF
club - club - club -
9 EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club MF
club - club - club -
13 ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  MF
club - club - club -
14 รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  MF
club - club - club -
20 ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
23 ประธาน
เสนาลา
  club  MF
club - club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐพล
มณีมงคล
  club  MF
club - club - club -
51 บุญเสริม
ภู่รัตน์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
TAGHI
NAYEBI
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club club - club - club -  
FW
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club -  
FW
37
club
ณัฐภูมิ
มายา
  club  club - club - club -  
FW
8 TAGHI
NAYEBI
  club  club FW
club - club - club -
11 Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club FW
club - club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club - club - club -
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club -
37 ณัฐภูมิ
มายา
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor