club club club club

Club & Players

club
club อยุธยา เอฟซี
Club Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Club Name [Eng] Ayutthaya FC
Short Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Short Name [Eng] Ayutthaya
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาอำเภอบางปะอิน (โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน)
Capacity 2500
Website
Email ayutthayafc2016@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา เอฟซี   2 2 3 5 7   1 1 4 5 12   13 3 3 7 10 19   -9 12
Last Six Results club
13-05-61 club AYTFC 1 - 2 KPPFC club
L
05-05-61 club AYTFC 1 - 1 NVYFC club
D
29-04-61 club AYTFC 0 - 1 BKKFC club
L
21-04-61 club AYTFC 1 - 2 LPWR club
L
07-04-61 club AYTFC 0 - 0 PHRUTD club
D
01-04-61 club AYTFC 0 - 4 AYUTD club
L
Last Six Fixtures club
10-06-61 club AYTFC VS CCSFC club
A
17-06-61 club AYTFC VS MKUTD club
A
23-06-61 club AYTFC VS JLCMUTD club
H
30-06-61 club AYTFC VS KSFC club
A
07-07-61 club AYTFC VS CRCITY club
H
14-07-61 club AYTFC VS UBONFC club
A

Players

All Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club 2 club - club -
DF
3
club
อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  club - club - club -
MF
4
club
จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  club - club - club -
DF
8
club
รชานนท์
ศรีนอก
  club  club 2 club - club -
FW
9
club
EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club club - club - club -
MF
10
club
MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club club 2 club - club -
MF
11
club
YUNSOO
HAN
  club  club club - club - club 1
MF
13
club
ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  club - club - club -
MF
14
club
รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  club 1 club - club -
MF
15
club
สรชัย
คณะพล
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club 6 club - club 3
FW
18
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club -
FW
20
club
ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club 3 club - club 1
MF
22
club
เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
ประธาน
เสนาลา
  club  club 2 club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
25
club
ณัฐพล
มณีมงคล
  club  club 1 club - club -
MF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club 2 club - club 3
DF
28
club
ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  club 1 club - club -
DF
29
club
อนุชา
ไชยวงค์
  club  club 1 club - club 1
FW
30
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club 1 club - club -
DF
36
club
ปองเทพ
มุลาลี
  club  club 1 club - club -
MF
38
club
ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักรินทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
40
club
อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  club - club - club -
DF
99
club
อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  club - club - club -
FW
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club 2 club - club -
3 อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  MF
club - club - club -
4 จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  DF
club 2 club - club 1
7 อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  DF
club - club - club -
8 รชานนท์
ศรีนอก
  club  FW
club 2 club - club -
9 EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club MF
club - club - club -
10 MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club MF
club 2 club - club -
11 YUNSOO
HAN
  club  club MF
club - club - club 1
13 ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  MF
club - club - club -
14 รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  MF
club 1 club - club -
15 สรชัย
คณะพล
  club  DF
club 1 club - club -
16 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club 6 club - club 3
18 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club -
20 ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club 3 club - club 1
22 เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  DF
club 1 club - club -
23 ประธาน
เสนาลา
  club  MF
club 2 club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐพล
มณีมงคล
  club  MF
club 1 club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club 2 club - club 3
28 ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  DF
club 1 club - club -
29 อนุชา
ไชยวงค์
  club  FW
club 1 club - club 1
30 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club 1 club - club -
36 ปองเทพ
มุลาลี
  club  MF
club 1 club - club -
38 ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  GK
club - club - club -
39 จักรินทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -
40 อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  DF
club - club - club -
99 อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
16
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
18
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
30
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
38
club
ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักรินทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
16 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
18 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
30 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
หากะวี
  club  GK
club - club - club -
39 จักรินทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club 2 club - club -
DF
4
club
จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  club - club - club -
DF
15
club
สรชัย
คณะพล
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club 2 club - club 3
DF
28
club
ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  club 1 club - club -
DF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club 1 club - club -
DF
40
club
อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  club - club - club -
DF
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club 2 club - club -
4 จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
ธาราธีรกุล
  club  DF
club 2 club - club 1
7 อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  DF
club - club - club -
15 สรชัย
คณะพล
  club  DF
club 1 club - club -
22 เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  DF
club 1 club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club 2 club - club 3
28 ศิริวัฒน์
โชติเวชารักษ์
  club  DF
club 1 club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club 1 club - club -
40 อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  club - club - club -
MF
9
club
EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club club - club - club -
MF
10
club
MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club club 2 club - club -
MF
11
club
YUNSOO
HAN
  club  club club - club - club 1
MF
13
club
ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  club - club - club -
MF
14
club
รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club 3 club - club 1
MF
23
club
ประธาน
เสนาลา
  club  club 2 club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
25
club
ณัฐพล
มณีมงคล
  club  club 1 club - club -
MF
36
club
ปองเทพ
มุลาลี
  club  club 1 club - club -
MF
3 อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  MF
club - club - club -
9 EMMANUEL KWAME
AKADOM
  club  club MF
club - club - club -
10 MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club MF
club 2 club - club -
11 YUNSOO
HAN
  club  club MF
club - club - club 1
13 ชัชวาลย์
พรมสุข
  club  MF
club - club - club -
14 รัฐธรรมนูญ
รุ่งเรือง
  club  MF
club 1 club - club -
20 ณัฐพงษ์
นันทะเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club 3 club - club 1
23 ประธาน
เสนาลา
  club  MF
club 2 club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐพล
มณีมงคล
  club  MF
club 1 club - club -
36 ปองเทพ
มุลาลี
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

8
club
รชานนท์
ศรีนอก
  club  club 2 club - club -  
FW
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club 6 club - club 3  
FW
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club -  
FW
29
club
อนุชา
ไชยวงค์
  club  club 1 club - club 1  
FW
99
club
อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  club - club - club -  
FW
8 รชานนท์
ศรีนอก
  club  FW
club 2 club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club 6 club - club 3
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club -
29 อนุชา
ไชยวงค์
  club  FW
club 1 club - club 1
99 อณุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor