club club club club

Club & Players

club
club เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] MOF CUSTOMS UNITED
Short Name [Thai] ศุลกากรยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUSTOMS UNITED
Alias [Eng] สิงห์นายด่าน
Stadium [Eng] สนามศุลกากรลาดกระบัง54
Capacity 1200
Website ศุลกากร ยูไนเต็ด แฟนคลับ | Facebook
Email peamsuk02@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด   2 2 1 7 5   3 2 0 7 2   10 5 4 1 14 7   7 19
Last Six Results club
21-04-61 club CTUTD 3 - 0 RNUTD club
W
08-04-61 club CTUTD 1 - 1 BBFC club
D
01-04-61 club CTUTD 2 - 1 NRUTD club
W
25-03-61 club CTUTD 1 - 1 BTUUTD club
D
17-03-61 club CTUTD 1 - 0 KBUFC club
W
11-03-61 club CTUTD 0 - 2 TRNGFC club
L
Last Six Fixtures club
28-04-61 club CTUTD VS RPC club
A
05-05-61 club CTUTD VS WUNKS UTD club
H
12-05-61 club CTUTD VS CCRUTD club
A
10-06-61 club CTUTD VS SRTFC club
H
17-06-61 club CTUTD VS DEFFO FC club
A
23-06-61 club CTUTD VS ARMY FC club
H

Players

All Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club 1 club 2
DF
5
club
ภควัต
สีเขียว
  club  club - club - club -
MF
7
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club 1 club - club 1
MF
8
club
พินิจ
ไชชนะ
  club  club 2 club - club 3
MF
9
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
10
club
ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club 2 club - club -
FW
12
club
กิตติ
สุริเจย์
  club  club 1 club - club -
GK
13
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club 1
FW
14
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club -
FW
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club 2 club - club -
DF
19
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club 4 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club - club - club 1
DF
23
club
ศุภร
ศุภการ
  club  club - club - club -
DF
24
club
COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club club 4 club - club -
FW
26
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
27
club
เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  club - club - club -
FW
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
31
club
เดชา
หวัดแท่น
  club  club - club - club -
MF
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club 1 club - club -
GK
33
club
INSEONG
HWANG
  club  club club 2 club - club 1
FW
37
club
คุณาพร
ศรีโสม
  club  club 2 club - club -
MF
39
club
อรรถพล
เรืองขจร
  club  club 1 club - club -
FW
40
club
UROS
STOJANOV
  club  club club - club - club 5
FW
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club - club - club -
4 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club 1 club 1 club 2
5 ภควัต
สีเขียว
  club  MF
club - club - club -
7 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club 1 club - club 1
8 พินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club 2 club - club 3
9 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
10 ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club 2 club - club -
12 กิตติ
สุริเจย์
  club  GK
club 1 club - club -
13 EFE
OBODE
  club  club FW
club - club - club 1
14 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club 2 club - club -
16 ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club -
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club 2 club - club -
19 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club 4 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club - club - club 1
23 ศุภร
ศุภการ
  club  DF
club - club - club -
24 COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club FW
club 4 club - club -
26 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
27 เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  FW
club - club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
31 เดชา
หวัดแท่น
  club  MF
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club 1 club - club -
33 INSEONG
HWANG
  club  club FW
club 2 club - club 1
37 คุณาพร
ศรีโสม
  club  MF
club 2 club - club -
39 อรรถพล
เรืองขจร
  club  FW
club 1 club - club -
40 UROS
STOJANOV
  club  club FW
club - club - club 5

GoalKeeper Players

12
club
กิตติ
สุริเจย์
  club  club 1 club - club -
GK
26
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club 1 club - club -
GK
12 กิตติ
สุริเจย์
  club  GK
club 1 club - club -
26 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club 1 club 2
DF
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club 2 club - club -
DF
19
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club 4 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club - club - club 1
DF
23
club
ศุภร
ศุภการ
  club  club - club - club -
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club - club - club -
4 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club 1 club 1 club 2
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club 2 club - club -
19 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club 4 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club - club - club 1
23 ศุภร
ศุภการ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
ภควัต
สีเขียว
  club  club - club - club -
MF
7
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club 1 club - club 1
MF
8
club
พินิจ
ไชชนะ
  club  club 2 club - club 3
MF
9
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club 2 club - club -
MF
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
31
club
เดชา
หวัดแท่น
  club  club - club - club -
MF
37
club
คุณาพร
ศรีโสม
  club  club 2 club - club -
MF
5 ภควัต
สีเขียว
  club  MF
club - club - club -
7 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club 1 club - club 1
8 พินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club 2 club - club 3
9 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
14 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club 2 club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
31 เดชา
หวัดแท่น
  club  MF
club - club - club -
37 คุณาพร
ศรีโสม
  club  MF
club 2 club - club -

Forward Players

10
club
ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -  
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club 2 club - club -  
FW
13
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club 1  
FW
16
club
ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club -  
FW
24
club
COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club club 4 club - club -  
FW
27
club
เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  club - club - club -  
FW
33
club
INSEONG
HWANG
  club  club club 2 club - club 1  
FW
39
club
อรรถพล
เรืองขจร
  club  club 1 club - club -  
FW
40
club
UROS
STOJANOV
  club  club club - club - club 5  
FW
10 ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club 2 club - club -
13 EFE
OBODE
  club  club FW
club - club - club 1
16 ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club -
24 COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club FW
club 4 club - club -
27 เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  FW
club - club - club -
33 INSEONG
HWANG
  club  club FW
club 2 club - club 1
39 อรรถพล
เรืองขจร
  club  FW
club 1 club - club -
40 UROS
STOJANOV
  club  club FW
club - club - club 5

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor