club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
Club Name [Eng] Kasem Bundit University football club
Short Name [Thai] ม.เกษมบัณฑิต
Short Name [Eng] KBU FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
Capacity 700
Website ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี
Email kasembunditfc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี   2 2 4 7 10   0 5 3 6 10   16 2 7 7 13 20   -7 13
Last Six Results club
23-06-61 club KBUFC 0 - 0 NRUTD club
D
17-06-61 club KBUFC 0 - 1 TRNGFC club
L
13-06-61 club KBUFC 0 - 0 DEFFO FC club
D
12-05-61 club KBUFC 0 - 0 WUNKS UTD club
D
06-05-61 club KBUFC 0 - 2 RNUTD club
L
29-04-61 club KBUFC 2 - 2 ARMY FC club
D
Last Six Fixtures club
30-06-61 club KBUFC VS BTUUTD club
H
08-07-61 club KBUFC VS CTUTD club
A
14-07-61 club KBUFC VS SMFC club
H
21-07-61 club KBUFC VS BBFC club
A
29-07-61 club KBUFC VS CCRUTD club
H
01-08-61 club KBUFC VS RPC club
A

Players

All Players

1
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
2
club
จิตรภาณุ
สมนาค
  club  club - club - club -
DF
3
club
นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  club 3 club - club -
MF
7
club
ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  club - club - club 2
DF
9
club
sanou
oumar
  club  club club 4 club - club 1
FW
10
club
FREITAS RIBEIRO
CAIQUE
  club  club club 1 club - club -
FW
12
club
วิทยา
กิจกุศล
  club  club - club - club 1
DF
13
club
มาย
หอสุวรรณ์
  club  club - club - club 1
FW
14
club
ธนวัฒน์
รัศมี
  club  club - club - club -
FW
15
club
ไชยสาร
หอมบุญ
  club  club 1 club - club 3
MF
17
club
สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  club - club - club -
MF
19
club
รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  club 1 club - club 1
FW
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  club - club - club -
DF
22
club
อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club 1
DF
23
club
ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  club - club - club -
FW
24
club
อาดีย์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
26
club
ปวริศร์
แสนสุข
  club  club 4 club - club -
DF
27
club
พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  club - club - club -
GK
30
club
ธีรภัทร
นิยมฤทธิ์
  club  club 1 club - club -
MF
31
club
ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  club 2 club - club 2
MF
32
club
อดิศักดิ์
อะภัยลุน
  club  club - club - club -
DF
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club 1 club - club -
GK
35
club
กฤติน
หล่อจันอัด
  club  club 3 club - club -
DF
37
club
TAIGA
WATABE
  club  club club 3 club - club -
MF
99
club
ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club club 3 club - club 2
FW
1 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
2 จิตรภาณุ
สมนาค
  club  DF
club - club - club -
3 นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  DF
club 1 club - club -
5 อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  DF
club 1 club - club -
6 วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  MF
club 3 club - club -
7 ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  DF
club - club - club 2
9 sanou
oumar
  club  club FW
club 4 club - club 1
10 FREITAS RIBEIRO
CAIQUE
  club  club FW
club 1 club - club -
12 วิทยา
กิจกุศล
  club  DF
club - club - club 1
13 มาย
หอสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club 1
14 ธนวัฒน์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -
15 ไชยสาร
หอมบุญ
  club  MF
club 1 club - club 3
17 สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  MF
club - club - club -
19 รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  FW
club 1 club - club 1
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club -
21 หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  DF
club - club - club -
22 อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  DF
club - club - club 1
23 ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  FW
club - club - club -
24 อาดีย์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
26 ปวริศร์
แสนสุข
  club  DF
club 4 club - club -
27 พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
29 กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  GK
club - club - club -
30 ธีรภัทร
นิยมฤทธิ์
  club  MF
club 1 club - club -
31 ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  MF
club 2 club - club 2
32 อดิศักดิ์
อะภัยลุน
  club  DF
club - club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club 1 club - club -
35 กฤติน
หล่อจันอัด
  club  DF
club 3 club - club -
37 TAIGA
WATABE
  club  club MF
club 3 club - club -
99 ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club FW
club 3 club - club 2

GoalKeeper Players

1
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
29
club
กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  club - club - club -
GK
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club 1 club - club -
GK
1 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
29 กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  GK
club - club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2
club
จิตรภาณุ
สมนาค
  club  club - club - club -
DF
3
club
นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  club - club - club 2
DF
12
club
วิทยา
กิจกุศล
  club  club - club - club 1
DF
21
club
หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  club - club - club -
DF
22
club
อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club 1
DF
26
club
ปวริศร์
แสนสุข
  club  club 4 club - club -
DF
32
club
อดิศักดิ์
อะภัยลุน
  club  club - club - club -
DF
35
club
กฤติน
หล่อจันอัด
  club  club 3 club - club -
DF
2 จิตรภาณุ
สมนาค
  club  DF
club - club - club -
3 นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  DF
club 1 club - club -
5 อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  DF
club 1 club - club -
7 ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  DF
club - club - club 2
12 วิทยา
กิจกุศล
  club  DF
club - club - club 1
21 หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  DF
club - club - club -
22 อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  DF
club - club - club 1
26 ปวริศร์
แสนสุข
  club  DF
club 4 club - club -
32 อดิศักดิ์
อะภัยลุน
  club  DF
club - club - club -
35 กฤติน
หล่อจันอัด
  club  DF
club 3 club - club -

Midfielder Players

6
club
วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  club 3 club - club -
MF
15
club
ไชยสาร
หอมบุญ
  club  club 1 club - club 3
MF
17
club
สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  club - club - club -
MF
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
อาดีย์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
27
club
พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
30
club
ธีรภัทร
นิยมฤทธิ์
  club  club 1 club - club -
MF
31
club
ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  club 2 club - club 2
MF
37
club
TAIGA
WATABE
  club  club club 3 club - club -
MF
6 วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  MF
club 3 club - club -
15 ไชยสาร
หอมบุญ
  club  MF
club 1 club - club 3
17 สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  MF
club - club - club -
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club -
24 อาดีย์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
27 พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
30 ธีรภัทร
นิยมฤทธิ์
  club  MF
club 1 club - club -
31 ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  MF
club 2 club - club 2
37 TAIGA
WATABE
  club  club MF
club 3 club - club -

Forward Players

9
club
sanou
oumar
  club  club club 4 club - club 1  
FW
10
club
FREITAS RIBEIRO
CAIQUE
  club  club club 1 club - club -  
FW
13
club
มาย
หอสุวรรณ์
  club  club - club - club 1  
FW
14
club
ธนวัฒน์
รัศมี
  club  club - club - club -  
FW
19
club
รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  club 1 club - club 1  
FW
23
club
ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  club - club - club -  
FW
99
club
ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club club 3 club - club 2  
FW
9 sanou
oumar
  club  club FW
club 4 club - club 1
10 FREITAS RIBEIRO
CAIQUE
  club  club FW
club 1 club - club -
13 มาย
หอสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club 1
14 ธนวัฒน์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -
19 รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  FW
club 1 club - club 1
23 ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  FW
club - club - club -
99 ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club FW
club 3 club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor