club club club club

Club & Players

club
club แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Phrae United football club
Short Name [Thai] PRUTD
Short Name [Eng] Phrae United
Alias [Eng] ศุภวัลย์
Stadium [Eng] สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
Capacity 3000
Website แพร่ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับ/facebook.com
Email phraeutd001@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แพร่ ยูไนเต็ด   0 0 1 0 1   1 0 0 2 0   2 1 0 1 2 1   1 3
Last Six Results club
17-02-62 club PHRUTD 0 - 1 SMFC club
L
09-02-62 club PHRUTD 2 - 0 NVYFC club
W
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
อรรนพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  club - club - club -
DF
3
club
อดิศร
สัพโส
  club  club - club - club -
DF
4
club
อดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
6
club
บุญมี
บุญรอด
  club  club - club - club -
DF
7
club
MUSTAFA
ZAZAI
  club  club club - club - club -
FW
8
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club -
MF
9
club
JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club club - club - club -
FW
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
THIAGO
ELIAS
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ธนกฤต
ชุมพรผ่อง
  club  club - club - club -
DF
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ศิวะเมต
ธนูศร
  club  club - club - club -
DF
18
club
นันทพล
ศุภไทย
  club  club - club - club -
GK
19
club
อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club - club -
FW
21
club
อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  club - club - club -
MF
22
club
สหวรรษ
กันทามูล
  club  club - club - club -
MF
23
club
วทัญญู
เสนานิมิต
  club  club - club - club -
MF
24
club
ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
25
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
26
club
วัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club - club - club -
MF
28
club
ทศพร
ชูชิน
  club  club - club - club -
DF
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club - club - club -
FW
40
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -
FW
42
club
นฤทธิื
โคกสีทา
  club  club - club - club -
DF
53
club
อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  club - club - club -
DF
99
club
THALES
CRUZ SALVIANO DE CAMPOS
  club  club club - club - club -
FW
1 อรรนพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
2 วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  DF
club - club - club -
3 อดิศร
สัพโส
  club  DF
club - club - club -
4 อดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
6 บุญมี
บุญรอด
  club  DF
club - club - club -
7 MUSTAFA
ZAZAI
  club  club FW
club - club - club -
8 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club -
9 JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club FW
club - club - club -
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
11 THIAGO
ELIAS
  club  club FW
club - club - club -
13 ธนกฤต
ชุมพรผ่อง
  club  DF
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
17 ศิวะเมต
ธนูศร
  club  DF
club - club - club -
18 นันทพล
ศุภไทย
  club  GK
club - club - club -
19 อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club - club -
21 อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  MF
club - club - club -
22 สหวรรษ
กันทามูล
  club  MF
club - club - club -
23 วทัญญู
เสนานิมิต
  club  MF
club - club - club -
24 ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
25 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
26 วัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club - club - club -
28 ทศพร
ชูชิน
  club  DF
club - club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club - club - club -
40 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
42 นฤทธิื
โคกสีทา
  club  DF
club - club - club -
53 อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  DF
club - club - club -
99 THALES
CRUZ SALVIANO DE CAMPOS
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
อรรนพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
18
club
นันทพล
ศุภไทย
  club  club - club - club -
GK
26
club
วัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
1 อรรนพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
18 นันทพล
ศุภไทย
  club  GK
club - club - club -
26 วัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  club - club - club -
DF
3
club
อดิศร
สัพโส
  club  club - club - club -
DF
6
club
บุญมี
บุญรอด
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธนกฤต
ชุมพรผ่อง
  club  club - club - club -
DF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ศิวะเมต
ธนูศร
  club  club - club - club -
DF
24
club
ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
25
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
28
club
ทศพร
ชูชิน
  club  club - club - club -
DF
42
club
นฤทธิื
โคกสีทา
  club  club - club - club -
DF
53
club
อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  club - club - club -
DF
2 วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  DF
club - club - club -
3 อดิศร
สัพโส
  club  DF
club - club - club -
6 บุญมี
บุญรอด
  club  DF
club - club - club -
13 ธนกฤต
ชุมพรผ่อง
  club  DF
club - club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
17 ศิวะเมต
ธนูศร
  club  DF
club - club - club -
24 ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
25 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
28 ทศพร
ชูชิน
  club  DF
club - club - club -
42 นฤทธิื
โคกสีทา
  club  DF
club - club - club -
53 อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
อดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club -
MF
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
21
club
อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  club - club - club -
MF
22
club
สหวรรษ
กันทามูล
  club  club - club - club -
MF
23
club
วทัญญู
เสนานิมิต
  club  club - club - club -
MF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club - club - club -
MF
4 อดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
8 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club -
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
21 อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  MF
club - club - club -
22 สหวรรษ
กันทามูล
  club  MF
club - club - club -
23 วทัญญู
เสนานิมิต
  club  MF
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
MUSTAFA
ZAZAI
  club  club club - club - club -  
FW
9
club
JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
THIAGO
ELIAS
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club - club -  
FW
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club - club - club -  
FW
40
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -  
FW
99
club
THALES
CRUZ SALVIANO DE CAMPOS
  club  club club - club - club -  
FW
7 MUSTAFA
ZAZAI
  club  club FW
club - club - club -
9 JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club FW
club - club - club -
11 THIAGO
ELIAS
  club  club FW
club - club - club -
19 อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club - club - club -
40 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
99 THALES
CRUZ SALVIANO DE CAMPOS
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor