club club club club

Club & Players

club
club เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] JL Chiangmai United
Short Name [Thai] เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] ๋JLCMUTD
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 20000
Website https://www.facebook.com/JL-Chiangmai-United-1524501647578435/
Email ่่jlchiangmaiunited@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด   7 0 0 22 8   2 3 1 8 7   13 9 3 1 30 15   15 30
Last Six Results club
13-05-61 club JLCMUTD 4 - 3 NVYFC club
W
06-05-61 club JLCMUTD 2 - 1 CCSFC club
W
29-04-61 club JLCMUTD 1 - 0 KSFC club
W
21-04-61 club JLCMUTD 1 - 1 PHRUTD club
D
07-04-61 club JLCMUTD 2 - 0 UBONFC club
W
31-03-61 club JLCMUTD 3 - 2 SAKFC club
W
Last Six Fixtures club
10-06-61 club JLCMUTD VS KPPFC club
A
17-06-61 club JLCMUTD VS AYUTD club
H
23-06-61 club JLCMUTD VS AYTFC club
A
01-07-61 club JLCMUTD VS BKKFC club
H
08-07-61 club JLCMUTD VS MKUTD club
A
15-07-61 club JLCMUTD VS CRCITY club
A

Players

All Players

1
club
ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  club 1 club - club -
GK
2
club
ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  club 3 club - club 1
DF
4
club
LEE
JUNGHUN
  club  club club 2 club - club 1
DF
7
club
TAKU
ITO
  club  club club 2 club - club 6
FW
8
club
Anggello
Machuca
  club  club club 2 club - club 5
MF
9
club
ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  club 6 club - club 10
FW
10
club
Noh
Hyeongcheol
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
กิตติพงษ์
นามแสง
  club  club 3 club - club -
FW
14
club
พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  club - club - club -
GK
16
club
มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
17
club
อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 5 club - club -
DF
20
club
ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  club - club - club -
MF
22
club
แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  club 1 club - club 1
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club 2 club - club -
DF
24
club
พงศกร
วรรณจรูญ
  club  club - club - club 1
MF
25
club
พชร
จิตโรภาส
  club  club - club - club -
GK
29
club
รุ่งรวิน
ภาโสภะ
  club  club - club - club -
MF
34
club
ณัฐการ
อุปนันท์
  club  club - club - club -
MF
35
club
วสันต์
ชมเกษร
  club  club 2 club 1 club 2
FW
36
club
วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  club 3 club - club -
DF
39
club
ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  club - club - club -
FW
40
club
ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  club - club - club -
MF
45
club
ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  club - club - club 2
FW
1 ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  GK
club 1 club - club -
2 ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  DF
club 1 club - club -
3 วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  DF
club 3 club - club 1
4 LEE
JUNGHUN
  club  club DF
club 2 club - club 1
7 TAKU
ITO
  club  club FW
club 2 club - club 6
8 Anggello
Machuca
  club  club MF
club 2 club - club 5
9 ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  FW
club 6 club - club 10
10 Noh
Hyeongcheol
  club  club FW
club - club - club 1
11 กิตติพงษ์
นามแสง
  club  FW
club 3 club - club -
14 พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  MF
club - club - club -
15 ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  GK
club - club - club -
16 มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
17 อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 5 club - club -
20 ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  MF
club - club - club -
21 ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
22 แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  DF
club 1 club - club 1
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club 2 club - club -
24 พงศกร
วรรณจรูญ
  club  MF
club - club - club 1
25 พชร
จิตโรภาส
  club  GK
club - club - club -
29 รุ่งรวิน
ภาโสภะ
  club  MF
club - club - club -
34 ณัฐการ
อุปนันท์
  club  MF
club - club - club -
35 วสันต์
ชมเกษร
  club  FW
club 2 club 1 club 2
36 วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  DF
club 3 club - club -
39 ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
40 ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  MF
club - club - club -
45 ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  FW
club - club - club 2

GoalKeeper Players

1
club
ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  club 1 club - club -
GK
15
club
ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  club - club - club -
GK
25
club
พชร
จิตโรภาส
  club  club - club - club -
GK
1 ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  GK
club 1 club - club -
15 ศุภวิชญ์
ทักขิณาบถ
  club  GK
club - club - club -
25 พชร
จิตโรภาส
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  club 3 club - club 1
DF
4
club
LEE
JUNGHUN
  club  club club 2 club - club 1
DF
17
club
อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 5 club - club -
DF
22
club
แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  club 1 club - club 1
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club 2 club - club -
DF
36
club
วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  club 3 club - club -
DF
2 ชาญณรงค์
เรือนสถาพร
  club  DF
club 1 club - club -
3 วีระวัฒน์
ศักดิ์วีระวงศ์
  club  DF
club 3 club - club 1
4 LEE
JUNGHUN
  club  club DF
club 2 club - club 1
17 อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 5 club - club -
22 แมกซ์
ปีเตอร์ ครีเวย์
  club  DF
club 1 club - club 1
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club 2 club - club -
36 วิชิตนันท์
กรวยทอง
  club  DF
club 3 club - club -

Midfielder Players

8
club
Anggello
Machuca
  club  club club 2 club - club 5
MF
14
club
พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  club - club - club -
MF
16
club
มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  club - club - club -
MF
24
club
พงศกร
วรรณจรูญ
  club  club - club - club 1
MF
29
club
รุ่งรวิน
ภาโสภะ
  club  club - club - club -
MF
34
club
ณัฐการ
อุปนันท์
  club  club - club - club -
MF
40
club
ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  club - club - club -
MF
8 Anggello
Machuca
  club  club MF
club 2 club - club 5
14 พิเชษฐ์
ฮาวกองแก้ว
  club  MF
club - club - club -
16 มนตรี
ศิริวัฒนสุวรรณ
  club  MF
club - club - club -
20 ภูวภัท
เนตรทิพย์
  club  MF
club - club - club -
21 ปฏิภูมิ
ใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
24 พงศกร
วรรณจรูญ
  club  MF
club - club - club 1
29 รุ่งรวิน
ภาโสภะ
  club  MF
club - club - club -
34 ณัฐการ
อุปนันท์
  club  MF
club - club - club -
40 ฐิติวัสส์
บูรพา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
TAKU
ITO
  club  club club 2 club - club 6  
FW
9
club
ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  club 6 club - club 10  
FW
10
club
Noh
Hyeongcheol
  club  club club - club - club 1  
FW
11
club
กิตติพงษ์
นามแสง
  club  club 3 club - club -  
FW
35
club
วสันต์
ชมเกษร
  club  club 2 club 1 club 2  
FW
39
club
ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  club - club - club -  
FW
45
club
ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  club - club - club 2  
FW
7 TAKU
ITO
  club  club FW
club 2 club - club 6
9 ฉัตรชัย
นาควิจิตร
  club  FW
club 6 club - club 10
10 Noh
Hyeongcheol
  club  club FW
club - club - club 1
11 กิตติพงษ์
นามแสง
  club  FW
club 3 club - club -
35 วสันต์
ชมเกษร
  club  FW
club 2 club 1 club 2
39 ถิรพงศ์
ก้อนสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
45 ศิรยุทธ
กระจายศรี
  club  FW
club - club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor