club club club club

Club & Players

club
club ทหารบก เอฟซี
Club Name [Thai] ทหารบก เอฟซี
Club Name [Eng] ROYAL THAI ARMY FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] ทบ. เอฟซี
Short Name [Eng] ARMY FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ทหารบก เอฟซี   0 0 1 0 2   1 0 0 2 1   2 1 0 1 2 3   -1 3
Last Six Results club
16-02-62 club ARMY FC 0 - 2 NKS UTD club
L
13-02-62 club ARMY FC 2 - 1 CCRUTD club
W
Next Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club - club - club -
DF
6
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club - club - club -
DF
7
club
อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club - club - club -
MF
8
club
มรกต
ไม้แก้ว
  club  club - club - club -
FW
9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club -
FW
10
club
ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  club - club - club -
MF
12
club
พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club - club - club -
DF
13
club
นพดล
กาแสน
  club  club - club - club -
FW
14
club
เวหา
โหงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
15
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
MF
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club - club - club -
MF
20
club
สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
DF
21
club
สหรัฐ
จันทร
  club  club - club - club -
GK
22
club
รณชัย
หลักคำ
  club  club - club - club -
MF
23
club
กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
เทวา
พันอินทร์
  club  club - club - club -
DF
25
club
นาธาน
รองเดช
  club  club - club - club -
DF
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club - club - club -
MF
28
club
กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  club - club - club -
MF
29
club
วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
30
club
เจษฎา
ธานี
  club  club - club - club -
DF
31
club
ธนพล
สินทำ
  club  club - club - club -
MF
32
club
ศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  club - club - club -
MF
33
club
พลวัตร์
ช่างทำ
  club  club - club - club -
MF
35
club
วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  club - club - club -
GK
39
club
พีระพล
วัฒนจินดา
  club  club - club - club -
MF
41
club
อลงกต
ไชยวิเศษ
  club  club - club - club -
FW
42
club
ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  club - club - club -
FW
43
club
สมพร
อินทจันทร์
  club  club - club - club -
FW
44
club
พงศภร
สุขแก้ว
  club  club - club - club -
FW
45
club
ทศกร
บุญเพ็ญ
  club  club - club - club -
FW
2 อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
3 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
6 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club - club - club -
7 อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club - club - club -
8 มรกต
ไม้แก้ว
  club  FW
club - club - club -
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club - club - club -
11 พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  MF
club - club - club -
12 พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club - club - club -
13 นพดล
กาแสน
  club  FW
club - club - club -
14 เวหา
โหงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
15 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  MF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club - club - club -
20 สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  DF
club - club - club -
21 สหรัฐ
จันทร
  club  GK
club - club - club -
22 รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club - club - club -
23 กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  MF
club - club - club -
24 เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club - club - club -
25 นาธาน
รองเดช
  club  DF
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club - club - club -
28 กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  MF
club - club - club -
29 วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 เจษฎา
ธานี
  club  DF
club - club - club -
31 ธนพล
สินทำ
  club  MF
club - club - club -
32 ศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club -
33 พลวัตร์
ช่างทำ
  club  MF
club - club - club -
35 วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  GK
club - club - club -
39 พีระพล
วัฒนจินดา
  club  MF
club - club - club -
41 อลงกต
ไชยวิเศษ
  club  FW
club - club - club -
42 ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  FW
club - club - club -
43 สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club - club - club -
44 พงศภร
สุขแก้ว
  club  FW
club - club - club -
45 ทศกร
บุญเพ็ญ
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

21
club
สหรัฐ
จันทร
  club  club - club - club -
GK
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
35
club
วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  club - club - club -
GK
21 สหรัฐ
จันทร
  club  GK
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
35 วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club - club - club -
DF
6
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club - club - club -
DF
12
club
พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club - club - club -
DF
14
club
เวหา
โหงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
DF
24
club
เทวา
พันอินทร์
  club  club - club - club -
DF
25
club
นาธาน
รองเดช
  club  club - club - club -
DF
29
club
วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
30
club
เจษฎา
ธานี
  club  club - club - club -
DF
2 อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
3 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club - club - club -
6 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club - club - club -
12 พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club - club - club -
14 เวหา
โหงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
20 สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  DF
club - club - club -
24 เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club - club - club -
25 นาธาน
รองเดช
  club  DF
club - club - club -
29 วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 เจษฎา
ธานี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club - club - club -
MF
10
club
ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  club - club - club -
MF
15
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
MF
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club - club - club -
MF
22
club
รณชัย
หลักคำ
  club  club - club - club -
MF
23
club
กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club - club - club -
MF
28
club
กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  club - club - club -
MF
31
club
ธนพล
สินทำ
  club  club - club - club -
MF
32
club
ศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  club - club - club -
MF
33
club
พลวัตร์
ช่างทำ
  club  club - club - club -
MF
39
club
พีระพล
วัฒนจินดา
  club  club - club - club -
MF
7 อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club - club - club -
10 ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club - club - club -
11 พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  MF
club - club - club -
15 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  MF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club - club - club -
22 รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club - club - club -
23 กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  MF
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club - club - club -
28 กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  MF
club - club - club -
31 ธนพล
สินทำ
  club  MF
club - club - club -
32 ศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club -
33 พลวัตร์
ช่างทำ
  club  MF
club - club - club -
39 พีระพล
วัฒนจินดา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
มรกต
ไม้แก้ว
  club  club - club - club -  
FW
9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club -  
FW
13
club
นพดล
กาแสน
  club  club - club - club -  
FW
41
club
อลงกต
ไชยวิเศษ
  club  club - club - club -  
FW
42
club
ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  club - club - club -  
FW
43
club
สมพร
อินทจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
44
club
พงศภร
สุขแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
45
club
ทศกร
บุญเพ็ญ
  club  club - club - club -  
FW
8 มรกต
ไม้แก้ว
  club  FW
club - club - club -
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club -
13 นพดล
กาแสน
  club  FW
club - club - club -
41 อลงกต
ไชยวิเศษ
  club  FW
club - club - club -
42 ศักดิ์นรินทร์
ปินใจกุล
  club  FW
club - club - club -
43 สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club - club - club -
44 พงศภร
สุขแก้ว
  club  FW
club - club - club -
45 ทศกร
บุญเพ็ญ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor