club club club club

Club & Players

club
club อำนาจ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อำนาจ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] AMNAT UNITED FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] Amnatutd
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
Capacity 20000
Website https://www.facebook.com/Fanclub-Amnat-628695757189693/
Email Amnatcharoenunited@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อำนาจ ยูไนเต็ด   5 2 6 18 20   4 4 5 13 19   26 9 6 11 31 39   -8 33
Last Six Results club
Next Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  club - club - club -
DF
4
club
กฤตยชญ์
สิงหนาค
  club  club - club - club -
MF
5
club
นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  club - club - club -
DF
6
club
นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  club - club - club -
MF
10
club
นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  club - club - club -
MF
11
club
TOMOHIRO
ONODERA
  club  club club - club - club -
FW
12
club
Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club club - club - club -
FW
16
club
MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club club - club - club -
DF
19
club
นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  club - club - club -
FW
20
club
ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  club - club - club -
DF
21
club
Mr.Mensah
Victor
  club  club club - club - club -
MF
23
club
นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  club - club - club -
GK
25
club
ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  club - club - club -
FW
31
club
นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
32
club
พิทยพัฒน์
มังคะตา
  club  club - club - club -
MF
33
club
Hong
Sang won
  club  club club - club - club -
FW
36
club
นายเจษฎากร
จันทอง
  club  club - club - club -
MF
40
club
จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  club - club - club -
GK
2 ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  DF
club - club - club -
4 กฤตยชญ์
สิงหนาค
  club  MF
club - club - club -
5 นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  DF
club - club - club -
6 นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  MF
club - club - club -
10 นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  MF
club - club - club -
11 TOMOHIRO
ONODERA
  club  club FW
club - club - club -
12 Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club FW
club - club - club -
16 MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club DF
club - club - club -
19 นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  FW
club - club - club -
20 ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  DF
club - club - club -
21 Mr.Mensah
Victor
  club  club MF
club - club - club -
23 นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  GK
club - club - club -
25 ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  FW
club - club - club -
31 นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
32 พิทยพัฒน์
มังคะตา
  club  MF
club - club - club -
33 Hong
Sang won
  club  club FW
club - club - club -
36 นายเจษฎากร
จันทอง
  club  MF
club - club - club -
40 จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

23
club
นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  club - club - club -
GK
40
club
จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  club - club - club -
GK
23 นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  GK
club - club - club -
40 จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  club - club - club -
DF
16
club
MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club club - club - club -
DF
20
club
ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  club - club - club -
DF
2 ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  DF
club - club - club -
5 นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  DF
club - club - club -
16 MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club DF
club - club - club -
20 ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
กฤตยชญ์
สิงหนาค
  club  club - club - club -
MF
6
club
นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  club - club - club -
MF
10
club
นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  club - club - club -
MF
21
club
Mr.Mensah
Victor
  club  club club - club - club -
MF
31
club
นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
32
club
พิทยพัฒน์
มังคะตา
  club  club - club - club -
MF
36
club
นายเจษฎากร
จันทอง
  club  club - club - club -
MF
4 กฤตยชญ์
สิงหนาค
  club  MF
club - club - club -
6 นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  MF
club - club - club -
10 นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  MF
club - club - club -
21 Mr.Mensah
Victor
  club  club MF
club - club - club -
31 นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
32 พิทยพัฒน์
มังคะตา
  club  MF
club - club - club -
36 นายเจษฎากร
จันทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

11
club
TOMOHIRO
ONODERA
  club  club club - club - club -  
FW
12
club
Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  club - club - club -  
FW
25
club
ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  club - club - club -  
FW
33
club
Hong
Sang won
  club  club club - club - club -  
FW
11 TOMOHIRO
ONODERA
  club  club FW
club - club - club -
12 Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club FW
club - club - club -
19 นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  FW
club - club - club -
25 ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  FW
club - club - club -
33 Hong
Sang won
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor