club club club club

Club & Players

club
club ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Thai] ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Eng] LAMPHUN WARRIOR
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng] LPWR
Alias [Eng]
Stadium [Eng] แม่กวง สเตเดียม(อบจ.ลำพูน)
Capacity 5000
Website www.lamphunwarrior.com
Email pr@lamphunwarrior.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ลำพูน วอริเออร์   0 1 0 0 0   0 1 0 1 1   2 0 2 0 1 1   0 2
Last Six Results club
17-02-62 club LPWR 0 - 0 UBONFC club
D
09-02-62 club LPWR 1 - 1 SMFC club
D
Next Six Fixtures club

Players

All Players

3
club
ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  club - club - club -
DF
5
club
อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  club - club - club -
DF
7
club
ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  club - club - club -
MF
11
club
เอกชัย
พิษณุ
  club  club - club - club -
FW
13
club
ปรีชา
ซูซูกิ
  club  club - club - club -
MF
14
club
ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  club - club - club -
FW
16
club
รณชัย
คำปันนา
  club  club - club - club -
MF
17
club
DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club club - club - club -
DF
18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
20
club
ทรงพล
ธงทอง
  club  club - club - club -
DF
24
club
สมชาย
สิงห์มณี
  club  club - club - club -
MF
27
club
รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -
FW
28
club
พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  club - club - club -
MF
29
club
อนุทิน
จั๋นตา
  club  club - club - club -
FW
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -
FW
31
club
อรรถพล
คำมะยอม
  club  club - club - club -
MF
32
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club - club - club -
FW
33
club
ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  club - club - club -
DF
36
club
ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  club - club - club -
GK
38
club
ภานุพงศ์
จาธิมูล
  club  club - club - club -
DF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club - club - club -
MF
63
club
เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  club - club - club -
MF
66
club
อนุชา
ศรีตั้ง
  club  club - club - club -
FW
77
club
ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  club - club - club -
GK
88
club
คณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -
FW
90
club
วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
92
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club - club - club -
FW
99
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
3 ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  DF
club - club - club -
5 อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  DF
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  MF
club - club - club -
11 เอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club - club - club -
13 ปรีชา
ซูซูกิ
  club  MF
club - club - club -
14 ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  FW
club - club - club -
16 รณชัย
คำปันนา
  club  MF
club - club - club -
17 DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club DF
club - club - club -
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
20 ทรงพล
ธงทอง
  club  DF
club - club - club -
24 สมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club - club - club -
27 รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
28 พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  MF
club - club - club -
29 อนุทิน
จั๋นตา
  club  FW
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
31 อรรถพล
คำมะยอม
  club  MF
club - club - club -
32 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club - club - club -
33 ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  DF
club - club - club -
36 ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  GK
club - club - club -
38 ภานุพงศ์
จาธิมูล
  club  DF
club - club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club - club - club -
63 เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  MF
club - club - club -
66 อนุชา
ศรีตั้ง
  club  FW
club - club - club -
77 ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  GK
club - club - club -
88 คณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
90 วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
92 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  FW
club - club - club -
99 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
36
club
ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  club - club - club -
GK
77
club
ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  club - club - club -
GK
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
36 ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  GK
club - club - club -
77 ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  club - club - club -
DF
5
club
อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  club - club - club -
DF
17
club
DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club club - club - club -
DF
20
club
ทรงพล
ธงทอง
  club  club - club - club -
DF
33
club
ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  club - club - club -
DF
38
club
ภานุพงศ์
จาธิมูล
  club  club - club - club -
DF
90
club
วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
99
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
3 ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  DF
club - club - club -
5 อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  DF
club - club - club -
17 DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club DF
club - club - club -
20 ทรงพล
ธงทอง
  club  DF
club - club - club -
33 ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  DF
club - club - club -
38 ภานุพงศ์
จาธิมูล
  club  DF
club - club - club -
90 วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
99 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ปรีชา
ซูซูกิ
  club  club - club - club -
MF
16
club
รณชัย
คำปันนา
  club  club - club - club -
MF
24
club
สมชาย
สิงห์มณี
  club  club - club - club -
MF
28
club
พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  club - club - club -
MF
31
club
อรรถพล
คำมะยอม
  club  club - club - club -
MF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club - club - club -
MF
63
club
เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  club - club - club -
MF
7 ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  MF
club - club - club -
13 ปรีชา
ซูซูกิ
  club  MF
club - club - club -
16 รณชัย
คำปันนา
  club  MF
club - club - club -
24 สมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club - club - club -
28 พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  MF
club - club - club -
31 อรรถพล
คำมะยอม
  club  MF
club - club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club - club - club -
63 เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

11
club
เอกชัย
พิษณุ
  club  club - club - club -  
FW
14
club
ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  club - club - club -  
FW
27
club
รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -  
FW
29
club
อนุทิน
จั๋นตา
  club  club - club - club -  
FW
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -  
FW
32
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club - club - club -  
FW
66
club
อนุชา
ศรีตั้ง
  club  club - club - club -  
FW
88
club
คณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -  
FW
92
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club - club - club -  
FW
11 เอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club - club - club -
14 ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  FW
club - club - club -
27 รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
29 อนุทิน
จั๋นตา
  club  FW
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
32 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club - club - club -
66 อนุชา
ศรีตั้ง
  club  FW
club - club - club -
88 คณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
92 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor