club club club club

Club & Players

club
club นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] NARA UNITED
Short Name [Thai] NRUTD
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส
Capacity 0
Website http://www.naraunited.com
Email narautd2010@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นรา ยูไนเต็ด   4 2 0 15 5   3 2 2 10 7   13 7 4 2 25 12   13 25
Last Six Results club
13-05-61 club NRUTD 1 - 2 ARMY FC club
L
06-05-61 club NRUTD 4 - 1 RPC club
W
28-04-61 club NRUTD 2 - 0 SMFC club
W
21-04-61 club NRUTD 1 - 1 BBFC club
D
07-04-61 club NRUTD 2 - 1 BTUUTD club
W
01-04-61 club NRUTD 1 - 2 CTUTD club
L
Last Six Fixtures club
10-06-61 club NRUTD VS CCRUTD club
H
16-06-61 club NRUTD VS SRTFC club
A
23-06-61 club NRUTD VS KBUFC club
H
01-07-61 club NRUTD VS DEFFO FC club
A
07-07-61 club NRUTD VS RNUTD club
H
15-07-61 club NRUTD VS TRNGFC club
A

Players

All Players

1
club
ซาการียา
สะแลแม
  club  club - club - club -
GK
4
club
มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club 3 club - club -
DF
5
club
ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club 1 club - club -
DF
7
club
BAN SUK
KIM
  club  club club 1 club - club -
FW
8
club
มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club 1 club - club 1
MF
9
club
JUNGYU
JUNG
  club  club club - club - club 7
FW
10
club
IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club club 1 club - club 6
FW
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
รุสดี
อามะ
  club  club 4 club - club -
MF
17
club
ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -
FW
18
club
อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  club - club - club -
GK
19
club
มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  club - club - club -
FW
20
club
มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  club - club - club -
MF
21
club
พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  club - club - club 2
FW
22
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
23
club
มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club 1 club - club -
FW
26
club
รีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
นายอารีข่าน
สแม
  club  club - club - club -
GK
28
club
อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club 1 club - club 4
MF
33
club
ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club 3 club - club -
DF
44
club
สะการียา
กอและ
  club  club 1 club - club -
DF
50
club
อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  club - club - club -
DF
55
club
นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  club - club - club -
GK
57
club
นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  club 2 club - club 3
MF
77
club
ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  club 1 club - club 1
MF
88
club
สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  club 1 club - club 1
MF
1 ซาการียา
สะแลแม
  club  GK
club - club - club -
4 มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club 3 club - club -
5 ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club 1 club - club -
7 BAN SUK
KIM
  club  club FW
club 1 club - club -
8 มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club 1 club - club 1
9 JUNGYU
JUNG
  club  club FW
club - club - club 7
10 IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club FW
club 1 club - club 6
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club 1 club - club -
16 รุสดี
อามะ
  club  MF
club 4 club - club -
17 ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
18 อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  GK
club - club - club -
19 มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  FW
club - club - club -
20 มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  MF
club - club - club -
21 พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  FW
club - club - club 2
22 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
23 มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  FW
club 1 club - club -
26 รีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
27 นายอารีข่าน
สแม
  club  GK
club - club - club -
28 อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club 1 club - club 4
33 ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club 3 club - club -
44 สะการียา
กอและ
  club  DF
club 1 club - club -
50 อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  DF
club - club - club -
55 นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  GK
club - club - club -
57 นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  MF
club 2 club - club 3
77 ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  MF
club 1 club - club 1
88 สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  MF
club 1 club - club 1

GoalKeeper Players

1
club
ซาการียา
สะแลแม
  club  club - club - club -
GK
18
club
อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  club - club - club -
GK
26
club
รีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
นายอารีข่าน
สแม
  club  club - club - club -
GK
55
club
นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  club - club - club -
GK
1 ซาการียา
สะแลแม
  club  GK
club - club - club -
18 อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  GK
club - club - club -
26 รีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
27 นายอารีข่าน
สแม
  club  GK
club - club - club -
55 นินูรุดดิน
นิเดร์หะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club 3 club - club -
DF
5
club
ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club 1 club - club -
DF
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
33
club
ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club 3 club - club -
DF
44
club
สะการียา
กอและ
  club  club 1 club - club -
DF
50
club
อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  club - club - club -
DF
4 มาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club 3 club - club -
5 ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club 1 club - club -
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club 1 club - club -
22 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
33 ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 สุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club 3 club - club -
44 สะการียา
กอและ
  club  DF
club 1 club - club -
50 อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club 1 club - club 1
MF
16
club
รุสดี
อามะ
  club  club 4 club - club -
MF
20
club
มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  club - club - club -
MF
28
club
อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club 1 club - club 4
MF
57
club
นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  club 2 club - club 3
MF
77
club
ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  club 1 club - club 1
MF
88
club
สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  club 1 club - club 1
MF
8 มูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club 1 club - club 1
16 รุสดี
อามะ
  club  MF
club 4 club - club -
20 มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  MF
club - club - club -
28 อาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club 1 club - club 4
57 นิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  MF
club 2 club - club 3
77 ซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  MF
club 1 club - club 1
88 สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  MF
club 1 club - club 1

Forward Players

7
club
BAN SUK
KIM
  club  club club 1 club - club -  
FW
9
club
JUNGYU
JUNG
  club  club club - club - club 7  
FW
10
club
IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club club 1 club - club 6  
FW
17
club
ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -  
FW
19
club
มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  club - club - club -  
FW
21
club
พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  club - club - club 2  
FW
23
club
มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club 1 club - club -  
FW
7 BAN SUK
KIM
  club  club FW
club 1 club - club -
9 JUNGYU
JUNG
  club  club FW
club - club - club 7
10 IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club FW
club 1 club - club 6
17 ซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
19 มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  FW
club - club - club -
21 พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  FW
club - club - club 2
23 มูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor