club club club club

Club & Players

club
club อยุธยา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อยุธยา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] AYUTTAYA UNITED
Short Name [Thai] อยุธยา ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] AYUTD
Alias [Eng] นักรบอโยธยา
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Capacity 6800
Website https://www.facebook.com/AYUTDOFFICIAL/
Email ayutthaya.warrior@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา ยูไนเต็ด   0 0 1 1 2   1 0 0 3 2   2 1 0 1 4 4   0 3
Last Six Results club
17-02-62 club AYUTD 3 - 2 SK.FC club
W
10-02-62 club AYUTD 1 - 2 NPFC club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
สันติภาพ
บุญเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
2
club
จิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุวภัทร
จันสีทา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ชินดนัย
วงษ์ประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
6
club
KENTARO
TAKAMATSU
  club  club club - club - club -
MF
7
club
อภิรัตน์
หีมขาว
  club  club - club - club -
FW
8
club
Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club club - club - club -
MF
9
club
อานนท์
บุษผา
  club  club - club - club -
FW
10
club
Diego Emiliano
Silva Silva
  club  club club - club - club -
FW
11
club
ไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  club - club - club -
MF
13
club
ศิวนัส
หนบรรเลง
  club  club - club - club -
GK
14
club
NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club club - club - club -
MF
15
club
จิระศักดิ์
บุตรแดงน้อย
  club  club - club - club -
DF
17
club
อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  club - club - club -
MF
19
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club - club - club -
MF
22
club
สามารถ
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
MF
23
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
26
club
ภุชพงค์
นามสีฐาน
  club  club - club - club -
MF
28
club
ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  club - club - club -
GK
30
club
สิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  club - club - club -
DF
31
club
สม
กลิ่นมี
  club  club - club - club -
FW
34
club
อนุวัฒน์
พิกุลศรี
  club  club - club - club -
DF
40
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club - club - club -
MF
44
club
รัฐพล
กุลบุญ
  club  club - club - club -
MF
48
club
ตะวัน
หันทำเล
  club  club - club - club -
DF
49
club
นครินทร์
เทพอักษร
  club  club - club - club -
FW
52
club
ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club -
DF
99
club
ภาคภูมิ
ลาโต
  club  club - club - club -
DF
1 สันติภาพ
บุญเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
2 จิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  DF
club - club - club -
4 สุวภัทร
จันสีทา
  club  DF
club - club - club -
5 ชินดนัย
วงษ์ประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
6 KENTARO
TAKAMATSU
  club  club MF
club - club - club -
7 อภิรัตน์
หีมขาว
  club  FW
club - club - club -
8 Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club MF
club - club - club -
9 อานนท์
บุษผา
  club  FW
club - club - club -
10 Diego Emiliano
Silva Silva
  club  club FW
club - club - club -
11 ไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  MF
club - club - club -
13 ศิวนัส
หนบรรเลง
  club  GK
club - club - club -
14 NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club MF
club - club - club -
15 จิระศักดิ์
บุตรแดงน้อย
  club  DF
club - club - club -
17 อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  MF
club - club - club -
19 กฤษดา
ปิสสา
  club  MF
club - club - club -
22 สามารถ
โพธิ์มี
  club  MF
club - club - club -
23 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
26 ภุชพงค์
นามสีฐาน
  club  MF
club - club - club -
28 ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  GK
club - club - club -
30 สิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  DF
club - club - club -
31 สม
กลิ่นมี
  club  FW
club - club - club -
34 อนุวัฒน์
พิกุลศรี
  club  DF
club - club - club -
40 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club - club - club -
44 รัฐพล
กุลบุญ
  club  MF
club - club - club -
48 ตะวัน
หันทำเล
  club  DF
club - club - club -
49 นครินทร์
เทพอักษร
  club  FW
club - club - club -
52 ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club -
99 ภาคภูมิ
ลาโต
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
สันติภาพ
บุญเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
13
club
ศิวนัส
หนบรรเลง
  club  club - club - club -
GK
23
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
28
club
ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  club - club - club -
GK
1 สันติภาพ
บุญเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
13 ศิวนัส
หนบรรเลง
  club  GK
club - club - club -
23 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
28 ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
จิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุวภัทร
จันสีทา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ชินดนัย
วงษ์ประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
15
club
จิระศักดิ์
บุตรแดงน้อย
  club  club - club - club -
DF
30
club
สิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  club - club - club -
DF
34
club
อนุวัฒน์
พิกุลศรี
  club  club - club - club -
DF
48
club
ตะวัน
หันทำเล
  club  club - club - club -
DF
52
club
ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club -
DF
99
club
ภาคภูมิ
ลาโต
  club  club - club - club -
DF
2 จิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  DF
club - club - club -
4 สุวภัทร
จันสีทา
  club  DF
club - club - club -
5 ชินดนัย
วงษ์ประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
15 จิระศักดิ์
บุตรแดงน้อย
  club  DF
club - club - club -
30 สิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  DF
club - club - club -
34 อนุวัฒน์
พิกุลศรี
  club  DF
club - club - club -
48 ตะวัน
หันทำเล
  club  DF
club - club - club -
52 ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club -
99 ภาคภูมิ
ลาโต
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
KENTARO
TAKAMATSU
  club  club club - club - club -
MF
8
club
Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club club - club - club -
MF
11
club
ไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  club - club - club -
MF
14
club
NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club club - club - club -
MF
17
club
อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  club - club - club -
MF
19
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club - club - club -
MF
22
club
สามารถ
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
MF
26
club
ภุชพงค์
นามสีฐาน
  club  club - club - club -
MF
40
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club - club - club -
MF
44
club
รัฐพล
กุลบุญ
  club  club - club - club -
MF
6 KENTARO
TAKAMATSU
  club  club MF
club - club - club -
8 Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club MF
club - club - club -
11 ไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  MF
club - club - club -
14 NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club MF
club - club - club -
17 อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  MF
club - club - club -
19 กฤษดา
ปิสสา
  club  MF
club - club - club -
22 สามารถ
โพธิ์มี
  club  MF
club - club - club -
26 ภุชพงค์
นามสีฐาน
  club  MF
club - club - club -
40 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club - club - club -
44 รัฐพล
กุลบุญ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
อภิรัตน์
หีมขาว
  club  club - club - club -  
FW
9
club
อานนท์
บุษผา
  club  club - club - club -  
FW
10
club
Diego Emiliano
Silva Silva
  club  club club - club - club -  
FW
31
club
สม
กลิ่นมี
  club  club - club - club -  
FW
49
club
นครินทร์
เทพอักษร
  club  club - club - club -  
FW
7 อภิรัตน์
หีมขาว
  club  FW
club - club - club -
9 อานนท์
บุษผา
  club  FW
club - club - club -
10 Diego Emiliano
Silva Silva
  club  club FW
club - club - club -
31 สม
กลิ่นมี
  club  FW
club - club - club -
49 นครินทร์
เทพอักษร
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor