club club club club

Club & Players

club
club เดฟโฟ เอฟซี
Club Name [Thai] เดฟโฟ เอฟซี
Club Name [Eng] DEFFO FC
Short Name [Thai] เดฟโฟ เอฟซี
Short Name [Eng] DF FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] ทีโอที สเตเดี้ยม
Capacity 3500
Website https://www.facebook.com/Deffofootballclub/
Email deffosport@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เดฟโฟ เอฟซี   1 5 2 7 8   1 2 5 4 12   16 2 7 7 11 20   -9 13
Last Six Results club
23-06-61 club DEFFO FC 1 - 0 TRNGFC club
W
17-06-61 club DEFFO FC 0 - 0 CTUTD club
D
13-06-61 club DEFFO FC 0 - 0 KBUFC club
D
13-05-61 club DEFFO FC 2 - 1 RNUTD club
W
05-05-61 club DEFFO FC 1 - 2 ARMY FC club
L
29-04-61 club DEFFO FC 0 - 1 CCRUTD club
L
Last Six Fixtures club
01-07-61 club DEFFO FC VS NRUTD club
H
07-07-61 club DEFFO FC VS SRTFC club
A
15-07-61 club DEFFO FC VS BBFC club
H
21-07-61 club DEFFO FC VS RPC club
A
28-07-61 club DEFFO FC VS SMFC club
H
01-08-61 club DEFFO FC VS WUNKS UTD club
A

Players

All Players

3
club
พงษ์ศักดิ์
สีขาว
  club  club - club - club -
DF
4
club
วศิน
ทองสง
  club  club - club - club -
MF
7
club
เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  club 2 club - club -
MF
8
club
พลลภ
ฆ้องจังหรีด
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
SONG
JINOUK
  club  club club 3 club - club 3
FW
10
club
รชานนท์
ศรีนอก
  club  club 2 club - club -
FW
11
club
มณฑล
พงษ์สอิ้ง
  club  club - club - club -
MF
14
club
นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
วชิระ
พันพินิจ
  club  club 4 club - club 2
FW
18
club
ณรงค์
วิเศษศรี
  club  club - club - club -
GK
21
club
YOHEI
ISE
  club  club club - club - club -
DF
22
club
ใจชาย
ปานมุนี
  club  club - club - club -
DF
23
club
ศักรินทร์
ภู่สามสาย
  club  club - club - club -
MF
24
club
แดนไตร
ลองจำนงค์
  club  club - club - club 1
DF
26
club
วันทวุฒิ
หวังประเสริฐ
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  club 2 club - club -
DF
28
club
เปรม
แซ่โก้ย
  club  club - club - club 2
FW
29
club
ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  club - club - club -
GK
37
club
วรายุทธ
ขำเลิศ
  club  club - club - club -
MF
39
club
สาธิต
ศรีอุทัย
  club  club 2 club - club -
DF
45
club
กิตติธัช
วัชรธีรพงษ์
  club  club - club - club -
MF
55
club
Shipahu Tangeni
Gerhardt
  club  club club - club - club 2
FW
62
club
สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  club 1 club - club -
FW
77
club
เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
99
club
ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  club - club - club -
FW
3 พงษ์ศักดิ์
สีขาว
  club  DF
club - club - club -
4 วศิน
ทองสง
  club  MF
club - club - club -
7 เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  MF
club 2 club - club -
8 พลลภ
ฆ้องจังหรีด
  club  MF
club 1 club - club -
9 SONG
JINOUK
  club  club FW
club 3 club - club 3
10 รชานนท์
ศรีนอก
  club  FW
club 2 club - club -
11 มณฑล
พงษ์สอิ้ง
  club  MF
club - club - club -
14 นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  DF
club 1 club - club -
15 วชิระ
พันพินิจ
  club  FW
club 4 club - club 2
18 ณรงค์
วิเศษศรี
  club  GK
club - club - club -
21 YOHEI
ISE
  club  club DF
club - club - club -
22 ใจชาย
ปานมุนี
  club  DF
club - club - club -
23 ศักรินทร์
ภู่สามสาย
  club  MF
club - club - club -
24 แดนไตร
ลองจำนงค์
  club  DF
club - club - club 1
26 วันทวุฒิ
หวังประเสริฐ
  club  DF
club 1 club - club -
27 กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  DF
club 2 club - club -
28 เปรม
แซ่โก้ย
  club  FW
club - club - club 2
29 ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  GK
club - club - club -
37 วรายุทธ
ขำเลิศ
  club  MF
club - club - club -
39 สาธิต
ศรีอุทัย
  club  DF
club 2 club - club -
45 กิตติธัช
วัชรธีรพงษ์
  club  MF
club - club - club -
55 Shipahu Tangeni
Gerhardt
  club  club FW
club - club - club 2
62 สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  FW
club 1 club - club -
77 เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
99 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ณรงค์
วิเศษศรี
  club  club - club - club -
GK
29
club
ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  club - club - club -
GK
18 ณรงค์
วิเศษศรี
  club  GK
club - club - club -
29 ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
พงษ์ศักดิ์
สีขาว
  club  club - club - club -
DF
14
club
นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
YOHEI
ISE
  club  club club - club - club -
DF
22
club
ใจชาย
ปานมุนี
  club  club - club - club -
DF
24
club
แดนไตร
ลองจำนงค์
  club  club - club - club 1
DF
26
club
วันทวุฒิ
หวังประเสริฐ
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  club 2 club - club -
DF
39
club
สาธิต
ศรีอุทัย
  club  club 2 club - club -
DF
77
club
เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
3 พงษ์ศักดิ์
สีขาว
  club  DF
club - club - club -
14 นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  DF
club 1 club - club -
21 YOHEI
ISE
  club  club DF
club - club - club -
22 ใจชาย
ปานมุนี
  club  DF
club - club - club -
24 แดนไตร
ลองจำนงค์
  club  DF
club - club - club 1
26 วันทวุฒิ
หวังประเสริฐ
  club  DF
club 1 club - club -
27 กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  DF
club 2 club - club -
39 สาธิต
ศรีอุทัย
  club  DF
club 2 club - club -
77 เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
วศิน
ทองสง
  club  club - club - club -
MF
7
club
เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  club 2 club - club -
MF
8
club
พลลภ
ฆ้องจังหรีด
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
มณฑล
พงษ์สอิ้ง
  club  club - club - club -
MF
23
club
ศักรินทร์
ภู่สามสาย
  club  club - club - club -
MF
37
club
วรายุทธ
ขำเลิศ
  club  club - club - club -
MF
45
club
กิตติธัช
วัชรธีรพงษ์
  club  club - club - club -
MF
4 วศิน
ทองสง
  club  MF
club - club - club -
7 เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  MF
club 2 club - club -
8 พลลภ
ฆ้องจังหรีด
  club  MF
club 1 club - club -
11 มณฑล
พงษ์สอิ้ง
  club  MF
club - club - club -
23 ศักรินทร์
ภู่สามสาย
  club  MF
club - club - club -
37 วรายุทธ
ขำเลิศ
  club  MF
club - club - club -
45 กิตติธัช
วัชรธีรพงษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
SONG
JINOUK
  club  club club 3 club - club 3  
FW
10
club
รชานนท์
ศรีนอก
  club  club 2 club - club -  
FW
15
club
วชิระ
พันพินิจ
  club  club 4 club - club 2  
FW
28
club
เปรม
แซ่โก้ย
  club  club - club - club 2  
FW
55
club
Shipahu Tangeni
Gerhardt
  club  club club - club - club 2  
FW
62
club
สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  club 1 club - club -  
FW
99
club
ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  club - club - club -  
FW
9 SONG
JINOUK
  club  club FW
club 3 club - club 3
10 รชานนท์
ศรีนอก
  club  FW
club 2 club - club -
15 วชิระ
พันพินิจ
  club  FW
club 4 club - club 2
28 เปรม
แซ่โก้ย
  club  FW
club - club - club 2
55 Shipahu Tangeni
Gerhardt
  club  club FW
club - club - club 2
62 สุวรรณ
หมั่นบำรุงศาสน์
  club  FW
club 1 club - club -
99 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor