club club club club

Club & Players

club
club จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chamchuri United
Short Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Capacity 20000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
จามจุรี ยูไนเต็ด   5 1 1 7 2   2 3 4 8 10   16 7 4 5 15 12   3 25
Last Six Results club
23-06-61 club CCRUTD 2 - 0 RPC club
W
16-06-61 club CCRUTD 2 - 1 BTUUTD club
W
10-06-61 club CCRUTD 0 - 1 NRUTD club
L
12-05-61 club CCRUTD 0 - 1 CTUTD club
L
05-05-61 club CCRUTD 2 - 3 SRTFC club
L
29-04-61 club CCRUTD 1 - 0 DEFFO FC club
W
Last Six Fixtures club
30-06-61 club CCRUTD VS ARMY FC club
A
08-07-61 club CCRUTD VS SMFC club
H
14-07-61 club CCRUTD VS WUNKS UTD club
A
22-07-61 club CCRUTD VS RNUTD club
H
29-07-61 club CCRUTD VS KBUFC club
A
01-08-61 club CCRUTD VS TRNGFC club
H

Players

All Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club 1 club -
GK
2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club - club - club -
DF
4
club
บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  club - club - club -
MF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club 1 club - club 1
DF
7
club
เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  club 2 club - club 2
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 2 club - club -
MF
9
club
KIM
JUNHO
  club  club club - club - club 1
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club 1 club - club 3
FW
11
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club 4
FW
12
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 2 club - club -
MF
14
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -
FW
15
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 1 club - club 1
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
21
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club 2 club - club 1
MF
23
club
นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  club - club - club -
MF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club 1 club - club -
DF
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
29
club
JULIUS CHUKWUMA
ONONIWU
  club  club club 1 club - club -
FW
31
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
32
club
ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club 1 club - club 2
DF
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club 1 club -
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club - club - club -
4 บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  MF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 2 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club 1 club - club 1
7 เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  MF
club 2 club - club 2
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 2 club - club -
9 KIM
JUNHO
  club  club FW
club - club - club 1
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club 1 club - club 3
11 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club 4
12 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 2 club - club -
14 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -
15 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
17 ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  MF
club 1 club - club -
19 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 1 club - club 1
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
21 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club -
22 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club 2 club - club 1
23 นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  MF
club - club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club 1 club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -
29 JULIUS CHUKWUMA
ONONIWU
  club  club FW
club 1 club - club -
31 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
32 ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club 1 club - club 2
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club 1 club -
GK
31
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club 1 club -
31 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club - club - club -
DF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club 1 club - club 1
DF
15
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
21
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club 1 club - club 2
DF
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 2 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club 1 club - club 1
15 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
21 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club 1 club - club -
32 ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club 1 club - club 2

Midfielder Players

4
club
บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  club - club - club -
MF
7
club
เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  club 2 club - club 2
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 2 club - club -
MF
12
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 2 club - club -
MF
17
club
ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 1 club - club 1
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
22
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club 2 club - club 1
MF
23
club
นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  club - club - club -
MF
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
4 บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  MF
club - club - club -
7 เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  MF
club 2 club - club 2
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 2 club - club -
12 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 2 club - club -
17 ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  MF
club 1 club - club -
19 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 1 club - club 1
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
22 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club 2 club - club 1
23 นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  MF
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
KIM
JUNHO
  club  club club - club - club 1  
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club 1 club - club 3  
FW
11
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club 4  
FW
14
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -  
FW
29
club
JULIUS CHUKWUMA
ONONIWU
  club  club club 1 club - club -  
FW
9 KIM
JUNHO
  club  club FW
club - club - club 1
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club 1 club - club 3
11 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club 4
14 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -
29 JULIUS CHUKWUMA
ONONIWU
  club  club FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor