club club club club

Club & Players

club
club เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] MOF CUSTOMS UNITED
Short Name [Thai] ศุลกากรยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUSTOMS UNITED
Alias [Eng] สิงห์นายด่าน
Stadium [Eng] สนามศุลกากรลาดกระบัง54
Capacity 1200
Website ศุลกากร ยูไนเต็ด แฟนคลับ | Facebook
Email peamsuk02@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด   5 2 1 15 8   5 3 0 9 2   16 10 5 1 24 10   14 35
Last Six Results club
23-06-61 club CTUTD 2 - 1 ARMY FC club
W
17-06-61 club CTUTD 0 - 0 DEFFO FC club
D
10-06-61 club CTUTD 4 - 1 SRTFC club
W
12-05-61 club CTUTD 1 - 0 CCRUTD club
W
05-05-61 club CTUTD 2 - 1 WUNKS UTD club
W
28-04-61 club CTUTD 1 - 0 RPC club
W
Last Six Fixtures club
30-06-61 club CTUTD VS TRNGFC club
A
08-07-61 club CTUTD VS KBUFC club
H
14-07-61 club CTUTD VS BTUUTD club
H
22-07-61 club CTUTD VS NRUTD club
A
28-07-61 club CTUTD VS BBFC club
H
01-08-61 club CTUTD VS RNUTD club
A

Players

All Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club 1 club 3
DF
5
club
ภควัต
สีเขียว
  club  club - club - club -
MF
6
club
รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club 2 club - club 2
MF
8
club
พินิจ
ไชชนะ
  club  club 2 club - club 5
MF
9
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
10
club
ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club 2 club - club 1
FW
12
club
กิตติ
สุริเจย์
  club  club 2 club - club -
GK
14
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club 4 club - club -
MF
16
club
ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club -
FW
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club 4 club - club -
DF
19
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club 4 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club 2 club - club 1
DF
23
club
ศุภร
ศุภการ
  club  club - club - club -
DF
26
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
27
club
เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  club - club - club -
FW
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
31
club
เดชา
หวัดแท่น
  club  club - club - club -
MF
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club 1 club - club -
GK
33
club
INSEONG
HWANG
  club  club club 2 club - club 2
FW
37
club
คุณาพร
ศรีโสม
  club  club 5 club - club -
MF
38
club
ยุทธิชัย
เหลี่ยมไกร
  club  club 1 club 1 club -
MF
39
club
อรรถพล
เรืองขจร
  club  club 2 club - club -
FW
40
club
UROS
STOJANOV
  club  club club 2 club - club 7
FW
50
club
GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club club 3 club - club 3
MF
66
club
ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club club - club - club -
DF
99
club
จิราวุฒิ
สารนันต์
  club  club - club - club -
FW
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club - club - club -
4 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club 1 club 1 club 3
5 ภควัต
สีเขียว
  club  MF
club - club - club -
6 รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
7 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club 2 club - club 2
8 พินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club 2 club - club 5
9 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
10 ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club 2 club - club 1
12 กิตติ
สุริเจย์
  club  GK
club 2 club - club -
14 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club 4 club - club -
16 ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club -
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club 4 club - club -
19 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club 4 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club 2 club - club 1
23 ศุภร
ศุภการ
  club  DF
club - club - club -
26 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
27 เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  FW
club - club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
31 เดชา
หวัดแท่น
  club  MF
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club 1 club - club -
33 INSEONG
HWANG
  club  club FW
club 2 club - club 2
37 คุณาพร
ศรีโสม
  club  MF
club 5 club - club -
38 ยุทธิชัย
เหลี่ยมไกร
  club  MF
club 1 club 1 club -
39 อรรถพล
เรืองขจร
  club  FW
club 2 club - club -
40 UROS
STOJANOV
  club  club FW
club 2 club - club 7
50 GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club MF
club 3 club - club 3
66 ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club DF
club - club - club -
99 จิราวุฒิ
สารนันต์
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

12
club
กิตติ
สุริเจย์
  club  club 2 club - club -
GK
26
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club 1 club - club -
GK
12 กิตติ
สุริเจย์
  club  GK
club 2 club - club -
26 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club 1 club 3
DF
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club 4 club - club -
DF
19
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club 4 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club 2 club - club 1
DF
23
club
ศุภร
ศุภการ
  club  club - club - club -
DF
66
club
ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club club - club - club -
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club - club - club -
4 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club 1 club 1 club 3
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club 4 club - club -
19 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club 4 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club 2 club - club 1
23 ศุภร
ศุภการ
  club  DF
club - club - club -
66 ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
ภควัต
สีเขียว
  club  club - club - club -
MF
6
club
รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club 2 club - club 2
MF
8
club
พินิจ
ไชชนะ
  club  club 2 club - club 5
MF
9
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club 4 club - club -
MF
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
31
club
เดชา
หวัดแท่น
  club  club - club - club -
MF
37
club
คุณาพร
ศรีโสม
  club  club 5 club - club -
MF
38
club
ยุทธิชัย
เหลี่ยมไกร
  club  club 1 club 1 club -
MF
50
club
GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club club 3 club - club 3
MF
5 ภควัต
สีเขียว
  club  MF
club - club - club -
6 รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
7 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club 2 club - club 2
8 พินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club 2 club - club 5
9 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
14 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club 4 club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
31 เดชา
หวัดแท่น
  club  MF
club - club - club -
37 คุณาพร
ศรีโสม
  club  MF
club 5 club - club -
38 ยุทธิชัย
เหลี่ยมไกร
  club  MF
club 1 club 1 club -
50 GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club MF
club 3 club - club 3

Forward Players

10
club
ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -  
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club 2 club - club 1  
FW
16
club
ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club -  
FW
27
club
เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  club - club - club -  
FW
33
club
INSEONG
HWANG
  club  club club 2 club - club 2  
FW
39
club
อรรถพล
เรืองขจร
  club  club 2 club - club -  
FW
40
club
UROS
STOJANOV
  club  club club 2 club - club 7  
FW
99
club
จิราวุฒิ
สารนันต์
  club  club - club - club -  
FW
10 ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club 2 club - club 1
16 ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club -
27 เชาว์วัฒน์
ทองใบ
  club  FW
club - club - club -
33 INSEONG
HWANG
  club  club FW
club 2 club - club 2
39 อรรถพล
เรืองขจร
  club  FW
club 2 club - club -
40 UROS
STOJANOV
  club  club FW
club 2 club - club 7
99 จิราวุฒิ
สารนันต์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor