club club club club

Club & Players

club
club บางกอก เอฟซี
Club Name [Thai] บางกอก เอฟซี
Club Name [Eng] Bangkok FC
Short Name [Thai] บางกอก เอฟซี
Short Name [Eng] Bkkfc
Alias [Eng] กระทิงเพลิง
Stadium [Eng] SCG Stadium
Capacity 1000
Website
Email thatikorn.tk@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บางกอก เอฟซี   1 0 0 2 0   0 0 1 0 2   2 1 0 1 2 2   0 3
Last Six Results club
17-02-62 club BKKFC 2 - 0 AYTFC club
W
10-02-62 club BKKFC 0 - 2 CCSFC club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ทาโร
ประสารการ
  club  club - club - club -
GK
2
club
ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  club - club - club -
DF
3
club
ญาณฤทธิ์
สุขเจริญ
  club  club - club - club -
DF
4
club
รชตะ
สมพร
  club  club - club - club -
DF
5
club
ศรัญญู
พลางวัล
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุระเดช
กลั่นขำ
  club  club - club - club -
DF
7
club
นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  club - club - club -
MF
8
club
อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  club - club - club -
MF
9
club
เจษฎากร
น้อยศรี
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธนภัทร
แวมประชา
  club  club - club - club -
MF
13
club
มนัส
ม่วงมั่น
  club  club - club - club -
MF
14
club
ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  club - club - club -
GK
15
club
อนุพงศ์
มีบุญล้ำ
  club  club - club - club -
DF
17
club
อดิศักดิ์
พันธ์พจน์
  club  club - club - club -
FW
18
club
อานนท์
พุ่มศิริ
  club  club - club - club -
MF
19
club
กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  club - club - club -
MF
20
club
นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
22
club
ภูวดล
ชนกกวินกุล
  club  club - club - club -
DF
23
club
ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
25
club
ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  club - club - club -
DF
27
club
JISOO
PARK
  club  club club - club - club -
MF
28
club
เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  club - club - club -
GK
29
club
ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  club - club - club -
MF
30
club
ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  club - club - club -
DF
31
club
กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  club - club - club -
MF
32
club
วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  club - club - club -
DF
33
club
เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  club - club - club -
MF
34
club
โยธิน
เบียงแล่
  club  club - club - club -
MF
35
club
เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  club - club - club -
MF
36
club
วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
38
club
อติคุณ
มีท้วม
  club  club - club - club -
MF
40
club
ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  club - club - club -
GK
41
club
ธัชพล
ไชยยันต์
  club  club - club - club -
MF
42
club
สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
45
club
อิทธิกร
การสร้าง
  club  club - club - club -
GK
1 ทาโร
ประสารการ
  club  GK
club - club - club -
2 ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  DF
club - club - club -
3 ญาณฤทธิ์
สุขเจริญ
  club  DF
club - club - club -
4 รชตะ
สมพร
  club  DF
club - club - club -
5 ศรัญญู
พลางวัล
  club  DF
club - club - club -
6 สุระเดช
กลั่นขำ
  club  DF
club - club - club -
7 นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  MF
club - club - club -
8 อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  MF
club - club - club -
9 เจษฎากร
น้อยศรี
  club  FW
club - club - club -
11 ธนภัทร
แวมประชา
  club  MF
club - club - club -
13 มนัส
ม่วงมั่น
  club  MF
club - club - club -
14 ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  GK
club - club - club -
15 อนุพงศ์
มีบุญล้ำ
  club  DF
club - club - club -
17 อดิศักดิ์
พันธ์พจน์
  club  FW
club - club - club -
18 อานนท์
พุ่มศิริ
  club  MF
club - club - club -
19 กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  MF
club - club - club -
20 นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
22 ภูวดล
ชนกกวินกุล
  club  DF
club - club - club -
23 ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
25 ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  DF
club - club - club -
27 JISOO
PARK
  club  club MF
club - club - club -
28 เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  GK
club - club - club -
29 ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  MF
club - club - club -
30 ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  DF
club - club - club -
31 กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  MF
club - club - club -
32 วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  DF
club - club - club -
33 เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  MF
club - club - club -
34 โยธิน
เบียงแล่
  club  MF
club - club - club -
35 เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  MF
club - club - club -
36 วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
38 อติคุณ
มีท้วม
  club  MF
club - club - club -
40 ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  GK
club - club - club -
41 ธัชพล
ไชยยันต์
  club  MF
club - club - club -
42 สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
45 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ทาโร
ประสารการ
  club  club - club - club -
GK
14
club
ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  club - club - club -
GK
28
club
เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  club - club - club -
GK
40
club
ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  club - club - club -
GK
45
club
อิทธิกร
การสร้าง
  club  club - club - club -
GK
1 ทาโร
ประสารการ
  club  GK
club - club - club -
14 ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  GK
club - club - club -
28 เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  GK
club - club - club -
40 ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  GK
club - club - club -
45 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  club - club - club -
DF
3
club
ญาณฤทธิ์
สุขเจริญ
  club  club - club - club -
DF
4
club
รชตะ
สมพร
  club  club - club - club -
DF
5
club
ศรัญญู
พลางวัล
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุระเดช
กลั่นขำ
  club  club - club - club -
DF
15
club
อนุพงศ์
มีบุญล้ำ
  club  club - club - club -
DF
20
club
นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
22
club
ภูวดล
ชนกกวินกุล
  club  club - club - club -
DF
25
club
ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  club - club - club -
DF
30
club
ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  club - club - club -
DF
32
club
วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  club - club - club -
DF
36
club
วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
2 ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  DF
club - club - club -
3 ญาณฤทธิ์
สุขเจริญ
  club  DF
club - club - club -
4 รชตะ
สมพร
  club  DF
club - club - club -
5 ศรัญญู
พลางวัล
  club  DF
club - club - club -
6 สุระเดช
กลั่นขำ
  club  DF
club - club - club -
15 อนุพงศ์
มีบุญล้ำ
  club  DF
club - club - club -
20 นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
22 ภูวดล
ชนกกวินกุล
  club  DF
club - club - club -
25 ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  DF
club - club - club -
30 ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  DF
club - club - club -
32 วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  DF
club - club - club -
36 วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  club - club - club -
MF
8
club
อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  club - club - club -
MF
11
club
ธนภัทร
แวมประชา
  club  club - club - club -
MF
13
club
มนัส
ม่วงมั่น
  club  club - club - club -
MF
18
club
อานนท์
พุ่มศิริ
  club  club - club - club -
MF
19
club
กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  club - club - club -
MF
27
club
JISOO
PARK
  club  club club - club - club -
MF
29
club
ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  club - club - club -
MF
31
club
กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  club - club - club -
MF
33
club
เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  club - club - club -
MF
34
club
โยธิน
เบียงแล่
  club  club - club - club -
MF
35
club
เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  club - club - club -
MF
38
club
อติคุณ
มีท้วม
  club  club - club - club -
MF
41
club
ธัชพล
ไชยยันต์
  club  club - club - club -
MF
42
club
สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
7 นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  MF
club - club - club -
8 อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  MF
club - club - club -
11 ธนภัทร
แวมประชา
  club  MF
club - club - club -
13 มนัส
ม่วงมั่น
  club  MF
club - club - club -
18 อานนท์
พุ่มศิริ
  club  MF
club - club - club -
19 กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  MF
club - club - club -
27 JISOO
PARK
  club  club MF
club - club - club -
29 ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  MF
club - club - club -
31 กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  MF
club - club - club -
33 เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  MF
club - club - club -
34 โยธิน
เบียงแล่
  club  MF
club - club - club -
35 เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  MF
club - club - club -
38 อติคุณ
มีท้วม
  club  MF
club - club - club -
41 ธัชพล
ไชยยันต์
  club  MF
club - club - club -
42 สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
เจษฎากร
น้อยศรี
  club  club - club - club -  
FW
17
club
อดิศักดิ์
พันธ์พจน์
  club  club - club - club -  
FW
23
club
ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -  
FW
9 เจษฎากร
น้อยศรี
  club  FW
club - club - club -
17 อดิศักดิ์
พันธ์พจน์
  club  FW
club - club - club -
23 ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor