club club club club

Club & Players

club
club เชียงราย ซิตี้
Club Name [Thai] เชียงราย ซิตี้
Club Name [Eng] CHIANGRAI CITY FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] ชร.ซิตี้
Short Name [Eng] CRCITY
Alias [Eng] เสื้อดาว เชียงราย
Stadium [Eng] สิงห์ สเตเดี้ยม
Capacity 13060
Website
Email chiangraicity2012@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เชียงราย ซิตี้   0 1 0 0 0   0 0 1 0 1   2 0 1 1 0 1   -1 1
Last Six Results club
16-02-62 club CRCITY 0 - 0 MKUTD club
D
10-02-62 club CRCITY 0 - 1 UBONFC club
L
Next Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
ชินวัฒน์
ทวิชสังข์
  club  club - club - club -
DF
3
club
ภราดร
พัฒนะผล
  club  club - club - club -
DF
4
club
รัฐนันท์
อินทร์แป้น
  club  club - club - club -
MF
5
club
นายนนทพัทธ์
แสงจันทร์
  club  club - club - club -
DF
6
club
LEE
JUNGHUN
  club  club club - club - club -
DF
7
club
วรเทพ
อาจวิบูลย์พร
  club  club - club - club -
MF
8
club
นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  club - club - club -
FW
9
club
MINGU
KANG
  club  club club - club - club -
FW
10
club
RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club club - club - club -
MF
12
club
โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  club - club - club -
FW
13
club
พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  club - club - club -
MF
15
club
วิทวัส
สายลาม
  club  club - club - club -
MF
16
club
นราชัย
อินทนาคา
  club  club - club - club -
MF
17
club
เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
18
club
ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club - club - club -
GK
19
club
ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  club - club - club -
DF
20
club
แทนไท
ปิตินานนท์
  club  club - club - club -
FW
22
club
ตฤณ
เริงนภาผล
  club  club - club - club -
FW
23
club
ธีรพัฒน์
ชัยเชิดชู
  club  club - club - club -
MF
24
club
สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  club - club - club -
FW
25
club
พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
เดโชชัย
จันทโรภาสกุล
  club  club - club - club -
DF
28
club
ณัฐิวุฒิ
แสงทอง
  club  club - club - club -
DF
29
club
นราธิป
อุปารี
  club  club - club - club -
GK
30
club
จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  club - club - club -
FW
31
club
ชาญชัย
บุญเพ็ง
  club  club - club - club -
MF
32
club
BENITEZ JIMENEZ
EVER ISMAEL
  club  club club - club - club -
DF
33
club
รัชพล
พรมเทศ
  club  club - club - club -
GK
36
club
นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  club - club - club -
DF
40
club
อดุลย์
นามวงศ์
  club  club - club - club -
MF
56
club
ปิยรักษ์
กวางแก้ว
  club  club - club - club -
FW
57
club
ปิยโรจน์
กวางแก้ว
  club  club - club - club -
FW
77
club
พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club - club - club -
MF
2 ชินวัฒน์
ทวิชสังข์
  club  DF
club - club - club -
3 ภราดร
พัฒนะผล
  club  DF
club - club - club -
4 รัฐนันท์
อินทร์แป้น
  club  MF
club - club - club -
5 นายนนทพัทธ์
แสงจันทร์
  club  DF
club - club - club -
6 LEE
JUNGHUN
  club  club DF
club - club - club -
7 วรเทพ
อาจวิบูลย์พร
  club  MF
club - club - club -
8 นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  FW
club - club - club -
9 MINGU
KANG
  club  club FW
club - club - club -
10 RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club MF
club - club - club -
12 โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  FW
club - club - club -
13 พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  MF
club - club - club -
14 ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  MF
club - club - club -
15 วิทวัส
สายลาม
  club  MF
club - club - club -
16 นราชัย
อินทนาคา
  club  MF
club - club - club -
17 เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
18 ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club - club - club -
19 ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  DF
club - club - club -
20 แทนไท
ปิตินานนท์
  club  FW
club - club - club -
22 ตฤณ
เริงนภาผล
  club  FW
club - club - club -
23 ธีรพัฒน์
ชัยเชิดชู
  club  MF
club - club - club -
24 สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  FW
club - club - club -
25 พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
26 เดโชชัย
จันทโรภาสกุล
  club  DF
club - club - club -
28 ณัฐิวุฒิ
แสงทอง
  club  DF
club - club - club -
29 นราธิป
อุปารี
  club  GK
club - club - club -
30 จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  FW
club - club - club -
31 ชาญชัย
บุญเพ็ง
  club  MF
club - club - club -
32 BENITEZ JIMENEZ
EVER ISMAEL
  club  club DF
club - club - club -
33 รัชพล
พรมเทศ
  club  GK
club - club - club -
36 นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  DF
club - club - club -
40 อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club - club - club -
56 ปิยรักษ์
กวางแก้ว
  club  FW
club - club - club -
57 ปิยโรจน์
กวางแก้ว
  club  FW
club - club - club -
77 พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club - club - club -
GK
29
club
นราธิป
อุปารี
  club  club - club - club -
GK
33
club
รัชพล
พรมเทศ
  club  club - club - club -
GK
18 ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club - club - club -
29 นราธิป
อุปารี
  club  GK
club - club - club -
33 รัชพล
พรมเทศ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ชินวัฒน์
ทวิชสังข์
  club  club - club - club -
DF
3
club
ภราดร
พัฒนะผล
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายนนทพัทธ์
แสงจันทร์
  club  club - club - club -
DF
6
club
LEE
JUNGHUN
  club  club club - club - club -
DF
19
club
ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  club - club - club -
DF
25
club
พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
เดโชชัย
จันทโรภาสกุล
  club  club - club - club -
DF
28
club
ณัฐิวุฒิ
แสงทอง
  club  club - club - club -
DF
32
club
BENITEZ JIMENEZ
EVER ISMAEL
  club  club club - club - club -
DF
36
club
นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  club - club - club -
DF
2 ชินวัฒน์
ทวิชสังข์
  club  DF
club - club - club -
3 ภราดร
พัฒนะผล
  club  DF
club - club - club -
5 นายนนทพัทธ์
แสงจันทร์
  club  DF
club - club - club -
6 LEE
JUNGHUN
  club  club DF
club - club - club -
19 ปรรณพัชร์
จากีบ
  club  DF
club - club - club -
25 พีรวิชญ์
มณีดวงฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
26 เดโชชัย
จันทโรภาสกุล
  club  DF
club - club - club -
28 ณัฐิวุฒิ
แสงทอง
  club  DF
club - club - club -
32 BENITEZ JIMENEZ
EVER ISMAEL
  club  club DF
club - club - club -
36 นัทธพงศ์
พรมเสน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
รัฐนันท์
อินทร์แป้น
  club  club - club - club -
MF
7
club
วรเทพ
อาจวิบูลย์พร
  club  club - club - club -
MF
10
club
RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club club - club - club -
MF
13
club
พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  club - club - club -
MF
15
club
วิทวัส
สายลาม
  club  club - club - club -
MF
16
club
นราชัย
อินทนาคา
  club  club - club - club -
MF
17
club
เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธีรพัฒน์
ชัยเชิดชู
  club  club - club - club -
MF
31
club
ชาญชัย
บุญเพ็ง
  club  club - club - club -
MF
40
club
อดุลย์
นามวงศ์
  club  club - club - club -
MF
77
club
พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club - club - club -
MF
4 รัฐนันท์
อินทร์แป้น
  club  MF
club - club - club -
7 วรเทพ
อาจวิบูลย์พร
  club  MF
club - club - club -
10 RAFAEL
DINIZ MOLARINHO ROQUE
  club  club MF
club - club - club -
13 พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  MF
club - club - club -
14 ชัยภัทร์
หาญวชิระ
  club  MF
club - club - club -
15 วิทวัส
สายลาม
  club  MF
club - club - club -
16 นราชัย
อินทนาคา
  club  MF
club - club - club -
17 เจษฎา
สุภาฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
23 ธีรพัฒน์
ชัยเชิดชู
  club  MF
club - club - club -
31 ชาญชัย
บุญเพ็ง
  club  MF
club - club - club -
40 อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club - club - club -
77 พิษณุศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  club - club - club -  
FW
9
club
MINGU
KANG
  club  club club - club - club -  
FW
12
club
โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  club - club - club -  
FW
20
club
แทนไท
ปิตินานนท์
  club  club - club - club -  
FW
22
club
ตฤณ
เริงนภาผล
  club  club - club - club -  
FW
24
club
สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  club - club - club -  
FW
30
club
จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  club - club - club -  
FW
56
club
ปิยรักษ์
กวางแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
57
club
ปิยโรจน์
กวางแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
8 นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  FW
club - club - club -
9 MINGU
KANG
  club  club FW
club - club - club -
12 โชติพัฒน์
รวมสุข
  club  FW
club - club - club -
20 แทนไท
ปิตินานนท์
  club  FW
club - club - club -
22 ตฤณ
เริงนภาผล
  club  FW
club - club - club -
24 สาโรจน์
อโณทัยนุกูล
  club  FW
club - club - club -
30 จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  FW
club - club - club -
56 ปิยรักษ์
กวางแก้ว
  club  FW
club - club - club -
57 ปิยโรจน์
กวางแก้ว
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor