club club club club

Club & Players

club
club นครศรี ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นครศรี ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] nakhonsi United
Short Name [Thai] นครศรี ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] nakhonsi United
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาร่อนพิบูล
Capacity 10000
Website www.nakhonsiunited.com
Email nazagroup8@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นครศรี ยูไนเต็ด   1 0 0 4 1   1 0 0 2 0   2 2 0 0 6 1   5 6
Last Six Results club
16-02-62 club NKS UTD 2 - 0 ARMY FC club
W
09-02-62 club NKS UTD 4 - 1 BBFC club
W
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
เอกชัย
เหร็มเหมาะ
  club  club - club - club -
GK
4
club
ธนกร
เพชรคง
  club  club - club - club -
DF
5
club
กฤตพงศ์
มาลากาญจน์
  club  club - club - club -
DF
6
club
นฤพล
ภูมิมาศ
  club  club - club - club -
DF
7
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  club - club - club -
MF
10
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
นิราศ
บุหง่า
  club  club - club - club -
MF
13
club
วุฒินันท์
หันช่อ
  club  club - club - club -
GK
14
club
Daniel
Mensah
  club  club club - club - club -
DF
15
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club -
FW
17
club
ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  club - club - club -
DF
19
club
มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
24
club
ธรรมรัตน์
ใบหนองฮี
  club  club - club - club -
MF
27
club
วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
29
club
ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  club - club - club -
FW
30
club
อภิวัฒน์
ชมพู
  club  club - club - club -
MF
31
club
ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  club - club - club -
FW
33
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club - club - club -
MF
37
club
ภัทรพล
โมลิโต
  club  club - club - club -
MF
39
club
ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  club - club - club -
GK
40
club
เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  club - club - club -
DF
41
club
DAIKI
KONOMURA
  club  club club - club - club -
FW
44
club
พีรวิชญ์
สุภาภา
  club  club - club - club -
DF
1 เอกชัย
เหร็มเหมาะ
  club  GK
club - club - club -
4 ธนกร
เพชรคง
  club  DF
club - club - club -
5 กฤตพงศ์
มาลากาญจน์
  club  DF
club - club - club -
6 นฤพล
ภูมิมาศ
  club  DF
club - club - club -
7 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
8 ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  MF
club - club - club -
10 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club - club - club -
11 นิราศ
บุหง่า
  club  MF
club - club - club -
13 วุฒินันท์
หันช่อ
  club  GK
club - club - club -
14 Daniel
Mensah
  club  club DF
club - club - club -
15 EFE
OBODE
  club  club FW
club - club - club -
17 ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  DF
club - club - club -
19 มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  MF
club - club - club -
20 ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
23 ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
24 ธรรมรัตน์
ใบหนองฮี
  club  MF
club - club - club -
27 วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
29 ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  FW
club - club - club -
30 อภิวัฒน์
ชมพู
  club  MF
club - club - club -
31 ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  FW
club - club - club -
33 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club - club - club -
37 ภัทรพล
โมลิโต
  club  MF
club - club - club -
39 ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  GK
club - club - club -
40 เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  DF
club - club - club -
41 DAIKI
KONOMURA
  club  club FW
club - club - club -
44 พีรวิชญ์
สุภาภา
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
เอกชัย
เหร็มเหมาะ
  club  club - club - club -
GK
13
club
วุฒินันท์
หันช่อ
  club  club - club - club -
GK
39
club
ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  club - club - club -
GK
1 เอกชัย
เหร็มเหมาะ
  club  GK
club - club - club -
13 วุฒินันท์
หันช่อ
  club  GK
club - club - club -
39 ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
ธนกร
เพชรคง
  club  club - club - club -
DF
5
club
กฤตพงศ์
มาลากาญจน์
  club  club - club - club -
DF
6
club
นฤพล
ภูมิมาศ
  club  club - club - club -
DF
14
club
Daniel
Mensah
  club  club club - club - club -
DF
17
club
ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
40
club
เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  club - club - club -
DF
44
club
พีรวิชญ์
สุภาภา
  club  club - club - club -
DF
4 ธนกร
เพชรคง
  club  DF
club - club - club -
5 กฤตพงศ์
มาลากาญจน์
  club  DF
club - club - club -
6 นฤพล
ภูมิมาศ
  club  DF
club - club - club -
14 Daniel
Mensah
  club  club DF
club - club - club -
17 ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  DF
club - club - club -
23 ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
27 วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
40 เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  DF
club - club - club -
44 พีรวิชญ์
สุภาภา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  club - club - club -
MF
10
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
นิราศ
บุหง่า
  club  club - club - club -
MF
19
club
มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  club - club - club -
MF
24
club
ธรรมรัตน์
ใบหนองฮี
  club  club - club - club -
MF
30
club
อภิวัฒน์
ชมพู
  club  club - club - club -
MF
33
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club - club - club -
MF
37
club
ภัทรพล
โมลิโต
  club  club - club - club -
MF
7 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
8 ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  MF
club - club - club -
10 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club - club - club -
11 นิราศ
บุหง่า
  club  MF
club - club - club -
19 มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  MF
club - club - club -
20 ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
24 ธรรมรัตน์
ใบหนองฮี
  club  MF
club - club - club -
30 อภิวัฒน์
ชมพู
  club  MF
club - club - club -
33 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club - club - club -
37 ภัทรพล
โมลิโต
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

15
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club -  
FW
29
club
ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  club - club - club -  
FW
31
club
ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  club - club - club -  
FW
41
club
DAIKI
KONOMURA
  club  club club - club - club -  
FW
15 EFE
OBODE
  club  club FW
club - club - club -
29 ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  FW
club - club - club -
31 ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  FW
club - club - club -
41 DAIKI
KONOMURA
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor