club club club club

Club & Players

club
club อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Eng] UBONRATCHATHANI FC
Short Name [Thai] UB.FC.
Short Name [Eng] UBON FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Capacity 2000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุบลราชธานี เอฟซี   2 2 4 8 14   1 2 5 5 11   16 3 4 9 13 25   -12 13
Last Six Results club
24-06-61 club UBONFC 1 - 1 BKKFC club
D
17-06-61 club UBONFC 1 - 1 NVYFC club
D
09-06-61 club UBONFC 0 - 1 LPWR club
L
13-05-61 club UBONFC 1 - 3 SAKFC club
L
05-05-61 club UBONFC 2 - 1 MKUTD club
W
29-04-61 club UBONFC 0 - 1 CRCITY club
L
Last Six Fixtures club
30-06-61 club UBONFC VS KPPFC club
H
08-07-61 club UBONFC VS AYUTD club
A
14-07-61 club UBONFC VS AYTFC club
H
21-07-61 club UBONFC VS CCSFC club
A
29-07-61 club UBONFC VS JLCMUTD club
H
01-08-61 club UBONFC VS KSFC club
A

Players

All Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club 3 club - club -
DF
7
club
BOUBA
ABBO
  club  club club 3 club - club 2
FW
8
club
มนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  club 1 club - club -
FW
10
club
SONG
ILEUM
  club  club club 4 club - club 3
FW
13
club
ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 7 club - club 1
DF
14
club
รัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
15
club
พงศกร
จันทร์หอม
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  club - club - club -
DF
17
club
อิทธิพล
ภานาดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
วิชิตชัย
รักษา
  club  club - club - club -
GK
19
club
ธวัชชัย
มั่นคง
  club  club - club - club 1
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  club - club - club -
DF
23
club
จีรวัฒน์
โครตคำ
  club  club - club - club -
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 2 club - club -
MF
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club 4 club - club 3
FW
29
club
พงศกร
ไชยมา
  club  club - club - club -
MF
31
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
MF
34
club
อาทิตย์
บุญพา
  club  club 2 club - club -
DF
39
club
สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  club - club - club -
GK
55
club
ณัฐพล
ทับถนน
  club  club 1 club - club -
FW
70
club
AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
  club  club club - club - club 1
FW
88
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club 2 club - club 1
MF
99
club
ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  club - club - club -
FW
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 4 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club 1 club - club -
5 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club 3 club - club -
7 BOUBA
ABBO
  club  club FW
club 3 club - club 2
8 มนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club -
9 พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  FW
club 1 club - club -
10 SONG
ILEUM
  club  club FW
club 4 club - club 3
13 ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 7 club - club 1
14 รัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
15 พงศกร
จันทร์หอม
  club  MF
club 1 club - club -
16 พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  DF
club - club - club -
17 อิทธิพล
ภานาดี
  club  FW
club - club - club -
18 วิชิตชัย
รักษา
  club  GK
club - club - club -
19 ธวัชชัย
มั่นคง
  club  DF
club - club - club 1
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club 1 club - club -
21 อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  DF
club - club - club -
23 จีรวัฒน์
โครตคำ
  club  MF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 2 club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club 4 club - club 3
29 พงศกร
ไชยมา
  club  MF
club - club - club -
31 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  MF
club - club - club -
34 อาทิตย์
บุญพา
  club  DF
club 2 club - club -
39 สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  GK
club - club - club -
55 ณัฐพล
ทับถนน
  club  FW
club 1 club - club -
70 AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
  club  club FW
club - club - club 1
88 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  MF
club 2 club - club 1
99 ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
วิชิตชัย
รักษา
  club  club - club - club -
GK
39
club
สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  club - club - club -
GK
18 วิชิตชัย
รักษา
  club  GK
club - club - club -
39 สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club 3 club - club -
DF
13
club
ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 7 club - club 1
DF
16
club
พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  club - club - club -
DF
19
club
ธวัชชัย
มั่นคง
  club  club - club - club 1
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  club - club - club -
DF
34
club
อาทิตย์
บุญพา
  club  club 2 club - club -
DF
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 4 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club 1 club - club -
5 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club 3 club - club -
13 ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 7 club - club 1
16 พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  DF
club - club - club -
19 ธวัชชัย
มั่นคง
  club  DF
club - club - club 1
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club 1 club - club -
21 อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  DF
club - club - club -
34 อาทิตย์
บุญพา
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

8
club
มนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club -
MF
14
club
รัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
15
club
พงศกร
จันทร์หอม
  club  club 1 club - club -
MF
23
club
จีรวัฒน์
โครตคำ
  club  club - club - club -
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 2 club - club -
MF
29
club
พงศกร
ไชยมา
  club  club - club - club -
MF
31
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
MF
88
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club 2 club - club 1
MF
8 มนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club -
14 รัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
15 พงศกร
จันทร์หอม
  club  MF
club 1 club - club -
23 จีรวัฒน์
โครตคำ
  club  MF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 2 club - club -
29 พงศกร
ไชยมา
  club  MF
club - club - club -
31 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  MF
club - club - club -
88 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  MF
club 2 club - club 1

Forward Players

7
club
BOUBA
ABBO
  club  club club 3 club - club 2  
FW
9
club
พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  club 1 club - club -  
FW
10
club
SONG
ILEUM
  club  club club 4 club - club 3  
FW
17
club
อิทธิพล
ภานาดี
  club  club - club - club -  
FW
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club 4 club - club 3  
FW
55
club
ณัฐพล
ทับถนน
  club  club 1 club - club -  
FW
70
club
AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
  club  club club - club - club 1  
FW
99
club
ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  club - club - club -  
FW
7 BOUBA
ABBO
  club  club FW
club 3 club - club 2
9 พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  FW
club 1 club - club -
10 SONG
ILEUM
  club  club FW
club 4 club - club 3
17 อิทธิพล
ภานาดี
  club  FW
club - club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club 4 club - club 3
55 ณัฐพล
ทับถนน
  club  FW
club 1 club - club -
70 AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
AHMED AYMAN SHAMSALDIN ABDALAZEN
  club  club FW
club - club - club 1
99 ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor