club club club club

Club & Players

club
club สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Thai] สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Eng] SAKAEO FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟ.สก.
Short Name [Eng] SAKAEO FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. สระแก้ว
Capacity 0
Website
Email poms-1909@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สระแก้ว เอฟซี   2 1 3 9 8   1 2 4 8 11   13 3 3 7 17 19   -2 12
Last Six Results club
13-05-61 club SAKFC 3 - 1 UBONFC club
W
05-05-61 club SAKFC 4 - 0 KSFC club
W
28-04-61 club SAKFC 1 - 2 CCSFC club
L
22-04-61 club SAKFC 1 - 3 KPPFC club
L
08-04-61 club SAKFC 2 - 2 BKKFC club
D
04-04-61 club SAKFC 2 - 1 DOMEFC club
W
Last Six Fixtures club
09-06-61 club SAKFC VS AYUTD club
H
16-06-61 club SAKFC VS CRCITY club
A
24-06-61 club SAKFC VS MKUTD club
H
01-07-61 club SAKFC VS LPWR club
A
07-07-61 club SAKFC VS PHRUTD club
H
15-07-61 club SAKFC VS NVYFC club
H

Players

All Players

1
club
พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  club 1 club - club -
GK
2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club - club - club -
FW
4
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  club 4 club - club -
MF
8
club
สมพร
อินทจันทร์
  club  club 5 club - club -
FW
9
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club 2 club - club -
MF
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club 1 club - club 4
FW
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club 4 club - club 3
DF
13
club
รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  club 1 club - club -
MF
14
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  club 2 club - club 1
MF
17
club
คนึง
บุราณสุข
  club  club 2 club - club -
FW
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
19
club
Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club club 2 club - club 6
FW
20
club
David
BAYIHA
  club  club club 1 club - club 1
FW
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
นพนัย
บุรีรักษ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  club 3 club - club -
MF
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club 2 club - club -
DF
28
club
เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  club 2 club - club 1
MF
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club 1 club - club 1
FW
33
club
วิษณุ
จีนมะเริง
  club  club - club - club -
MF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club - club 1 club -
DF
35
club
กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  club - club - club -
GK
37
club
ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
DF
39
club
สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  club - club - club -
GK
44
club
สถาพร
ด่านขุนทด
  club  club - club - club -
MF
79
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
1 พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  GK
club 1 club - club -
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club 1 club - club -
3 วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  FW
club - club - club -
4 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club 1 club - club -
7 จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  MF
club 4 club - club -
8 สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club 5 club - club -
9 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club 2 club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club 1 club - club 4
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club 4 club - club 3
13 รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  MF
club 1 club - club -
14 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
15 ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  MF
club 2 club - club 1
17 คนึง
บุราณสุข
  club  FW
club 2 club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
19 Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club FW
club 2 club - club 6
20 David
BAYIHA
  club  club FW
club 1 club - club 1
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 นพนัย
บุรีรักษ์
  club  MF
club - club - club -
23 ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  MF
club 3 club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club 2 club - club -
28 เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  MF
club 2 club - club 1
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club 1 club - club 1
33 วิษณุ
จีนมะเริง
  club  MF
club - club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club - club 1 club -
35 กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  GK
club - club - club -
37 ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
39 สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  GK
club - club - club -
44 สถาพร
ด่านขุนทด
  club  MF
club - club - club -
79 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  club 1 club - club -
GK
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
35
club
กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  club - club - club -
GK
39
club
สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  club - club - club -
GK
1 พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  GK
club 1 club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
35 กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  GK
club - club - club -
39 สิทธิพร
ล้อมกระโทก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club 1 club - club -
DF
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club 4 club - club 3
DF
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club 2 club - club -
DF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club - club 1 club -
DF
37
club
ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
DF
79
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club 1 club - club -
4 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club 1 club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club 4 club - club 3
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club 2 club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club - club 1 club -
37 ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
79 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  club 4 club - club -
MF
9
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club 2 club - club -
MF
13
club
รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  club 1 club - club -
MF
14
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  club 2 club - club 1
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
นพนัย
บุรีรักษ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  club 3 club - club -
MF
28
club
เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  club 2 club - club 1
MF
33
club
วิษณุ
จีนมะเริง
  club  club - club - club -
MF
44
club
สถาพร
ด่านขุนทด
  club  club - club - club -
MF
7 จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  MF
club 4 club - club -
9 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club 2 club - club -
13 รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  MF
club 1 club - club -
14 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
15 ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  MF
club 2 club - club 1
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 นพนัย
บุรีรักษ์
  club  MF
club - club - club -
23 ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  MF
club 3 club - club -
28 เจตริน
เพชรบริสุทธิ์
  club  MF
club 2 club - club 1
33 วิษณุ
จีนมะเริง
  club  MF
club - club - club -
44 สถาพร
ด่านขุนทด
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

3
club
วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club - club - club -  
FW
8
club
สมพร
อินทจันทร์
  club  club 5 club - club -  
FW
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club 1 club - club 4  
FW
17
club
คนึง
บุราณสุข
  club  club 2 club - club -  
FW
19
club
Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club club 2 club - club 6  
FW
20
club
David
BAYIHA
  club  club club 1 club - club 1  
FW
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club 1 club - club 1  
FW
3 วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  FW
club - club - club -
8 สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club 5 club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club 1 club - club 4
17 คนึง
บุราณสุข
  club  FW
club 2 club - club -
19 Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club FW
club 2 club - club 6
20 David
BAYIHA
  club  club FW
club 1 club - club 1
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club 1 club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor