club club club club

Club & Players

club
club สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Thai] สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Eng] SAKAEO FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟ.สก.
Short Name [Eng] SAKAEO FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. สระแก้ว
Capacity 0
Website
Email poms-1909@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สระแก้ว เอฟซี   2 1 4 9 9   2 2 4 10 12   15 4 3 8 19 21   -2 15
Last Six Results club
16-06-61 club SAKFC 2 - 1 CRCITY club
W
09-06-61 club SAKFC 0 - 1 AYUTD club
L
13-05-61 club SAKFC 3 - 1 UBONFC club
W
05-05-61 club SAKFC 4 - 0 KSFC club
W
28-04-61 club SAKFC 1 - 2 CCSFC club
L
22-04-61 club SAKFC 1 - 3 KPPFC club
L
Last Six Fixtures club
24-06-61 club SAKFC VS MKUTD club
H
01-07-61 club SAKFC VS LPWR club
A
07-07-61 club SAKFC VS PHRUTD club
H
15-07-61 club SAKFC VS NVYFC club
H
21-07-61 club SAKFC VS JLCMUTD club
A
29-07-61 club SAKFC VS BKKFC club
H

Players

All Players

1
club
พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  club 1 club - club -
GK
2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club - club - club -
FW
4
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  club - club - club -
MF
7
club
จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  club 4 club - club -
MF
9
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club 2 club - club -
MF
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club 1 club - club 4
FW
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club 4 club - club 3
DF
14
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  club 2 club - club 1
MF
16
club
อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  club - club - club -
DF
17
club
คนึง
บุราณสุข
  club  club 2 club - club 1
FW
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
20
club
MR. ALIOU
SECK
  club  club club - club - club 1
FW
21
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club 1 club -
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
นพนัย
บุรีรักษ์
  club  club 1 club - club -
MF
24
club
อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  club - club - club -
MF
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club - club - club -
GK
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club 2 club - club -
DF
29
club
สัจจา
กุลนรา
  club  club - club - club -
MF
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club 1 club - club 1
FW
32
club
ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  club 1 club - club -
FW
33
club
วิษณุ
จีนมะเริง
  club  club - club - club -
MF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club 1 club 1 club -
DF
35
club
กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  club - club - club -
GK
44
club
สถาพร
ด่านขุนทด
  club  club - club - club -
MF
79
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
91
club
สุธี
คำชา
  club  club - club - club -
MF
1 พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  GK
club 1 club - club -
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club 1 club - club -
3 วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  FW
club - club - club -
4 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club 1 club - club -
6 ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  MF
club - club - club -
7 จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  MF
club 4 club - club -
9 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club 2 club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club 1 club - club 4
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club 4 club - club 3
14 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
15 ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  MF
club 2 club - club 1
16 อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  DF
club - club - club -
17 คนึง
บุราณสุข
  club  FW
club 2 club - club 1
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
20 MR. ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club 1
21 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  MF
club - club 1 club -
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 นพนัย
บุรีรักษ์
  club  MF
club 1 club - club -
24 อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  MF
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club 2 club - club -
29 สัจจา
กุลนรา
  club  MF
club - club - club -
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club 1 club - club 1
32 ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  FW
club 1 club - club -
33 วิษณุ
จีนมะเริง
  club  MF
club - club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club 1 club 1 club -
35 กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  GK
club - club - club -
44 สถาพร
ด่านขุนทด
  club  MF
club - club - club -
79 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -
91 สุธี
คำชา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  club 1 club - club -
GK
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club - club - club -
GK
35
club
กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  club - club - club -
GK
1 พงษ์พัฒน์
ไชยคีนี
  club  GK
club 1 club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club - club - club -
35 กิตติศักดิ์
แคนทอง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club 1 club - club -
DF
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club 4 club - club 3
DF
16
club
อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club 2 club - club -
DF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club 1 club 1 club -
DF
79
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club 1 club - club -
4 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club 1 club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club 4 club - club 3
16 อัมรินทร์
จันทร์วิเศษ
  club  DF
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club 2 club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club 1 club 1 club -
79 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  club - club - club -
MF
7
club
จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  club 4 club - club -
MF
9
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club 2 club - club -
MF
14
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  club 2 club - club 1
MF
21
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club 1 club -
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
นพนัย
บุรีรักษ์
  club  club 1 club - club -
MF
24
club
อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  club - club - club -
MF
29
club
สัจจา
กุลนรา
  club  club - club - club -
MF
33
club
วิษณุ
จีนมะเริง
  club  club - club - club -
MF
44
club
สถาพร
ด่านขุนทด
  club  club - club - club -
MF
91
club
สุธี
คำชา
  club  club - club - club -
MF
6 ณัฐดนัย
นิลกลาง
  club  MF
club - club - club -
7 จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  MF
club 4 club - club -
9 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club 2 club - club -
14 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
15 ขวัญ
ชูคงพะเนา
  club  MF
club 2 club - club 1
21 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  MF
club - club 1 club -
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 นพนัย
บุรีรักษ์
  club  MF
club 1 club - club -
24 อัมฤทธิ์
ศิริเวช
  club  MF
club - club - club -
29 สัจจา
กุลนรา
  club  MF
club - club - club -
33 วิษณุ
จีนมะเริง
  club  MF
club - club - club -
44 สถาพร
ด่านขุนทด
  club  MF
club - club - club -
91 สุธี
คำชา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

3
club
วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club 1 club - club 4  
FW
17
club
คนึง
บุราณสุข
  club  club 2 club - club 1  
FW
20
club
MR. ALIOU
SECK
  club  club club - club - club 1  
FW
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club 1 club - club 1  
FW
32
club
ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  club 1 club - club -  
FW
3 วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  FW
club - club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club 1 club - club 4
17 คนึง
บุราณสุข
  club  FW
club 2 club - club 1
20 MR. ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club 1
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club 1 club - club 1
32 ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor