club club club club

Club & Players

club
club ตรัง เอฟซี
Club Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Club Name [Eng] TRANG FC
Short Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Short Name [Eng] TRFC
Alias [Eng] พะยูนพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
Capacity 5600
Website Page Facebook : TRANG FC
Email trangfc_group@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ตรัง เอฟซี   0 0 1 0 1   1 0 0 2 1   2 1 0 1 2 2   0 3
Last Six Results club
16-02-62 club TRNGFC 0 - 1 KBUFC club
L
10-02-62 club TRNGFC 2 - 1 RPC club
W
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
4
club
เอกชัย
นุ้ยขาว
  club  club - club - club -
MF
5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club - club - club -
MF
8
club
TETSURO
INOUE
  club  club club - club - club -
MF
9
club
NELISSON
TELES
  club  club club - club - club -
FW
10
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club - club - club -
MF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธฤต
ไทยานนท์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อานนท์
ปานมีทอง
  club  club - club - club -
DF
16
club
ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  club - club - club -
DF
18
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -
FW
19
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club - club - club -
DF
21
club
เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  club - club - club -
MF
22
club
ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  club - club - club -
MF
23
club
DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club club - club - club -
FW
25
club
กตัญญู
ทรงโค
  club  club - club - club -
GK
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club - club - club -
DF
29
club
เจนณรงค์
ภูผา
  club  club - club - club -
DF
32
club
ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  club - club - club -
FW
33
club
ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  club - club - club -
MF
34
club
อนุรักษ์
ยืนหาร
  club  club - club - club -
FW
35
club
วีรภัทร
ทองปาน
  club  club - club - club -
FW
37
club
ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  club - club - club -
GK
39
club
ชัชวาล
บัวหลวง
  club  club - club - club -
FW
69
club
แทนพล
ไชยสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
89
club
RICARDO
THEODORO DE ALMEIDA
  club  club club - club - club -
MF
91
club
ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  club - club - club -
DF
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
4 เอกชัย
นุ้ยขาว
  club  MF
club - club - club -
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club - club - club -
6 อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club - club - club -
8 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club - club - club -
9 NELISSON
TELES
  club  club FW
club - club - club -
10 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club - club - club -
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club - club - club -
13 ธฤต
ไทยานนท์
  club  MF
club - club - club -
14 อานนท์
ปานมีทอง
  club  DF
club - club - club -
16 ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  DF
club - club - club -
18 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
19 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club - club - club -
21 เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  MF
club - club - club -
22 ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  MF
club - club - club -
23 DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club FW
club - club - club -
25 กตัญญู
ทรงโค
  club  GK
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club - club - club -
29 เจนณรงค์
ภูผา
  club  DF
club - club - club -
32 ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  FW
club - club - club -
33 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club - club - club -
34 อนุรักษ์
ยืนหาร
  club  FW
club - club - club -
35 วีรภัทร
ทองปาน
  club  FW
club - club - club -
37 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -
39 ชัชวาล
บัวหลวง
  club  FW
club - club - club -
69 แทนพล
ไชยสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
89 RICARDO
THEODORO DE ALMEIDA
  club  club MF
club - club - club -
91 ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
25
club
กตัญญู
ทรงโค
  club  club - club - club -
GK
37
club
ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  club - club - club -
GK
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
25 กตัญญู
ทรงโค
  club  GK
club - club - club -
37 ภูมินิวัฒน์
ทุหา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club - club - club -
DF
14
club
อานนท์
ปานมีทอง
  club  club - club - club -
DF
16
club
ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club - club - club -
DF
29
club
เจนณรงค์
ภูผา
  club  club - club - club -
DF
91
club
ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  club - club - club -
DF
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club - club - club -
14 อานนท์
ปานมีทอง
  club  DF
club - club - club -
16 ไมตรี
กุหลาบขาว
  club  DF
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club - club - club -
29 เจนณรงค์
ภูผา
  club  DF
club - club - club -
91 ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
เอกชัย
นุ้ยขาว
  club  club - club - club -
MF
6
club
อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club - club - club -
MF
8
club
TETSURO
INOUE
  club  club club - club - club -
MF
10
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club - club - club -
MF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธฤต
ไทยานนท์
  club  club - club - club -
MF
21
club
เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  club - club - club -
MF
22
club
ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  club - club - club -
MF
33
club
ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  club - club - club -
MF
89
club
RICARDO
THEODORO DE ALMEIDA
  club  club club - club - club -
MF
4 เอกชัย
นุ้ยขาว
  club  MF
club - club - club -
6 อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club - club - club -
8 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club - club - club -
10 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club - club - club -
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club - club - club -
13 ธฤต
ไทยานนท์
  club  MF
club - club - club -
21 เอกอาทิตย์
สมจิตร
  club  MF
club - club - club -
22 ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  MF
club - club - club -
33 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club - club - club -
89 RICARDO
THEODORO DE ALMEIDA
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
NELISSON
TELES
  club  club club - club - club -  
FW
18
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -  
FW
19
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
23
club
DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club club - club - club -  
FW
32
club
ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  club - club - club -  
FW
34
club
อนุรักษ์
ยืนหาร
  club  club - club - club -  
FW
35
club
วีรภัทร
ทองปาน
  club  club - club - club -  
FW
39
club
ชัชวาล
บัวหลวง
  club  club - club - club -  
FW
69
club
แทนพล
ไชยสิทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
9 NELISSON
TELES
  club  club FW
club - club - club -
18 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
19 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
23 DOUGLAS
LOPES CARNEIRO
  club  club FW
club - club - club -
32 ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  FW
club - club - club -
34 อนุรักษ์
ยืนหาร
  club  FW
club - club - club -
35 วีรภัทร
ทองปาน
  club  FW
club - club - club -
39 ชัชวาล
บัวหลวง
  club  FW
club - club - club -
69 แทนพล
ไชยสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor