club club club club

Club & Players

club
club ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Thai] ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Eng] LAMPHUN WARRIOR
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng] LPWR
Alias [Eng]
Stadium [Eng] แม่กวง สเตเดียม(อบจ.ลำพูน)
Capacity 5000
Website www.lamphunwarrior.com
Email pr@lamphunwarrior.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ลำพูน วอริเออร์   4 2 0 10 4   2 3 2 8 9   13 6 5 2 18 13   5 23
Last Six Results club
12-05-61 club LPWR 3 - 2 KSFC club
W
06-05-61 club LPWR 1 - 0 CRCITY club
W
29-04-61 club LPWR 0 - 2 PHRUTD club
L
21-04-61 club LPWR 2 - 1 AYTFC club
W
08-04-61 club LPWR 1 - 1 CCSFC club
D
01-04-61 club LPWR 2 - 0 MKUTD club
W
Last Six Fixtures club
09-06-61 club LPWR VS UBONFC club
H
16-06-61 club LPWR VS BKKFC club
H
23-06-61 club LPWR VS KPPFC club
A
01-07-61 club LPWR VS SAKFC club
H
08-07-61 club LPWR VS NVYFC club
A
15-07-61 club LPWR VS AYUTD club
H

Players

All Players

2
club
สุวภัทร
จันสีทา
  club  club 1 club - club 1
MF
3
club
ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  club - club - club -
DF
5
club
อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  club 2 club - club 2
DF
6
club
ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  club - club - club -
MF
7
club
ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ปรัชญา
นะราช
  club  club - club - club -
FW
11
club
เอกชัย
พิษณุ
  club  club 1 club - club 2
FW
13
club
ปรีชา
ซูซูกิ
  club  club 4 club - club -
MF
14
club
ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  club - club - club 1
FW
17
club
DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club club - club - club 2
DF
18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
20
club
ทรงพล
ธงทอง
  club  club 2 club - club -
DF
21
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club - club - club -
FW
22
club
เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  club 2 club - club -
DF
23
club
สินอิสระ
เลื่อมใส
  club  club - club - club 1
MF
24
club
สมชาย
สิงห์มณี
  club  club 1 club 1 club -
MF
26
club
กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  club - club - club -
MF
27
club
รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -
FW
28
club
พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  club - club - club -
MF
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -
FW
32
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club - club - club 6
FW
33
club
ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  club - club - club 1
DF
34
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
DF
36
club
ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  club - club - club -
GK
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club - club - club 2
MF
40
club
ชนินทร์
เกษี
  club  club - club - club -
MF
66
club
อนุชา
ศรีตั้ง
  club  club - club - club -
FW
77
club
ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  club - club - club -
GK
88
club
คณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -
FW
99
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
2 สุวภัทร
จันสีทา
  club  MF
club 1 club - club 1
3 ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  DF
club - club - club -
5 อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  DF
club 2 club - club 2
6 ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  MF
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  MF
club 1 club - club -
8 ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  MF
club - club - club -
9 ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ปรัชญา
นะราช
  club  FW
club - club - club -
11 เอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club 1 club - club 2
13 ปรีชา
ซูซูกิ
  club  MF
club 4 club - club -
14 ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  FW
club - club - club 1
17 DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club DF
club - club - club 2
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
20 ทรงพล
ธงทอง
  club  DF
club 2 club - club -
21 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club - club - club -
22 เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  DF
club 2 club - club -
23 สินอิสระ
เลื่อมใส
  club  MF
club - club - club 1
24 สมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club 1 club 1 club -
26 กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  MF
club - club - club -
27 รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
28 พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  MF
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
32 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club - club - club 6
33 ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  DF
club - club - club 1
34 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  DF
club - club - club -
36 ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  GK
club - club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club - club - club 2
40 ชนินทร์
เกษี
  club  MF
club - club - club -
66 อนุชา
ศรีตั้ง
  club  FW
club - club - club -
77 ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  GK
club - club - club -
88 คณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
99 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
36
club
ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  club - club - club -
GK
77
club
ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  club - club - club -
GK
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
36 ปภาวิน
สิริทองโสภา
  club  GK
club - club - club -
77 ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  club - club - club -
DF
5
club
อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  club 2 club - club 2
DF
17
club
DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club club - club - club 2
DF
20
club
ทรงพล
ธงทอง
  club  club 2 club - club -
DF
22
club
เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  club 2 club - club -
DF
33
club
ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  club - club - club 1
DF
34
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
DF
99
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
3 ณัฏฐพรต
นัดดาศรี
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  DF
club - club - club -
5 อาสาฬห์
เพ็งบ้านไร่
  club  DF
club 2 club - club 2
17 DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club DF
club - club - club 2
20 ทรงพล
ธงทอง
  club  DF
club 2 club - club -
22 เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  DF
club 2 club - club -
33 ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  DF
club - club - club 1
34 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  DF
club - club - club -
99 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
สุวภัทร
จันสีทา
  club  club 1 club - club 1
MF
6
club
ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  club - club - club -
MF
7
club
ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  club - club - club -
MF
13
club
ปรีชา
ซูซูกิ
  club  club 4 club - club -
MF
23
club
สินอิสระ
เลื่อมใส
  club  club - club - club 1
MF
24
club
สมชาย
สิงห์มณี
  club  club 1 club 1 club -
MF
26
club
กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  club - club - club -
MF
28
club
พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  club - club - club -
MF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club - club - club 2
MF
40
club
ชนินทร์
เกษี
  club  club - club - club -
MF
2 สุวภัทร
จันสีทา
  club  MF
club 1 club - club 1
6 ณัฐวุฒิ
งามเถื่อน
  club  MF
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  MF
club 1 club - club -
8 ลัดโชค
ศุภเศษสิริ
  club  MF
club - club - club -
13 ปรีชา
ซูซูกิ
  club  MF
club 4 club - club -
23 สินอิสระ
เลื่อมใส
  club  MF
club - club - club 1
24 สมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club 1 club 1 club -
26 กษิดิศพัฒน์
วงษ์บุญมี
  club  MF
club - club - club -
28 พุทธิพงศ์
ศีลธรรม
  club  MF
club - club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club - club - club 2
40 ชนินทร์
เกษี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ปรัชญา
นะราช
  club  club - club - club -  
FW
11
club
เอกชัย
พิษณุ
  club  club 1 club - club 2  
FW
14
club
ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  club - club - club 1  
FW
21
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club - club - club -  
FW
27
club
รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -  
FW
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -  
FW
32
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club - club - club 6  
FW
66
club
อนุชา
ศรีตั้ง
  club  club - club - club -  
FW
88
club
คณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -  
FW
9 ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ปรัชญา
นะราช
  club  FW
club - club - club -
11 เอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club 1 club - club 2
14 ทวีศักดิ์
ลีพรม
  club  FW
club - club - club 1
21 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club - club - club -
27 รุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
32 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club - club - club 6
66 อนุชา
ศรีตั้ง
  club  FW
club - club - club -
88 คณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor