club club club club

Club & Players

club
club สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Thai] สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Eng] SAKAEO FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟ.สก.
Short Name [Eng] SAKAEO FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. สระแก้ว
Capacity 0
Website
Email poms-1909@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สระแก้ว เอฟซี   0 1 0 1 1   0 0 1 0 4   2 0 1 1 1 5   -4 1
Last Six Results club
16-02-62 club SAKFC 0 - 4 KKUTD club
L
10-02-62 club SAKFC 1 - 1 KPPFC club
D
Next Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
วรภพ
พงษ์สุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
4
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  club - club - club -
MF
9
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club - club - club -
MF
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club - club - club -
FW
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club - club - club -
DF
14
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  club - club - club -
MF
16
club
อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  club - club - club -
DF
17
club
คนึง
บุราณสุข
  club  club - club - club -
FW
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
19
club
PATRICK
ENNINFUL
  club  club club - club - club -
FW
21
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club - club -
MF
22
club
นพนัย
บุรีรักษ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  club - club - club -
MF
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club - club - club -
GK
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club - club - club -
DF
29
club
สัจจา
กุลนรา
  club  club - club - club -
MF
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club - club - club -
FW
32
club
ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  club - club - club -
FW
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club - club - club -
DF
44
club
สถาพร
ด่านขุนทด
  club  club - club - club -
MF
79
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
91
club
สุธี
คำชา
  club  club - club - club -
MF
1 พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  GK
club - club - club -
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club - club - club -
3 วรภพ
พงษ์สุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
4 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club - club - club -
6 ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  MF
club - club - club -
9 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club - club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club - club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club - club - club -
14 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
15 ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  MF
club - club - club -
16 อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  DF
club - club - club -
17 คนึง
บุราณสุข
  club  FW
club - club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
19 PATRICK
ENNINFUL
  club  club FW
club - club - club -
21 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  MF
club - club - club -
22 นพนัย
บุรีรักษ์
  club  MF
club - club - club -
24 อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  MF
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club - club - club -
29 สัจจา
กุลนรา
  club  MF
club - club - club -
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club - club - club -
32 ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  FW
club - club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club - club - club -
44 สถาพร
ด่านขุนทด
  club  MF
club - club - club -
79 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -
91 สุธี
คำชา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  club - club - club -
GK
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club - club - club -
GK
1 พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  GK
club - club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
วรภพ
พงษ์สุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
4
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club - club - club -
DF
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club - club - club -
DF
16
club
อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club - club - club -
DF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club - club - club -
DF
79
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club - club - club -
3 วรภพ
พงษ์สุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
4 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club - club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club - club - club -
16 อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  DF
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club - club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club - club - club -
79 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  club - club - club -
MF
9
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club - club - club -
MF
14
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  club - club - club -
MF
21
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club - club -
MF
22
club
นพนัย
บุรีรักษ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  club - club - club -
MF
29
club
สัจจา
กุลนรา
  club  club - club - club -
MF
44
club
สถาพร
ด่านขุนทด
  club  club - club - club -
MF
91
club
สุธี
คำชา
  club  club - club - club -
MF
6 ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  MF
club - club - club -
9 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club - club - club -
14 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
15 ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  MF
club - club - club -
21 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  MF
club - club - club -
22 นพนัย
บุรีรักษ์
  club  MF
club - club - club -
24 อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  MF
club - club - club -
29 สัจจา
กุลนรา
  club  MF
club - club - club -
44 สถาพร
ด่านขุนทด
  club  MF
club - club - club -
91 สุธี
คำชา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club - club - club -  
FW
17
club
คนึง
บุราณสุข
  club  club - club - club -  
FW
19
club
PATRICK
ENNINFUL
  club  club club - club - club -  
FW
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
32
club
ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  club - club - club -  
FW
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club - club - club -
17 คนึง
บุราณสุข
  club  FW
club - club - club -
19 PATRICK
ENNINFUL
  club  club FW
club - club - club -
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club - club - club -
32 ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Grab Sponsor