club club club club
BAYIHA  NGAN DAVID MARTIAL BAYIHA NGAN DAVID MARTIAL

Goal ทำประตู (1) Yellow Card ใบเหลือง (3) Red Card ใบแดง (0)
# วันเวลาแข่งขัน แมตช์ นาทีที่ รายการที่แข่งขัน
1 5 MAY 2018 [18:00]
SAKFC v KSFC
64 ไทยลีก 3 (T3)
2 9 JUN 2018 [16:00]
NPFCB v HTUTD
26 ไทย ลีก 4 (T4)
3 24 JUN 2018 [18:00]
KKUTD v HTUTD
46 ไทย ลีก 4 (T4)

ไม่ได้รับใบแดง

# วันเวลาแข่งขัน แมตช์ นาทีที่ รายการที่แข่งขัน
1 5 MAY 2018 [18:00]
SAKFC v KSFC
47 ไทยลีก 3 (T3)

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor