club club club club

Club & Players

club
club ตรัง เอฟซี
Club Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Club Name [Eng] TRANG FC
Short Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Short Name [Eng] TRFC
Alias [Eng] พะยูนพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
Capacity 5600
Website Page Facebook : TRANG FC
Email trangfc_group@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ตรัง เอฟซี   2 3 0 6 3   3 1 1 8 5   10 5 4 1 14 8   6 19
Last Six Results club
22-04-61 club TRNGFC 1 - 1 CCRUTD club
D
07-04-61 club TRNGFC 3 - 1 RNUTD club
W
31-03-61 club TRNGFC 3 - 1 BTUUTD club
W
24-03-61 club TRNGFC 0 - 3 NRUTD club
L
18-03-61 club TRNGFC 0 - 0 RPC club
D
11-03-61 club TRNGFC 2 - 0 CTUTD club
W
Last Six Fixtures club
28-04-61 club TRNGFC VS BBFC club
A
05-05-61 club TRNGFC VS SMFC club
H
12-05-61 club TRNGFC VS SRTFC club
A
10-06-61 club TRNGFC VS WUNKS UTD club
H
17-06-61 club TRNGFC VS KBUFC club
A
23-06-61 club TRNGFC VS DEFFO FC club
H

Players

All Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club - club - club -
MF
7
club
นารายณ์
ทองรอด
  club  club 4 club - club -
MF
8
club
TETSURO
INOUE
  club  club club 1 club - club 1
MF
9
club
พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  club - club - club -
FW
10
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club 3 club - club 2
MF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธฤต
ไทยานนท์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อานนท์
ปานมีทอง
  club  club 1 club - club 1
DF
15
club
ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  club - club - club -
FW
16
club
ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
อดิพงศ์
หลักเพชร
  club  club - club - club -
DF
18
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -
FW
19
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club - club - club -
DF
21
club
เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  club 1 club - club 1
MF
22
club
ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  club - club - club 1
MF
23
club
DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club club 2 club - club 7
FW
24
club
อานนท์
เพชรวัต
  club  club - club - club 1
MF
25
club
กตัญญู
ทรงโค
  club  club - club - club -
GK
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club 2 club - club -
DF
28
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
เจนณรงค์
ภูผา
  club  club - club - club -
DF
32
club
ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  club - club - club -
FW
35
club
วีรภัทร
ทองปาน
  club  club - club - club -
FW
37
club
ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  club - club - club -
GK
39
club
ชัชวาล
บัวหลวง
  club  club - club - club -
FW
40
club
FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club club - club - club -
DF
88
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club 3 club - club -
DF
99
club
BOUBA
ABBO
  club  club club 1 club - club -
FW
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club - club - club -
6 อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club - club - club -
7 นารายณ์
ทองรอด
  club  MF
club 4 club - club -
8 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club 1 club - club 1
9 พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  FW
club - club - club -
10 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club 3 club - club 2
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club - club - club -
13 ธฤต
ไทยานนท์
  club  MF
club - club - club -
14 อานนท์
ปานมีทอง
  club  DF
club 1 club - club 1
15 ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  FW
club - club - club -
16 ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  DF
club 1 club - club -
17 อดิพงศ์
หลักเพชร
  club  DF
club - club - club -
18 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
19 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club - club - club -
21 เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  MF
club 1 club - club 1
22 ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  MF
club - club - club 1
23 DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club FW
club 2 club - club 7
24 อานนท์
เพชรวัต
  club  MF
club - club - club 1
25 กตัญญู
ทรงโค
  club  GK
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club 2 club - club -
28 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club 1 club - club -
29 เจนณรงค์
ภูผา
  club  DF
club - club - club -
32 ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  FW
club - club - club -
35 วีรภัทร
ทองปาน
  club  FW
club - club - club -
37 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -
39 ชัชวาล
บัวหลวง
  club  FW
club - club - club -
40 FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club DF
club - club - club -
88 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club 3 club - club -
99 BOUBA
ABBO
  club  club FW
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
25
club
กตัญญู
ทรงโค
  club  club - club - club -
GK
37
club
ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  club - club - club -
GK
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
25 กตัญญู
ทรงโค
  club  GK
club - club - club -
37 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club - club - club -
DF
14
club
อานนท์
ปานมีทอง
  club  club 1 club - club 1
DF
16
club
ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
อดิพงศ์
หลักเพชร
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club 2 club - club -
DF
29
club
เจนณรงค์
ภูผา
  club  club - club - club -
DF
40
club
FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club club - club - club -
DF
88
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club 3 club - club -
DF
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club - club - club -
14 อานนท์
ปานมีทอง
  club  DF
club 1 club - club 1
16 ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  DF
club 1 club - club -
17 อดิพงศ์
หลักเพชร
  club  DF
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club 2 club - club -
29 เจนณรงค์
ภูผา
  club  DF
club - club - club -
40 FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club DF
club - club - club -
88 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club 3 club - club -

Midfielder Players

6
club
อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club - club - club -
MF
7
club
นารายณ์
ทองรอด
  club  club 4 club - club -
MF
8
club
TETSURO
INOUE
  club  club club 1 club - club 1
MF
10
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club 3 club - club 2
MF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธฤต
ไทยานนท์
  club  club - club - club -
MF
21
club
เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  club 1 club - club 1
MF
22
club
ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  club - club - club 1
MF
24
club
อานนท์
เพชรวัต
  club  club - club - club 1
MF
28
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club 1 club - club -
MF
6 อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club - club - club -
7 นารายณ์
ทองรอด
  club  MF
club 4 club - club -
8 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club 1 club - club 1
10 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club 3 club - club 2
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club - club - club -
13 ธฤต
ไทยานนท์
  club  MF
club - club - club -
21 เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  MF
club 1 club - club 1
22 ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  MF
club - club - club 1
24 อานนท์
เพชรวัต
  club  MF
club - club - club 1
28 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  club - club - club -  
FW
15
club
ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  club - club - club -  
FW
18
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -  
FW
19
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
23
club
DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club club 2 club - club 7  
FW
32
club
ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  club - club - club -  
FW
35
club
วีรภัทร
ทองปาน
  club  club - club - club -  
FW
39
club
ชัชวาล
บัวหลวง
  club  club - club - club -  
FW
99
club
BOUBA
ABBO
  club  club club 1 club - club -  
FW
9 พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  FW
club - club - club -
15 ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  FW
club - club - club -
18 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
19 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
23 DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club FW
club 2 club - club 7
32 ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  FW
club - club - club -
35 วีรภัทร
ทองปาน
  club  FW
club - club - club -
39 ชัชวาล
บัวหลวง
  club  FW
club - club - club -
99 BOUBA
ABBO
  club  club FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor